Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

#RZECZoBIZNESIE: Dominik Smyrgała: Przywrócimy właściwy prestiż WAT

Rzeczpospolita
Głównym problemem badań naukowych w Polsce jest to, że sš œciœle sformalizowane – mówi Dominik Smyrgała, wiceminister w MON, goœć programu Marcina Piaseckiego.

CBA informuje, że zatrzymało 7 pracowników Wojskowej Akademii Technicznej. - Te osoby sš częœciš œledztwa, które CBA prowadzi od 3 lat. Jest to zwišzane z wyłudzeniami na szkodę uczelni, które miały miejsce w latach 2014-15 poprzez podpisywanie fikcyjnych umów - tłumaczył Smyrgała.

WAT miał odgrywać istotnš rolę w programach modernizacyjnych naszych sił zbrojnych.

- Na pewno podejmiemy odpowiednie kroki, żeby akademię oczyœcić, przywrócić właœciwy prestiż i żeby była elementem większego układu, który może stać się kołem zamachowym dla naszej gospodarki – zapewnił goœć.

Przyznał, że głównym problemem badań naukowych w Polsce jest to, że sš œciœle sformalizowane. - Często w różnych projektach, postępowaniach grantowych, pojawia się pozycja jak „oczekiwane albo przewidywane efekty i skutki projektu”. To z miejsca zniechęca do podejmowania ryzyka i wtłacza badania naukowe w sztampy i wzorce – mówił Smyrgała.

- Jeżeli trzeba oczekiwane efekty opisać, to sami z siebie wybierzemy projekt, który spodziewamy się, że może się udać. To zabija naukę i jest mało innowacyjne. Będę się starał zachęcić, przynajmniej częœciowo, na poczštku pilotażowo, promowania badań naukowych, żeby to ryzyko było jak największe – dodał.

Podkreœlił, że polska nauka, też na odcinku wojskowym, wymaga pewnej reformy.

- W ostatnim okresie mieliœmy w Polsce co najmniej 3-4 wynalazki, które albo gdzieœ wywędrowały, albo istnieje zagrożenie, że tak się stanie. Cięgle mam nadzieję, że uda się uratować grafen. Niebieski laser w dużej mierze u nas wynaleziony, jednak został zmonetyzowany za granicš - przypomniał Smyrgała.

Podkreœlił, że potrzebna jest też cierpliwoœć. - Sš wynalazki, zwłaszcza w USA, wynalezione 40-50 lat temu i dopiero teraz znajdujš zastosowanie – mówił.

 

Trwa dyskusja między MON i pałacem prezydenckim o kształt dowództwa naszych sił zbrojnych.

- Chodzi o to w jaki sposób ma być ukształtowany łańcuch dowodzenia, od dołu do góry, żeby był jak najkrótszy i jak najskuteczniejszy. Powinna być też zapewniona odpowiednia koordynacja, odpowiednia połšczonoœć. Sš różnice w tym, co my proponowaliœmy, a co wychodziło z oœrodka prezydenckiego – tłumaczył goœć.

- Obecnie przedstawiamy innš propozycję, która powinna połšczyć nasze zalety (żeby szef sztabu był naczelnym dowódcš). Zarazem kwestia połšczonego dowództwa w jakiœ sposób w projekcie jest odwzorowana. Co do najistotniejszych kwestii oœrodek prezydencki i MON całkowicie się zgadzajš, że obecny model nie jest najszczęœliwszy – dodał.

Podkreœlił, że obie strony chcš, żeby było jasno powiedziane, który oœrodek jest decydujšcy i ponosi odpowiedzialnoœć, zarówno w czasie pokoju jak i działań zbrojnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL