Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przestępczoœć

Magdalena Żuk zwerbowana przez handlarzy ludźmi?

Facebook
Dziewczyny "do towarzystwa" były werbowane poprzez egipski portal, a wyszukiwano je w Polsce. Ofiarš handlu ludŸmi miała paœć również Magdalena Żuk.

27-letnia Polka – jak ustaliło Biuro Detektywistyczne Lampart – padła ofiarš zorganizowanej przestępczej siatki, która wynajduje w Polsce młode kobiety i wysyła je za granicę w charakterze dziewczyn do towarzystwa. Dane 72 osób zamieszanych w proceder detektywi przekazali do Centralnego Biura Œledczego Policji oraz do Prokuratury Krajowej. Czy ich ustalenia rozwišżš zagadkę œmierci Magdaleny Żuk?

Sprawę od końca kwietnia bada prokuratura i policja, ale też, z własnej inicjatywy – firma Lampart. Œledczy nie wyłonili dotšd dominujšcej wersji, jednak ustalenia detektywów – jeżeli zostanš potwierdzone dowodami – mogš być przełomem. Wynika z nich, że wyjazd do Egiptu nie był przypadkowy, a kobieta padła ofiarš handlarzy ludŸmi.

– Rozpracowaliœmy siatkę biznesowš, która stoi za werbowaniem kobiet dla bogatych biznesmenów z całego œwiata. Tropy wiodš do Egiptu – mówi nam jeden z detektywów.

Co zawierajš materiały przekazane policji i prokuraturze? Detektywi w efekcie zebranych w swoim œledztwie informacji i materiałów wskazali 72 osoby powišzane bezpoœrednio lub poœrednio z „uczestnictwem w zorganizowanej grupie przestępczej i œmierciš Magdaleny Żuk". A także informacje o 32 spółkach powišzanych ze strukturami biznesowymi tej grupy. Wskazujš również osoby, które brały udział w niejasnych okolicznoœciach œmierci Polki.

Proceder handlu pięknymi kobietami ma – zdaniem firmy Lampart – zorganizowany charakter. Dziewczyny sš werbowane przez egipski portal – jego nazwę, wraz z lokalizacjš serwera, z której odbywa się zarzšdzanie zamówieniami kobiet (m.in. z Polski), detektywi podali w przekazanym œledczym zawiadomieniu. Załšczyli do niego graficznš siatkę powišzań struktur osobowych i biznesowych grupy oraz „powišzań ze sprawš œmierci i zaginięcia dwóch innych kobiet".

Jak wyglšda proceder? Do Polski przekazywane jest z zagranicy konkretne „zamówienie". Na jego podstawie poszukiwana jest kobieta, a potem organizuje się jej wyjazd. Pienišdze za „usługę" sš przekazywane w zakamuflowany sposób, poprzez fikcyjne spółki, których nazwy detektywi podali œledczym.

„Wierzymy, iż nasze wskazania i ustalenia pomogš Organom Państwowym w uzupełnieniu ich wiedzy, i doprowadzš do przeprowadzenia akcji zatrzymań osób odpowiedzialnych za ten czyn" – podsumowuje Lampart. Jednym z jego założycieli jest Wojciech Majer, przez 26 lat zwišzany z centralnš jednostkš antyterrorystycznš policji.

Handel kobietami to jedna z hipotez prokuratorskiego œledztwa w sprawie œmierci Magdaleny Żuk. We wtorek na konferencji podkreœlano, że pod uwagę bierze się też handel narkotykami, załamanie nerwowe i samobójstwo Polki. – Żadna z wersji nie jest dominujšca – mówił Marek Gołębiowski, szef Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Wstępny raport medyczny wykonany po sekcji zwłok w Egipcie nie wskazuje, by wobec Polki użyto przemocy, ale dopiero wyniki badań m.in. biologicznych pozwolš wykluczyć udział osób trzecich, w tym np. gwałt. Kluczowe dla œledztwa ma być przesłuchanie rezydenta z Egiptu, który zajmował się Polkš. Prokuratura zaprzeczyła spekulacjom, iż partner kobiety, Markus W., wrocławski fryzjer, może mieć coœ wspólnego z jej œmierciš. Potwierdzono, że miał kupiony bilet i nieważny paszport, który nie pozwolił mu lecieć do Egiptu.

Do prokuratury zgłaszajš się kobiety, które były na wycieczkach w Egipcie i twierdzš, że miały podobne doœwiadczenia. Ich zachowanie było podobne do tego, jakie można było obserwować u Żuk. Sš podejrzenia, że to np. efekt pigułek gwałtu. – Już zgłosiły się trzy kobiety gotowe zeznawać – przyznała prok. Ewa Węglarowicz-Makowska.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL