Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prezydent USA

Stany Zjednoczone rozważajš ograniczenie ruchu bezwizowego

Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA John Kelly.
AFP
Stany Zjednoczone powinny na nowo pochylić się nad programem Visa Waiver, który umożliwia mieszkańcom Europy łatwiejsze odwiedzenie USA - powiedział sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (Homeland Security) w administracji Donalda Trumpa John Kelly.

Wg niego obecne rozwišzania umożliwiajš dotarcie do Stanów bojowników Państwa Islamskiego - Europejczyków, którzy przechodzš przeszkolenie np. w Syrii, a póŸniej wracajš do swojego kraju.

Spodziewana porażka militarna Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku będzie zdaniem sekretarza skutkować "decentralizacjš" zagrożenia ze strony grup terrorystycznych - pisze Bloomberg. W USA wzroœnie w ten sposób ryzyko ataków - powiedział Kelly podczas wtorkowego przemówienia w Waszyngtonie. Bojownicy, będšcy jednoczeœnie obywatelami europejskimi, mogš wracać do swoich krajów, a następnie próbować dostać się do Stanów, korzystajšc z ruchu bezwizowego.

- Musimy przyjrzeć się bardzo dokładnie programowi Visa Waiver - powiedział Kelly podczas wizyty na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona. - Nie chodzi o zamknięcie programu lub jakšœ nadmiernš zmianę, ale patrzymy i zastanawiamy się "Co powinniœmy z tym zrobić?" - dodał.

Do USA bez wizy mogš wjechać aktualnie obywatele 38 krajów, m.in. wszystkie kraje Unii Europejskiej oprócz Polski, Rumunii, Węgier i Chorwacji. Jednak jeœli do Stanów chce wjechać osoba posiadajšca obywatelstwo jednego z krajów "38", która jednoczeœnie ma drugie obywatelstwo - Iraku, Iranu, Syrii i Sudanu - to ruch bezwizowy jej nie obowišzuje.

Visa Waiver Program pozwala obywatelom poszczególnych krajów podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni bez koniecznoœci uzyskania wizy. Zmiany w programie oznaczałyby kolejny krok Donalda Trumoa majšcy na celu uszczelnienie granic. W zeszłym miesišcu administracja wydała nowe przepisy, dotyczšce obostrzeń w zakresie wnoszenia urzšdzeń elektronicznych, w tym laptoptów, na pokład samolotów lecšcych do Stanów. John Kelly zapowiedział, że takie ograniczenia będš kontynuowane, a nawet rozwijane.

Sekretarz uważa, że islamscy bojownicy najpierw wracajš do swoich krajów, ale ich prawdziwš intencjš jest podróż do Stanów. - USA to Super Bowl dla terrorystów - ocenił Kelly.

- Oni chcš się tu dostać, chcš nam zaszkodzić - powiedział. Obawiam się tego, że wygrywamy w Iraku, wkrótce wygramy w Syrii, a ci bojownicy wrócš do swoich domów w Europie, a następnie jest bardzo możliwe, że będš podróżować do Stanów Zjednoczonych - podsumował.

ródło: Bloomberg

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL