Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Handel komórkami jajowymi kwitnie - będzie karany

123RF
Chętni chcš szybko kupić komórki jajowe, bo po 1 listopada handel nimi będzie karany.

„Sprzedam komórkę jajowš. Mam 22 lata. Jestem wysokš i szczupłš brunetkš. Studiuję kierunek œcisły. Mam wysoki iloraz inteligencji. Nie mam nałogów" – w ostatnich tygodniach wzrasta liczba takich ogłoszeń na forach internetowych. Dlaczego?

Cena nie gra roli

Już za 15 dni za handel komórkami jajowymi będš groziły wysokie kary. A dawstwo ich na rzecz konkretnej osoby, czyli ze wskazaniem, zostanie zakazane. Takie właœnie zmiany wprowadzi wchodzšca w życie 1 listopada ustawa o leczeniu niepłodnoœci.

5 lat pozbawienia wolnoœci może grozić osobie notorycznie handlujšcej komórkami

Jednym więc spieszy się, by sprzedać, a drugim, by kupić. Na portalu robimydzieci.pl, dużo jest bowiem także ogłoszeń od kobiet, które pilnie poszukujš dawczyni komórki jajowej.

„Cena nie gra roli. Poszukuję kobiety z Poznania, która odda komórkę jajowš".

Za komórki zainteresowani sš w stanie zapłacić od kilkunastu do 30 tys. zł.

Także w oœrodkach leczenia niepłodnoœci widać większy ruch.

– Rzeczywiœcie przychodzi do nas sporo kobiet chcšcych sprzedać swoje komórki jajowe. My jednak nie preferujemy takiego dawstwa, mimo że nie jest ono jeszcze zabronione – mówi dr Grzegorz Mrugacz, dyrektor medyczny Kliniki Leczenia Niepłodnoœci Bocian. I podkreœla, że odsyła takie kobiety z kwitkiem.

4 tys. zł może dostać kobieta, która anonimowo odda swojš komórkę jajowš do banku komórek

Podobnymi zasadami kieruje się Klinika Leczenia Niepłodnoœci Salve Medica. Jej pracownicy także odsyłajš pary, które przyprowadzajš za rękę kobietę chętnš oddać komórkę jajowš.

– Nie wiem zatem, gdzie te osoby poddajš się zabiegowi pobrania od nich komórek – mówi dr Sławomir Sobkiewicz z Salve Medica. Sugeruje, że musi działać jakieœ podziemie.

Po 1 listopada wiele może się zmienić. Dotychczas handel komórkami rozrodczymi był dozwolony, ponieważ nie był zabroniony przez prawo. Zmieni to właœnie ustawa o leczeniu niepłodnoœci.

– To pierwszy akt prawny w Polsce, który reguluje dawstwo komórek rozrodczych i wprowadza zakaz handlu nimi. Ten proceder będzie zabroniony, tak jak handel organami – mówi prawniczka Aneta Sieradzka. Wyjaœnia, że w ustawie zaostrzono sankcje za zamieszczenie ogłoszenia o chęci sprzedaży komórek. Będzie groziła za to kara do roku więzienia.

Przepisy precyzujš, że handlujšcy komórkami będzie mógł być nawet ukarany karš do trzech lat pozbawienia wolnoœci. A jeœli organy œcigania odkryjš, że ktoœ uczynił sobie ze sprzedaży stałe Ÿródło zarobków, będzie mógł być pozbawiony wolnoœci nawet na pięć lat.

Tylko anonimowo

Ustawa pozwala tylko na dawstwo anonimowe. Zainteresowani będš mogli przekazać komórki anonimowo do banków komórek. Te oferujš obecnie kobietom za oddanie komórki ok. 4 tys. zł.

– To wcale nie jest tak dużo, bioršc pod uwagę, że kobiety przed pobraniem komórki muszš przejœć kilkanaœcie badań ginekologicznych – informuje dr Sobkiewicz. – Samo pobranie komórek także nie należy do najprzyjemniejszych. Polega na punkcji jajników. Czasami mogš nastšpić powikłania.

Swoje komórki rozrodcze będš mogli także oddać anonimowo do banków mężczyŸni. Za nasienie dostajš teraz ok. 200 zł. Doktor Sobkiewicz tłumaczy, że ta zapłata jest podzielona na dwie częœci.

Najpierw mężczyzna dostaje 100 zł za oddanie jednej partii nasienia, a póŸniej musi się pojawić w banku i oddać drugš partię. I dopiero wtedy dostaje drugie 100 zł. MężczyŸni także muszš być przebadani pod kštem genetycznym i ewentualnych zakażeń.

Zakaz dawstwa ze wskazaniem oznacza także, że kobieta nie będzie mogła przekazać komórki jajowej swojej siostrze.

– To słuszne rozwišzane. Obserwuję bowiem, że dawstwo w rodzinie prowadzi póŸniej do konfliktów. Dwie kobiety mogš się czuć jednoczeœnie matkami dziecka – zauważa dr Mrugacz.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL