Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Bugaj: Czyny niepopełnione

AFP
Nowelizacja ustawy o IPN nie cieszy się masowym poparciem Polaków. Może się to zmienić – ostrzega ekonomista, były działacz opozycji demokratycznej.

Wbrew deklamacjom działaczy PiS, nowelizacja ustawy o IPN przyniosła Polsce wizerunkowš katastrofę. Odpowiedzialnoœć ponosi za to również parlamentarna opozycja, która de facto, bo tak należy interpretować liczne przypadki wstrzymania się od głosu, a nawet poparcia nowelizacji, dała na niš przyzwolenie. Ale niezależnie od tego, kto za to odpowiada mamy wszyscy (Polska) problem. Kosztów już uniknšć się nie da. Jeżeli rzšd – miejmy nadzieję – okaże elastycznoœć i ugnie się pod presjš Izraela (i USA), to pokaże, że nasza suwerennoœć jest limitowana. Jeżeli tego nie uczyni, to umocni się stereotyp Polski jako kraju antysemickiego – z fatalnymi tego konsekwencjami.

PiS powinien ponieœć konsekwencje. Ale rzecz nie tyle w fałszywej generalnie diagnozie postawionej przez partię rzšdzšcš, co w proponowanej absurdalnej „terapii”. Był (i jest) problem rozpowszechnionego stereotypu Polski jako kraju antysemickiego i także do zadań władz powinno należeć przeciwdziałanie temu. Ale z tego w żadnym razie nie wynika, że skutecznie temu służyć może groŸba więzienia za wygłaszane oceny, że Naród Polski odpowiada za zagładę. Skšdinšd, gdyby nie było obaw o niezależnoœć działania wymiaru sprawiedliwoœci, to trudno było by przewidywać, że nowa regulacja niesie realne zagrożenie. Rzecz w tym, że obawy o niezależnoœć wymiaru sprawiedliwoœci sš w pełni uzasadnione.

Nowelizacja ustawy, najzupełniej słusznie, spotkała się ze zmasowanš krytykš większoœci mediów. Pojawiło się też wiele opinii dotykajšcych szerzej kwestii polskiego antysemityzmu. Problem jest z pewnoœciš delikatny i kontrowersyjny. W naszym kraju na pewno sš antysemici. Czy można jednak zgodzić się z ocenš, że Polska jest antysemicka? Czy sprawiedliwe jest uznanie, że stosunek jej do zagłady był taki sam jak np. Węgier czy Francji? Czy i jakie nastšpiły tu zmiany od lat międzywojennych?

Z oficjalnej narracji obecnego rzšdu i wypowiedzi funkcjonariuszy rzšdzšcej partii wyłania się obraz Polski, której niektórzy obywatele – owszem – popełnili czyny okropne, ale był to zupełny margines. To ocena ewidentnie fałszywa. Ale oceny formułowane po drugiej stronie także budzš sprzeciw.

Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski, analizujšc projekt uchwały Senatu z okazji 50-lecia Marca '68, napisał: „Prawie nikt im [zmuszanym do wyjazdu z Polski Żydom] nie pomógł, prawie nikt ich nie bronił. Wielu się cieszyło, wielu… poparło wtedy władze”. W tej narracji Marzec '68 jawi się jako kolejna odsłona polskiego antysemityzmu. To prawda, że były „wiece” organizowane przez aparat partyjny, że ujawniły się miernoty (przede wszystkim w wojsku i na uczelniach), które za cenę zeœwinienia się awansowały. Ale w marcu najważniejszy był bunt studentów. Pamiętam Uniwersytet Warszawski. To ta sama uczelnia, w której w latach 30. grupy antysemickie były bardzo silne i brutalne. W 1968 r. wszyscy (czy prawie wszyscy) solidaryzowaliœmy się z żydowskimi kolegami. Na wiecach organizowanych przez aparat PZPR stali smutni ludzie – ci sami, którzy chodzili na „wybory”. Ale ich udział w wiecach nie jest dowodem ich antysemityzmu, tak jak ich udział w „wyborach” nie œwiadczył o ich poparciu dla komunizmu.

Marzec '68 był zmasowanš hecš komunistów. Pozwolę sobie na osobistš dygresję. Podczas przesłuchania na Rakowieckiej w kwietniu 1968 r. esbek groził mi wieloletnim więzieniem za składanie fałszywych zeznań (faktycznie kłamałem), ale po konsultacji z szefem powiedział: damy Panu ostatniš szansę, ale niech Pan z Żydami nie trzyma.

Potrzebna jest wyważona ocena marcowych postaw Polaków: trzeba uwzględnić, że presja systemu była ogromna. W marcu 1968 r. pierwszy – i jedyny – raz polskie państwo było państwem antysemickim. Polacy zachowali dystans. Sš podstawy by uznać, że od okresu międzywojennego nastšpiła korzystna zmiana.

Izraelski dziennikarz Ronen Bergman (ten, na którego pytanie premier Morawiecki odpowiedział, że Żydzi też odpowiadajš za Zagładę) w wywiadzie dla „Polityki” powiedział: „Izraelska opinia publiczna postrzega Polskš głównie przez pryzmat drugiej wojny i ten wizerunek nie różni się od wizerunków krajów, które znajdowały się pod niemiecka okupacjš i w jakimœ stopniu kolaborowały z nazistami, wydajšc im Żydów, czyli Francji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Węgier”.

Chyba Polska tak jest istotnie postrzegana i to nie tylko w Izraelu. Nasi badacze Zagłady wskazujš, że w okresie okupacji było relatywnie wielu Polaków, którzy denuncjowali ukrywajšcych się Żydów. Nie ma powodów, by ich dociekania dezawuować. Jednak Polska – w przeciwieństwie do Francji czy Węgier – z hitlerowskimi Niemcami nie kolaborowała. Żadna polska władza państwowa nie współdziałała w zagładzie. Przytoczona opinia jest ewidentnie niesprawiedliwa.

Czy można jednak bronić wyważonych ocen dotyczšcych polskiego antysemityzmu i nie oœmielać istniejšcych przecież œrodowisk antysemickich, a także nie zdejmować z PiS odpowiedzialnoœci za wizerunkowš katastrofę ? Marcin Grynberg (także w wywiadzie dla „Polityki”) stwierdził: „Zimš 2016 r. moi rozmówcy mówili mi: ťDaliœcie się nabrać, wy którzy zostaliœcie, oni wam to zrobiš znowuŤ. I dzisiaj, kiedy jest połowa lutego, z przykroœciš przyznaję, że mieli rację, jest podatny grunt. Sš ludzie, którzy poczuli, że wreszcie można mówić to, co się myœli”.

Grynberga emocje sš uzasadnione, ale on – moim zdanie mylnie – zakłada, że antysemicki potencjał jest w Polsce bardzo duży. Sšdzę, że jest znaczny, ale mniejszy niż w czasie okupacji i mniejszy niż 50 lat temu. To prawda, że w ostatnich dwóch latach wzrosły nastroje nacjonalistyczne, że działajš Młodzież Wszechpolska i ONR, ale jest też faktem, że nawet defensywna przecież nowelizacja ustawy o IPN nie cieszy się masowym poparciem Polaków. Paradoksalnie, może się to zmienić, gdy znaczna częœć ludzi utwierdzi się w przekonaniu, że wraz z Polskš sš oskarżani o czyny niepopełnione. Tamš dla polskiego antysemityzmu nie może być akceptacja ocen niesprawiedliwych.

Autor jest profesorem w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Był posłem, współtwórcš i przewodniczšcym Unii Pracy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL