Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Balcerowicz: Domniemanie słuszności socjalizmu

Ile zaufania można mieć do Mariusza Kamińskiego skazanego przez sšd za nadużycia władzy i ułaskawionego – w kontrowersyjny sposób – przez prezydenta Andrzeja Dudę? - pyta były wicepremier
Fotorzepa, Jerzy Dudek
W Polsce każdš prywatyzację traktuje się jako podejrzane uszczuplenie domeny „Skarbu Państwa". Z tej perspektywy należy spojrzeć na aresztowania osób zaangażowanych w prywatyzację Ciechu – twierdzi ekonomista i polityk.

W państwie praworzšdnym prawo karne opiera się na domniemaniu niewinnoœci, w dyktaturze – na domniemaniu winy, jeœli chodzi o przeciwników reżimu. Przez analogię można powiedzieć, że socjalizm, czyli monopol własnoœci państwowej, opierał się na domniemaniu słusznoœci socjalizmu. Dlatego każde jej uszczuplenie było traktowane jako antysocjalistyczne przestępstwo.

Ten straszny reżim, który wszędzie opierał się na ucisku i wszędzie skazywał społeczeństwo na zacofanie, szczęœliwie upadł. Ale domniemanie słusznoœci socjalizmu pozostało w głowach niektórych prokuratorów, pracowników Najwyższej Izby Kontroli i wielu polityków. W doktrynie domniemania słusznoœci socjalizmu zmieniła się tylko nazwa, ale nie istota.

Dał im przykład Łukaszenko

Na oznaczenie majštku państwowego używa się okreœlenia „Skarb Państwa", które robi wielu ludziom wodę z mózgu. W postsocjalistycznej doktrynie słusznoœci socjalizmu narodowe jest tylko to, co państwowe, a zatem każda prywatyzacja jest traktowana jako podejrzane uszczuplenie domeny „Skarbu Państwa", a wczeœniejsza prywatyzacja jest z założenia gorsza niż póŸniejsza. Nieważne, że jej opóŸnianie często prowadzi do bankructwa państwowej firmy, jeœli nie ma ona monopolu, tak jak np. Orlen czy Poczta Polska. Doktryna ma to do siebie, że ogłupia.

Jeœli nie można lub nie wypada zaatakować prywatyzacji wprost jako zdrady socjalizmu, to można użyć doktryny zastępczej, głoszšc, że uzyskana cena „była zbyt niska". Œlady tej doktryny można znaleŸć w niektórych protokołach NIK, m.in. w tym, który dotyczy prywatyzacji Ciechu. Bardziej prymitywni zwolennicy socjalizmu, czyli własnoœci państwowej, mówiš o „kradzieży", czy „wyprzedaży". Punktem odniesienia do tez o zbyt niskiej cenie, które bywały i bywajš podstawš do prokuratorskich oskarżeń, sš wyobrażenia pracowników NIK czy prokuratorskich lub sšdowych ekspertów o wyższej cenie, którš można by rzekomo uzyskać. Na tej podstawie wybrani prokuratorzy przez lata niszczyli i niszczš życie ludzi, w tym bardzo zasłużonych dla Polski.

Właœciwš podstawš do oceny zwycięskiej oferty prywatyzacyjnej jest to, czy w profesjonalnym postępowaniu pojawiła się lepsza. Ale jeżeli ktoœ podlega doktrynie domniemania słusznoœci socjalizmu, to takim drobiazgiem nie będzie zaprzštać sobie głowy. Bo przecież nie można dopuœcić, by Skarb Państwa ucierpiał! Nie wiem, czy tacy ludzie zdajš sobie sprawę z tego, że największe sukcesy w tej dziedzinie osišgnšł Łukaszenka na Białorusi.

Widmo totalizmu

Na prywatyzacji żerujš nie tylko ludzie otumanieni domniemaniem słusznoœci socjalizmu, ale też cyniczni polityczni gracze, którzy dzięki nacjonalistycznej i socjalistycznej propagandzie chcš się utrzymać przy władzy. Najgorzej jest wtedy, gdy – tak jak za rzšdów PiS – majš w jednym ręku służby specjalne, prokuraturę, i „publicznš" telewizję. Taka sytuacja zmierza do totalizmu, czyli do kierowania z jednego oœrodka instytucjami państwa, które dla dobrego sprawowania swojej misji powinny być niezależne. To przeciwieństwo podziału władz, bez którego nie ma rzšdów prawa.

Z tej perspektywy należy patrzeć na ostatniš akcję CBA, prokuratury i TVP polegajšcš na aresztowaniu ludzi zaangażowanych w prywatyzację Ciechu. Ile zaufania można mieć do Mariusza Kamińskiego skazanego przez sšd za nadużycia władzy i ułaskawionego – w kontrowersyjny sposób – przez prezydenta Andrzeja Dudę? Jak można ufać Zbigniewowi Ziobrze czy Jackowi Kurskiemu?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL