Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo w firmie

Z kierowców Ubera rzšd chce zrobić taksówkarzy

123RF
Firmy kojarzšce kierowców z pasażerami będš musiały zdobyć licencję. Jej brak będzie słono kosztować.

Resort infrastruktury chce wprowadzić licencje dla poœredników w zamawianiu przejazdów. Będzie potrzebna do przekazywania zleceń przewozu, zawierania umowy w imieniu klienta, umożliwiania jej zawarcia lub pobierania opłat za przewóz. Poœrednictwo musi się odbywać przez specjalne programy komputerowe lub aplikacje mobilne. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, właœnie trafił do konsultacji. Eksperci nie zostawiajš na nim suchej nitki.

Ograniczenie konkurencji

Adrian Furgalski, wiceprezes zarzšdu zespołu doradców gospodarczych TOR, twierdzi, że choć ustawa trafnie okreœla zasady funkcjonowania poœredników i ich obowišzki, jej filozofia uniemożliwia korzystanie ze zdobyczy XXI w.

– Z kierowców Ubera próbuje się na siłę zrobić taksówkarzy, choć większoœć traktuje tę pracę dorywczo, a sama usługa różni się od taksówek, np. prywatne samochody nie mogš wjeżdżać do pewnych częœci miasta– tłumaczy.

– Projekt ogranicza konkurencję i wzmacnia monopol taksówkarski – mówi Piotr Wołejko ekspert Pracodawców RP. – Z tego, co wiem, resorty: cyfryzacji i rozwoju też majš krytyczne uwagi do projektu.

Prawnicy wskazujš na inne jego mankamenty.

– Definicja poœrednika jest bardzo szeroka. W efekcie na jednej platformie poœrednikami może być nawet kilka podmiotów – zauważa adwokat Michał Kibil z kancelarii Gawroński&Partners. –Jeden może bowiem posiadać licencje na program, drugi obsługiwać płatnoœci, a trzeci przechowywać dane.

Projekt wprowadza też obowišzek posiadania œrodków finansowych w kraju, co może wykluczać podmioty zagraniczne.

– To może być niezgodne ze swobodš œwiadczenia usług i ograniczać innowacyjnoœć – mówi Kibil.

Surowe kary

Za prowadzenie działalnoœci bez licencji grozić będzie kara 40 tys. zł. Takš samš sankcjš obwarowane ma być niewykonywanie nałożonych na poœredników obowišzków, m.in. ewidencjonowania pracowników i współpracowników oraz wszelkich przekazanych im zamówień, oraz przechowywania tych danych przez pięć lat.

Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła wystšpić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zablokowanie aplikacji poœrednika bez licencji.

– Takie sankcje powinny być stosowane tylko w wyjštkowych sytuacjach, gdy chronione jest dobro wyższego rzędu, a w tym wypadku ono nie występuje – uważa Michał Kibil.

Poœrednicy będš też musieli badać, czy kierowcy, z którymi współpracujš, majš odpowiednie badania techniczne, ubezpieczenie OC oraz licencje na przewóz osób. Za niedopełnienie ostatniego obowišzku mogš sami stracić licencję.

– Na etapie zawierania umowy poœrednik może skontrolować spełnianie wymogów, ale ciężko od niego wymagać, by stale weryfikował, czy kierowca tych uprawnień nie utracił – mówi Michał Kibil.

Biuro prasowe Ubera zapowiada, że odniesie się do projektu w konsultacjach społecznych. Wezmš w nich udział także liczne organizacje taksówkarzy.

15 proc. ?wzrosła od 2013 r. liczba wydawanych w Polsce licencji taksówkarskich

10 tys. zł kary ma grozić za zlecenie przewozu podmiotowi, który nie posiada licencji

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL