Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

#RZECZoPRAWIE: Agata Łukaszewicz o sprawie Tomasza Komendy

AdobeStock
- Osiemnaœcie lat temu sšsiadka rozpoznała Komendę na portrecie pamištkowym. Tomasz przyznał, że wszystkim może wybaczyć, ale jej nigdy nie zapomni tej pomyłki - mówiła w czwartkowym programie #RZECZoPRAWIE Agata Łukaszewicz, dziennikarka „Rzeczpospolitej”.

Dziennikarka przyznała, że emocje podczas wczorajszej rozprawy w sšdzie były ogromne, co widać nie tylko po Tomaszu Komendzie, ale także po jego bliskich, którzy bardzo go wspierajš. Można było zauważyć, że jest on bardzo zagubiony.

- Sšd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy Komendy ogłosił 5 minut przerwy, po której ogłosił wyrok. Były łzy radoœci, ale też złoœci – mówiła.

Łukaszewicz wskazała, że będš teraz wyjaœniane okolicznoœci, przez które doszło do pomyłki.

Osiemnaœcie lat temu policja zaczęła szukać œladów celem ujęcia sprawcy. Na ciele zamordowanej Małgosi znaleziono odcisk szczęki oraz DNA. Żaden z tych œladów nie pasował do końca do Tomasza Komendy.

Do sprawy wrócono, ponieważ rodzice dziewczynki zwrócili się do prokuratury wskazujšc, że w sprawie było więcej sprawców. Wówczas na jaw zaczęły wychodzić pomyłki sprzed lat.

Tomasz Komenda oficjalnie niewinny jest od wczoraj.

W zakresie odszkodowania dziennikarka wskazała, że kwestiš dyskusyjnš jest, czy Komenda otrzyma je w kwocie, o jakš planuje wnioskować jego adwokat. Zwróciła uwagę, że w sprawie mamy do czynienia z odszkodowaniem oraz zadoœćuczynieniem. Należy wzišć pod uwagę szereg okolicznoœci, m. in. kim mógłby być, gdyby nie trafił do więzienia, co mógłby osišgnšć etc. Należy też zbadać ile składak ZUS nie zostało zapłaconych.

Jeœli uda się uzyskać kwotę, o jakš zamierza wystšpić pełnomocnik Komendy, będzie to najwyższe odszkodowanie w historii. Do tej pory była to kwota 3 miliony złotych przyznana na rzecz mężczyzny, który spędził niesłusznie w więzieniu 12 lat.

- Mec. Ćwiškalski zapowiedział, że nie będzie czekał do końca terminu na złożenie wniosku o odszkodowanie i zadoœćuczynienie, na co ma rok od dnia wczorajszego. Oprócz wsparcia rodziny, Tomasz Komenda ma także wsparcie w postaci przyznanej renty socjalnej - dodała.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL