Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Radcowie

#RZECZoPRAWIE - Waldemar Koper: prawnicy in-house rosš w siłę

Waldemar Koper
rp.pl
Pozycja prawników in-house jest coraz silniejsza. Stajš się oni kimœ więcej niż prawnicy: oczekuje się od nich doradztwa gospodarczego, wielu wchodzi do zarzšdów firm.

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw ogłosiło wyniki badania „Prawnicy przedsiębiorstw: dziœ i jutro" , przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) i kancelarię PwC Legal. W programie Ewy Usowicz  #RZECZoPRAWIE mówił o nim mec. Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

- Podobne badania pokazujšce kondycję, status prawników przedsiębiorstw przeprowadzono dwa lata temu. Co się od tego czasu zmieniło? – zapytała swego goœcia Ewa Usowicz.

Waldemar Koper: Badania przeprowadzono na dużej grupie, prawie 170 dyrektorów działów prawnych i prezesów firm, sš więc wiarygodne i reprezentatywne. Można powiedzieć, że wyniki tegorocznego badania potwierdziły to, co dwa lata temu było symptomem, poczštkiem pewnych tendencji. Przede wszystkim zobaczyliœmy, że pozycja dyrektora działu prawnego uległa w ostatnich latach zdecydowanemu wzmocnieniu. Poza tym prawnik in-house  coraz bardziej jest kimœ w rodzaju  konsultanta gospodarczego. Coraz częœciej musi się znać na biznesie, finansach. Zmieniajš się wymagania szefów firm, którzy potrzebujš doradztwa w coraz szerszym zakresie. Musimy więc wiedzieć coraz więcej. Nie wszyscy prawnicy wewnętrzni sobie z tym radzš. Powód: brakuje systemu edukacji, który by nas do tej nowej roli przygotował, szkoleń biznesowych, studiów podyplomowych. To jest głos, który powinien zostać usłyszany w samorzšdach zawodowych, ale i na uczelniach.

Kolejna silna tendencja to wzmocnienie pozycji szefa działu prawnego w firmowej hierarchii. Coraz częœciej wchodzimy w skład zarzšdów. Co ciekawe nie zawsze podlegamy wtedy prezesom zarzšdów, spora grupa szefów działów podlega w takiej sytuacji innemu członkowie zarzšdu.

Typowy dział prawny w firmie nie jest duży. W 3/4 badanych przedsiębiorstw liczy nie więcej niż 20 osób. To pokazuje kolejnš tendencję, którš w badaniu nazwaliœmy "naturalnym partnerstwem" z kancelariami zewnętrznymi. Prawnicy wewnętrzni bardzo jej potrzebujš  i sš na niš otwarci. Najczęœciej dotyczy to sytuacji, gdy w życie wchodzš nowe regulacje, których do końca nie rozumiemy, gdy trzeba szybko wydać specjalistycznš opinię w skomplikowanej sprawie, gdy konieczne jest poprowadzenie procesu sšdowego lub wsparcia w strategicznej dla firmy sprawie, np. przeprowadzeniu trudnej transakcji.

Domenš prawników in-house sš dziedziny prawa zwišzane ze strategicznymi obszarami działalnoœci firmy, a także obsługa compliance (dostosowanie działalnoœci firmy do zgodnoœci z prawem i innymi regulacjami).

Zobacz wyniki badania „Prawnicy przedsiębiorstw: dziœ i jutro"

Waldemar Koper w #RZECZoPRAWIE

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL