Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo

Twój mózg nie może doczekać się lektury!

Najbardziej skomplikowany obiekt we wszechœwiecie - mózg - oraz procesy, które w nim zachodzš omówione w prosty i zabawny sposób. Ksišżka dla każdego - od 9 do 113 lat.

 

Skšd się wzięło myœlenie i czy nam się opłaciło?
Czy myœlenie ma swoje granice?
Kiedy nasz mózg nie daje rady, a kiedy działa znakomicie?
Dlaczego tak często myœlimy na skróty?
Twój mózg a ty - kto tu właœciwe rzšdzi?
Dlaczego nastolatki myœlš inaczej?
Sztuczna inteligencja - nowy przyjaciel czy groŸny wróg?

 

Rozmowa z Bogusiem Janiszewskim, autorem ksišżki "Mózg. To, o czym doroœli Ci nie mówiš".

 

Czy można nauczyć się lepiej wykorzystywać swój mózg?

 

B.J. Można. Należy wręcz! Kiedy czasem włšczam telewizor i słucham wypowiedzi niektórych polityków, marzy mi się, aby potrafili oni wykorzystywać potencjał swoich mózgów w pełniejszy sposób. Jednak pytanie brzmi: Co to znaczy „lepiej”? Do czego „lepiej”?

Uważam, że lepsze wykorzystywanie mózgu należy rozpoczšć od poznania tajników jego funkcjonowania. Co na pewno warto o mózgu wiedzieć - to, że większoœć procesów myœlowych towarzyszšcych naszemu życiu odbywa się na poziomie nieœwiadomym. Możemy tkwić w absolutnym przekonaniu, że nasze wybory, decyzje, przekonania, podejmujemy i formułujemy racjonalnie i œwiadomie. Okrutna prawda jest jednak taka, że zdaniem ekspertów od myœlenia ponad 90% decyzji, poczšwszy od wyboru partnera życiowego, przyjaciół, stylu życia, a skończywszy na marce samochodu, podejmujemy pod wpływem nieuœwiadomionych impulsów.

Racjonalny umysł próbuje przekonać nas, że panujemy nad rzeczywistoœciš, jesteœmy panami własnego życia. Skoro jednak większoœć naszego funkcjonowania odbywa się poza naszš bezpoœredniš kontrolš, pojawia się pytanie z wyższej półki - kim tak naprawdę jesteœmy? Jesteœmy naszym mózgiem, czy tylko jego częœciš? A może jeszcze czymœ innym? Ilu nas tam w głowie siedzi i kto w tym wszystkim rzšdzi? Między innymi na te pytania próbuję w mojej ksišżce odpowiedzieć.

Z drugiej strony, nie da się zwalić wszystkiego na nieœwiadomoœć. Można oczywiœcie powiedzieć partnerowi: „kochanie, okazało się, że nasz zwišzek to efekt nieuœwiadomionych impulsów". Ale to tylko połowa prawdy. Jako ludzie mamy możliwoœć refleksji nad własnš nieracjonalnoœciš i podejmowania przemyœlanych wyborów. Tego możemy, czy wręcz powinniœmy się uczyć.  

 

Najprostszy sposób na aktywizację szarych komórek?

 

B.J. Ale aktywizację do czego? Do tego żeby nasze dzieci zakuły więcej treœci przyniesionych ze szkoły, żeby potrafiły aktywnie uczyć się przez 12 godzin dziennie? Jeœli o to chodzi, muszę czytelnika rozczarować. Na taki rodzaj aktywizacji nie chcę dawać recept. A to z następujšcych powodów.

Przede wszystkim nasz mózg nie został stworzony do takiej formy uczenia się. Zakuwanie w tradycyjnej postaci, jakš znamy ze szkoły, jest dla mózgu nienaturalne. Można oczywiœcie naginać mózg do ciężkiej pracy i przymuszać go do przyswajania większej liczby informacji. Obawiam się jednak, że prędzej czy póŸniej mózg odpłaci nam za to - stresem albo chorobš.

Dlatego powinniœmy nie tyle poszukiwać technik aktywizacji mózgu, co zastanawiać się nad tym jak zdezaktywować nieproduktywny, niezgodny z naturš system kształcenia. To szkoła powinna się zmienić, a nie nasze mózgi.

Pamiętajmy że nasz mózg został stworzony do zupełnie innych zadań i funkcjonuje efektywnie w innych okolicznoœciach niż szkolna ławka. Działa œwietnie, gdy uczy się w działaniu, gdy dostrzega sens tego, czego się uczy. I o to powinniœmy zadbać.

 

Ukazało się ostatnio kilka ksišżek, które w przystępny sposób mówiš o mózgu. Co w nim jest takiego, że warto o nim pisać, i że warto o nim czytać?

 

 B.J. „Mózg” jest przede wszystkim ksišżkš o myœleniu. A tak się składa, że myœlenie to jedna z tych aktywnoœci, na którš poœwięcamy najwięcej czasu. Nasza zdolnoœć myœlenia, jego jakoœć, decyduje o naszym życiu. Czy ten argument jest wystarczajšco przekonywujšcy?

Wierzę, że ksišżki o procesach myœlowych wypełniajš pewnš edukacyjnš lukę. Tradycyjny system kształcenia utrwala postawy i przekonania, które okreœliłbym mianem zewnštrzsterownoœci. W tym modelu jestem tym mšdrzejszy, im więcej wiem o otaczajšcej mnie rzeczywistoœci. Na przykład potrafię odróżnić gleby bielicowe od antropogenicznych, znam nazwę stolicy San Escobar.

Dla mnie warte uwagi i poznania jest przede wszystkim to, co jest w nas. Wiedza o sobie, o procesach myœlowych, o tym jak kształtujš się nasze decyzje i zachowania. Skšd biorš się przekonania, stereotypy myœlowe, gdzie sš granice naszego myœlenia. Czy możemy ogarnšć myœlš wszystko - to jest fundament edukacji! Jakich narzędzi do myœlenia używać, aby podnieœć jakoœć refleksji nad rzeczywistoœciš - to jest ważne!

Powiem górnolotnie. Zależy mi na tym, aby dzieciaki lepiej rozumiały siebie i swoje zachowanie. Wierzę, że dzięki temu lepiej poradzš sobie w życiu. Będš też mniej podatne na wpływ i manipulację. Nauczš się krytycznie myœleć. Chciałbym im ofiarować takš możliwoœć. Na nas dorosłych jest już chyba za póŸno...

 

Tytuł „Mózg. To, o czym doroœli Ci nie mówiš” wskazuje na młodszego czytelnika. Dla kogo jest ta ksišżka?

 

Badania terenowe potwierdziły, że większoœć treœci zawartych w ksišżce, jest już w stanie przyswoić œrednio ogarnięty 9-10-latek. Ksišżka napisana jest lekko, z poczuciem humoru. Dzieciaki znajdš w niej prawie 200 ilustracji i wštków komiksowych - zupełnie innych niż w tradycyjnych ksišżkach. (Tym, którzy znajš styl rysownika Maxa Skorwidera, nie muszę więcej tłumaczyć). W przypadku tej grupy zalecam lekturę z osobš dorosłš. Jestem przekonany, że i dorosłym czytanie sprawi dużš przyjemnoœć. W „Mózgu” ukryliœmy wiele motywów i „smaczków”, które rozszyfrujš przede wszystkim doroœli.

Co do starszych osobników: mój 14-letni syn przeczytał ksišżkę w dwa wieczory, po czym stwierdził, że: „jest nawet interesujšca”. Uwierzcie, to w jego ustach ogromny komplement.

 

Autorzy:

Boguœ Janiszewski - z wykształcenia polonista, trener, absolwent studiów MBA, autor popularnonaukowych ksišżek dla młodzieży: „Ekonomia”, „Polityka”, „Mózg”. Całe swoje zawodowe życie poœwięcił rozwijaniu niepublicznej edukacji. Jest przekonany, że œwiat da się zmienić na lepsze i należy to robić poprzez zmienianie szkoły. Obecnie intensywnie zaangażowany w rozwój Spark Academy - progresywnej, niepublicznej szkoły podstawowej i œredniej w Poznaniu. Prywatnie mšż i trudny ojciec dwójki wyjštkowych dzieci.

Ilustrator Max Skorwider  - artysta młodego pokolenia i wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, zajmuje się grafikš warsztatowš, ilustracjš prasowš i plakatem. Prowadzi również swojego bloga i fanpage na Facebooku , gdzie publikuje ilustracje, będšce najczęœciej komentarzem do bieżšcej sytuacji polityczno-społecznej w Polsce i na œwiecie. Autor ilustracji do ksišżek „Ekonomia”, „Polityka”, „Mózg”.

 

 

 

 

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL