Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Program Rozwoju Eksportu

Santander pomoże znaleźć kontrahenta

Dla powodzenia ekspansji zagranicznej firm szczególne znaczenie ma rozpoznanie rynków oraz znalezienie odpowiedniego partnera
Fotolia
Korzystanie z Santander Trade Network zdejmuje z eksportera koniecznoœć weryfikacji i selekcji dziesištków ofert od różnych firm na danym rynku.

Polski eksport w pierwszych siedmiu miesišcach tego roku osišgnšł wartoœć 114,6 mld euro. Jak poinformował GUS, to 8,4 proc. więcej niż w tym samym czasie rok temu. Według prognoz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE w całym 2017 r. eksport wyniesie 194,4 mld euro, a w przyszłym przekroczy 211 mld euro.

Ten wzrost to efekt zwiększania sprzedaży przez dotychczasowych eksporterów, ale także coraz większej skali ekspansji firm, które dopiero rozkręcajš międzynarodowš aktywnoœć. Dla powodzenia działań tych ostatnich szczególne znaczenie ma rozpoznanie rynków oraz znalezienie odpowiedniego partnera.

W jednym i drugim mogš pomóc globalne banki, mogšce w dowolnym regionie œwiata wspierać przedsiębiorców za poœrednictwem własnych oddziałów lub współpracujšcych z nimi partnerów.

Tego rodzaju usługi oferuje Bank Zachodni WBK, którego klienci majš dostęp do Santander Trade Network. To międzynarodowa platforma umożliwiajšca znalezienie w wybranych krajach sprawdzonych partnerów biznesowych oraz korzystanie z ich usług na preferencyjnych warunkach. Działa już w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, Peru, Meksyku i w Chinach.

Obejmuje obecnie cztery obszary wsparcia. To marketing i komunikacja (np. badania rynkowe, strategia komunikacji, plan działań marketingowych), networking (organizacja spotkań handlowych, prezentacja produktów, udział w targach), centra biznesowe (wirtualne biuro, wynajem powierzchni biurowych) i inne usługi, jak wsparcie prawno-podatkowe oraz rekrutacja. W perspektywie Grupa Santander zamierza wprowadzić platformę na wszystkie rynki, na których jest obecna.

Może być łatwiej

Dla firm, które już wybrały kierunek ekspansji, ale nie majš jeszcze partnera, korzystanie z Santander Trade Network jest dużym ułatwieniem. Zdejmuje z firmy ciężar weryfikacji i selekcji dziesištków ofert różnych firm na danym rynku.

– Eksporterzy i importerzy z Polski otrzymujš dostęp do profesjonalnych usług podmiotów z potwierdzonym przez nas doœwiadczeniem i stabilnš sytuacjš finansowš – mówi Wojciech Łopatkiewicz z International Desk Banku Zachodniego WBK, koordynator projektu Santander Trade Network w Polsce.

Korzystanie z usługi jest proste. Firma loguje się poprzez system bankowoœci elektronicznej dla firm iBiznes24, następnie wybiera kraj i poszukiwanš usługę. Potem wypełnia formularz pozwalajšcy dostawcy na przygotowanie oferty. Wstępne odpowiedzi od spływajš już po czterech–siedmiu dniach. Jeœli propozycja spełni oczekiwania, to na bazie dwustronnego porozumienia firma może rozpoczšć współpracę z wybranym partnerem.

Bank nie pobiera za to opłat ani prowizji. Za to firmy mogš liczyć na preferencyjne warunki cenowe u zagranicznych usługodawców.

– Korzystajšc z naszej sieci, przedsiębiorca może otrzymać od zagranicznego partnera zniżkę nawet od 10 do 40 proc. w stosunku do cen rynkowych – podkreœla Łopatkiewicz.

Umówiš spotkania

BZ WBK przygotował w ramach Santander Trade Network oferty dla 28 polskich firm. Najczęœciej zapytania dotyczš takich krajów, jak Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania. Z kierunków pozaeuropejskich największym zainteresowaniem cieszy się Meksyk.

– 90 proc. firm prosi o przygotowanie agendy handlowej, tj. umówienie spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi na rynkach Grupy Santander, gdzie działa projekt Network – dodaje Łopatkiewicz.

W każdym z krajów włšczonych do Santander Trade Network potencjalni partnerzy poddani zostali dokładnej weryfikacji. Szczególne znaczenie miało doœwiadczenie w oferowanych usługach, ich jakoœć oraz stabilnoœć sytuacji finansowej. Wszystkie te elementy sš na bieżšco monitorowane przez ekspertów Santandera.

Program Rozwoju Eksportu to inicjatywa Banku Zachodniego WBK, realizowana wraz z partnerami merytorycznymi: Korporacjš Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Bisnode i KPMG. Celem programu jest wsparcie polskich eksporterów w prowadzeniu biznesu międzynarodowego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL