Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przeglšd prasy

Przeglšd prasy: Magiel, karczma i spożywczak

Fotorzepa/Waldemar Kompała
„Polacy wierni bankom” pisze w redakcyjnym komentarzu w „Rzeczpospolitej” Andrzej Stec nawišzujšc do smutnej informacji z pierwszej strony „Tracisz jak na lokacie” z której wynika, że drobny ciułacz trzymajšcy swe oszczędnoœci w bezpiecznym miejscu nie może liczyć nawet na minimalny zysk - wprost przeciwnie. „W styczniu tego roku œrednie oprocentowanie lokaty wynosiło 1,65 przy inflacji rzędu 1,8 procent. Po opodatkowaniu inwestycja przynosi 0,5 proc. straty” - pisze „Rz”.

Z informacji „Rz” wynika również, że pienišdze zabrane z banku, będzie też coraz trudniej wydać, bo zakaz handlu w niedzielę staje się realny i jakby tego było mało, możliwy jest też zakaz hodowli zwierzšt na futra. „Wprowadzenie odpowiednich ustawowych ograniczeń zależy podobno wyłšcznie od Jarosława Kaczyńskiego. Zatem, na wszelki wypadek, ja i kot prezesa mamy w tej kwestii wspólne zdanie - naprawdę głupio wyglšda się w cudzym futrze!” - pisze w „Rz” Ewa Usowicz.

Koniec œwiata bez telewizyjnego abonamentu wieszczy „Gazeta Wyborcza”. „Sieci kablowe i platformy satelitarne będš musiały przekazać Poczcie Polskiej dane o klientach. I jeœli ktoœ nie płaci abonamentu RTV, dostanie wezwanie do zapłacenia 22.79 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego - tyle samo co dzisiaj (...) PiS z projektem się spieszy, bo szef TVP Jacek Kurski alarmuje, że bez wsparcia abonamentowego będzie musiał ułożyć budżet œmierci”.

„Dziennik Gazeta Prawna” ostrzega tych Polaków, którzy już na Wyspach Brytyjskich sš, bo trudniej im będzie zostać i zniechęca tych, którzy myœlš dopiero o wyjeŸdzie. „Polacy mieszkajšcy w Wielkiej Brytanii mogš odczuć konsekwencje brexitu szybciej, niż się spodziewano. tamtejsza prasa donosi, że rzšd Theresy May wraz z uruchomieniem procedury wyjœcia z Unii Europejskiej (ma to nastšpić pod koniec marca) chce wprowadzić nowe przepisy regulujšce status imigrantów pochodzšcych z krajów Wspólnoty. Bezpieczni majš być tylko ci, na Wyspach przebywajš dłużej niż 5 lat, bo nabyli prawo do ubiegania się o stały pobyt. Sytuacja pozostałych stanie się jasna dopiero wtedy, gdy Londyn przedstawi treœć nowych zapisów”.

Wszystkie dzienniki majšce strony sportowe piszš o tym, że ten wtorek to ważny dzień dla Justyny Kowalczyk. „Ten bieg to królestwo Kowalczyk” - to „Przeglšd Sportowy”, „Być albo nie być” - „Rzeczpospolita”, „Justyny bieg przez duże B” - „Gazeta Wyborcza”. Około 13.30 będziemy wiedzieli jak to się skończy, a jeœli - nie daj Boże - skończy się Ÿle, nikt nie powstrzyma internetowego hejtu tych, którzy łatwo zapominajš, że Justyna Kowalczyk jest i zawsze będzie jednš z największych gwiazd naszego sportu, nie tylko na œniegu i lodzie, i może kierować swoim życiem i karierš tak jak jej się podoba. Czyli mówišc wprost - biegać tak długo jak zechce.

Na pocieszenie myœlšcych właœnie tak, jeszcze cytat z najmšdrzejszego komentarza jaki się dziœ ukazał w naszej prasie - Jerzego Surdykowskiego w „Rzeczpospolitej”. „Kiedyœ pogłoski przekazywano pokštnie w maglu, w karczmie albo w kolejce do spożywczaka, dzisiaj wszechobecnoœć w sieci nadaje im pozór niepodważalnoœci. Zmasowane natarcie na redutę zdrowego rozumu zdobywa coraz szersze rubieże, zdeprymowani obrońcy wywieszajš białe flagi. Przecież nie można zawracać tej rzeki staroœwieckim piórem maczanym w kałamarzu. Polityka przenosi się na Facebook, dyplomacja do Twittera, dziennikarstwo do zamtuza (...) Ale komputer jest bezsilny wobec ludzkiej wolnoœci, ciekawoœci, żšdzy poznania. Nawet wtedy, gdy siedzi przy nim najemny propagandysta albo tchórzliwy hejter. Nawet najpotężniejsza sieć komputerów głupieje wobec podstawowych pytań, jakie wczeœniej czy póŸniej zada sobie każdy ludzki umysł, gdy już nasyci się łatwoœciš wypisywania bzdur i emocjš uœmiercania wirtualnych przeciwników w komputerowej strzelance”.

Niby nic nowego, ale nadzieja po przeczytaniu tego tekstu sprawiła, że bliższa stała mi się nawet myœl o zakupie futra (oczywiœcie sztucznego) w tę ostatniš niedzielę.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL