Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

Wszystkie zbrojeniowe porażki Macierewicza

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Polski wyœcig zbrojeń to dziœ łańcuch niespełnionych obietnic i przykładów decyzyjnego chaosu w MON pod rzšdami Antoniego Macierewicza - twierdzš krytycy byłego ministra.

W tym tygodniu na wniosek posłów opozycji na forum sejmowej Komisji Obrony Narodowej dokonano oceny stanu spraw w dziedzinie realizacji najważniejszych programów unowoczeœniania armii.

- Z wyjštkiem tarczy powietrznej Wisła, większoœć modernizacyjnych programów utknęła, niektóre wskutek nieprzemyœlanych posunięć b. ministra obrony wręcz cofnięto na decyzyjnej œcieżce czasy przed 2015 r. – twierdzi inicjator zbrojeniowego remanentu w MON poseł PO Czesław Mroczek, b. wiceminister obrony ds. modernizacji armii w gabinecie Ewy Kopacz.

Okrojony Patriot?

Zdaniem posła Mroczka tylko negocjacje z Waszyngtonem w sprawie zakupu systemu antyrakietowego Patriot udało się posunšć obecnej ekipie nieco do przodu, przy czym nowe kierownictwo MON ogłaszajšc sukces i zapowiadajšc niższe należnoœci za przyszły oręż dla tarczy powietrznej Wisła, nie wyjaœnia, czy oszczędnoœci zostały okupione rezygnacjš z ważnych elementów np. otwartego systemu dowodzenia IBCS który pozwala konfigurować broń z polskimi detektorami rozpoznania radiolokacyjnego i kierowania ogniem.

We wtorek w Sejmie nowy sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz (a nie odpowiedzialny za proces modernizacji armii wiceminister Sebastian Chwałek) wyjaœnił, że 26 stycznia 2018 roku zakończono w USA negocjacje i dokonano uzgodnienia zapisów umowy dla I fazy programu obejmujšcej dostawę 2 pierwszych baterii systemu Patriot w konfiguracji typowej dla US Army, jednak bez obniżenia wymaganych przez Polskę zdolnoœci bojowych. Rozpoczęto też negocjowanie umowy offsetowej, która ma być zawarta jeszcze przed podpisaniem kontraktu. Przewiduje się, że dostawy broni zostanš zrealizowane w 2022 roku.

Helikoptery bez terminu

Choć, zdaniem Czesława Mroczka rozmowa z nowymi przedstawicielami resortu obrony o stanie procesów modernizacyjnych w armii odkšd na czele MON stanšł Mariusz Błaszczak, zrobiła się bardziej rzeczowa, to lista zaległoœci w negocjowaniu najważniejszych zakupów okazuje się coraz dłuższa.

Po przerwaniu przetargu na wielozadaniowe caracale i ogłoszeniu nowego postępowania na 8 œmigłowców dla sił specjalnych i bojowego ratownictwa, już kilkakrotnie przesuwano termin zgłaszania ofert przez producentów. Obecnie data ostatecznych zgłoszeń nie jest nawet okreœlona – alarmuje poseł Mroczek. Podobna sytuacja dotyczy wyboru œmigłowców zwalczania okrętów podwodnych i morskiego ratownictwa (zaplanowano zamówienie 4 maszyn z opcjš na kolejne 4). Wiceminister ON Skurkiewicz nie podał wczoraj jednak nawet przypuszczalnych terminów zakończenia obu postępowań œmigłowcowych.

Szturmowe œmigła w poœlizgu

W przypadku programu pozyskania helikopterów uderzeniowych w ramach programu Kruk - przewiduje się dostawy od 16 do 32 œmigłowców wraz z systemem szkolenia oraz pakietem logistycznym – podało MON. Jednak sprawy utknęły w fazie przygotowań analityczno-koncepcyjnych, gdy tworzone sš dopiero wymagania techniczne. Tomasz Dmitruk z Dziennika Zbrojnego.pl analityk wydatków obronnych RP wštpi, czy plan dostawy pierwszych œmigłowców uderzeniowych w 2019 roku, jest w ogóle realny.

Œlimaczy się program pozyskania informatycznego systemu zarzšdzania walkš szczebla batalionu Rosomak BMS. Od 23 stycznia 2017 roku trwajš negocjacje z jedynym oferentem - konsorcjum polskich firm na czele z PGZ. Na marzec tego roku zaplanowano kolejny etap weryfikacji oprogramowania systemu. MON optymistycznie założył, że umowa na dostawę BMS zostanie zawarta w I kwartale tego roku.

Znikajšce okręty

Po unieważnieniu przez ministra Macierewicza postępowania w sprawie programu budowy okrętów obrony wybrzeża Miecznik i okrętów patrolowych z funkcjš zwalczania min Czapla (oczekiwane dostawy w latach 2022-2026) –przygotowania do tej inwestycji także utknęły. MON nie podjšł nawet decyzji w sprawie potencjalnego offsetu zwišzanego z przyszłym kontraktem.

W drugim programie morskim, dotyczšcym okrętów podwodnych (program Orka) nadal przewiduje się dostawy 3 jednostek „nowej generacji o klasycznym napędzie" w latach 2024-2026. Jednak decyzji o wyborze dostawcy wcišż nie ma, mimo kilkukrotnych deklaracji b. szefa MON, że wybór przemysłowego partnera dla polskich stoczni nastšpi do końca... 2017 r.

Nie ma też jasnoœci jakie sš aktualne plany w odniesieniu do strategicznych programów pozyskiwania kilku typów dronów – rozpoznawczych i bojowych, choć ich zakup wcišż pozostaje w urzędowych papierach MON.

Brakuje dokumentów

Posła Czesława Mroczka, nie dziwi chaos w działaniach zbrojeniowych decydentów skoro do tej pory Rada Ministrów i minister ON nie przyjęli podstawowych dokumentów dotyczšcych modernizacji technicznej polskiej armii w okresie od 2017 do 2026 roku, choć powinny one zostać zatwierdzone zgodnie z obowišzujšcym prawem do końca 2016 roku. Tomasz Dmitruk przypomina, że chodzi o uchwałę Rady Ministrów „Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2026" i zarzšdzenie ministra obrony „Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026" oraz będšcy jego pochodnš „Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2026". Poseł Mroczek poinformował, że Platforma Obywatelska skieruje do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o przeprowadzenie kontroli w tej sprawie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL