Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł spożywczy

Ograniczenie handlu alkoholem w nocy. Gminy mogš wprowadzić zakaz

Fotorzepa, Robert Gardziński
W cieniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę weszło w życie prawo pozwalajšce samorzšdom na zakaz sprzedaży mocnych trunków po godzinie 22. Pierwsze już nad tym pracujš.

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowišzuje od ostatniego pištku, a Państwowa Agencja Rozwišzywania Problemów Alkoholowych (PARPA) otrzymuje już sygnały od samorzšdowców z całego kraju z deklaracjami wprowadzenia nowych regulacji na swoim terenie. – W poniedziałek rozmawiałem o tym z prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, która jest zdecydowanie za – mówi Krzysztof Brzózka, dyrektor PARPA.

Przeczytaj też: Prohibicja już była, teraz pora na meliny

Ustawa pozwala samorzšdom na wprowadzenie zakazu handlu alkoholem od 22 do 6 rano. Dotyczy to wszelkiego typu punktów handlowych, wyłšczona z tego jest gastronomia, jeœli trunek jest spożywany na miejscu. Ustawa wprowadza też ogólny zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, choć można wprowadzić wyjštki.

Stosownš inicjatywę ustawodawczš zapowiedział już prezydent Piotrkowa Trybunalskiego. – Od kilku lat dochodzš do mnie sygnały od wielu piotrkowian postulujšcych zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych – mówił w poniedziałek Krzysztof Chojniak. – Przy takich punktach wieczorami często dochodzi do zdarzeń niebezpiecznych i zakłócania porzšdku publicznego. Ludzie nie mogš wówczas odpoczšć pod dniu pracy.

Czy wrócš meliny?

Handlowcy przyznajš, że zwłaszcza œredniej wielkoœci i mniejsze miasta planujš wprowadzenie takich regulacji na swoim terenie, co branżę mocno niepokoi. – To złe prawo i powtarzaliœmy to wielokrotnie podczas prac nad nowelizacjš ustawy. Bardzo nas ciekawi, jak gminy podejdš np. do sprzedaży alkoholu w sklepach na stacjach paliw – mówi Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu. – To prawo nie odpowiada na potrzeby mieszkańców, ponieważ takie kwestie jak porzšdek w okolicach sklepów reguluje się zupełnie inaczej. Tymczasem wprowadzono coœ, co uderzy głównie w małe sklepy, obecnie pracujšce zazwyczaj do 23. Można się spodziewać też rozkwitu nielegalnego handlu alkoholem czy też powrotu produktów z niepewnych Ÿródeł. Kto weŸmie za to odpowiedzialnoœć? – dodaje.

Handlowcy nieoficjalnie mówiš jeszcze ostrzej. – Zacznie się handel obwoŸny czy budowanie sklepów tuż za granicami gminy z takimi restrykcjami. Wszędzie ich chyba nie wprowadzš – mówi jeden z prezesów z branży.

Sieci dużych sklepów też takich restrykcji się obawiajš, choć z innego powodu. – Niepokojšce sš kwestie odnawiania koncesji na sprzedaż alkoholu. Gdy mija jej termin i firma występuje o nowš, to w pierwszej kolejnoœci zwolnionš koncesję dostaje ten sprzedawca, który jest najbardziej oddalony od innych miejsc ze sprzedażš alkoholu czy wręcz zupełnie nowy na rynku – mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Takie zmiany i ryzyko utraty koncesji na sprzedaż alkoholu znaczšco mogš obniżyć wynik finansowy punktu, czyli uderzyć w opłacalnoœć działalnoœci. Do tego znaczšco zmienia się wtedy grupa klientów i ich liczba.

Druga strona obawy przynajmniej częœciowo rozwiewa. – Ludzie niechętnie zmieniajš swoje przyzwyczajenia zakupowe, a dodatkowo pójœcie po alkohol do nieznanego miejsca to pokonanie ogromnej bariery, dlatego zdecyduje się na to raczej niewiele osób – mówi Krzysztof Brzózka. – Sklepy czy stacje paliw oczywiœcie stracš z tego powodu częœć przychodów, jednak nam chodzi o ograniczenie spożycia alkoholu, dlatego się z tym liczymy.

Kres monopolowych

Branża koszty poniesie na pewno, ponieważ zwłaszcza dla małych sklepów alkohol jest kategoriš kluczowš z punktu widzenia obrotów. Według danych firmy CRM stanowi on 25 proc. wartoœci sprzedaży, a 32 proc., jeœli chodzi o udział w liczbie transakcji. – W marżach jest jeszcze większy, małe sklepy de facto utrzymujš się z alkoholu, bułki czy nabiał sprzedajš nieznacznie powyżej kosztów zakupu – przyznaje jeden z handlowców.

Już i bez ograniczeń w handlu tš podstawowa kategoria segmentu sprzedaży detalicznej ma problemy. Według danych wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska małych sklepów ogólnospożywczych tylko w 2017 r. zlikwidowano 4,4 tys. i działa ich 63,9 tys. Do tego zlikwidowano 300 placówek sprzedajšcych głównie alkohol, a segment sklepów monopolowych liczy 5,1 tys. punktów i od lat się kurczy.

Spożycie alkoholu z kolei zatrzymało się na zbliżonym poziomie, od kilku lat wynosi 3,2 litra czystego alkoholu rocznie na jednego mieszkańca, jeœli chodzi o wyroby spirytusowe. Do tego dochodzi 5,8 litra wina, nieco mniej niż rok wczeœniej. Za to spożycie piwa wzrosło nieznacznie do 99,5 litra na osobę.

Reklama piwa ograniczona?

Ministerstwo Zdrowia chce kolejnych zmian prawa i zakazu reklamowania piwa. Społeczeństwo jest przeciwko. Nowy pomysł resortu zdrowia to przesunięcie godzin emisji reklam tego trunku z godziny 20 na 23. Z perspektywy branży oznacza to realny zakaz, ponieważ po 23 przekaz dotrze do niewielkiej grupy odbiorców. Z badania Kantar Public przeprowadzonego na zlecenie Zwišzku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie wynika, że zdaniem 59 proc. Polaków rzšd nie powinien zakazywać reklamy piwa. Tylko co czwarty popiera wprowadzenie takiego rozwišzania, a zdania na ten temat nie ma 16 proc. respondentów. Piwo jest obecnie jedynš kategoriš wyrobów alkoholowych z rosnšcš sprzedażš, jednak w ujęciu iloœciowym. Wartoœciowo rynek nieznacznie się kurczy, co jest m.in. efektem morderczej konkurencji. Reklama jest ważnym narzędziem dotarcia do klienta. Polacy sš jednymi z największych amatorów piwa w Europie.

Opinia

Agnieszka Górnicka | prezes Inquiry Market Research

W przypadku tak wrażliwej kategorii, jak alkohol, zakazy się nie sprawdzajš. Co więcej, powodujš więcej szkód niż pożytku, o czym ponownie się przekonamy. Rozkwitnie znów nielegalny handel czy co gorsza, produkcja alkoholu na własnš rękę, co będzie miało opłakane skutki. Polacy już wiele razy pokazali, że obchodzenie prawa nie jest im obce, a w tym wypadku będzie to bardziej widoczne. Zwłaszcza dla młodych ludzi atrakcjš będzie samo zdobywanie alkoholu z innych Ÿródeł niż te dotychczasowe. Nie neguję potrzeby ograniczania spożycia, jednak zupełnie innymi metodami, jak edukacja i prewencja, a nie zakazy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL