Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

#RZECZoPRAWIE - Krzysztof Łyszyk: Przepisy o zarzšdzie przymusowym w przedsiębiorstwie zamieszanym w przestępstwo idš za daleko

Krzysztof Łyszyk
rp.pl
Przepisy dotyczšce zabezpieczenia zarzšdem przymusowym przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem idš za daleko. Nie ma żadnych gwarancji, że państwo zapłaci za szkody spowodowanie niesłusznš decyzjš o wprowadzeniu do firmy zarzšdu przymusowego.

Nowela kodeksu karnego dopuszczajšca przepadek mienia pochodzšcego z przestępstwa jest już prawie gotowa. Nowe przepisy pozwalajš także prokuratorowi wprowadzić w toku postępowania karnego zajęcie majštku zagrożonego przepadkiem. Do zajętej firmy prokurator może wprowadzić  przymusowy zarzšd  realizowany przez wyznaczonego zarzšdcę z licencjš doradcy restrukturyzacyjnego. Przedsiębiorstwo w trakcie zarzšdu ma kontynuować  swojš działalnoœć. O ocenę tych rozwišzań Anna Wojda poprosiła goœcia pištkowej #RZECZoPRAWIE Krzysztofa Łyszyka, radcę prawnego i partnera w kacelarii KKLW.

- Uchwalone przepisy o konfiskacie rozszerzonej realizujš wytyczne z dyrektywy UE, ale idš dalej niż regulacje unijne. Polskie przepisy nie patrzš na przedsiębiorstwo jako na korzyœć z przestępstwa, lecz jako na narzędzie tego przestępstwa. Przepadkowi może zatem ulec mienie, które nie jest korzyœciš z przestępstwa, lecz służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osišgniętej z niego korzyœci - mówił ekspert.

Podkreœlił, że nowa regulacja nie zrealizuje swojego celu jakim jest walka z przestępstwem prania brudnych pieniędzy. Przepadek przedsiębiorstwa będzie ograniczony tylko do osób fizycznych. Tymczasem powszechnie wiadomo, że do prania pieniędzy wykorzystuje się wielopoziomowe struktury holdingowe, czyli przedsiębiorstwa osób prawnych.

Jednak zdaniem Krzysztofa Łyszyka bardziej niż przepadku przedsiębiorcy powinni się obawiać przymusowego zarzšdu w firmie.

- De facto to jest to samo, co przepadek, bo jeœli przymusowy zarzšdca wejdzie do firmy na dwa lata, to po tym czasie niewiele z niej zostanie. Przymusowy zarzšdca nie ma bowiem ustawowego obowišzku rozwijania tego przedsiębiorstwa, a jedynie utrzymania dotychczasowej działalnoœci. A każdy przedsiębiorca wie, że aby przetrwać na rynku trzeba się rozwijać. Działanie nakierowane jedynie na zachowanie status quo może prowadzić do upadku biznesu – mówił radca prawny.

Krzysztof Łyszyk zaznaczył, że przymusowy zarzšdca będzie miał jeszcze jedno zadanie: zdobycie dla prokuratora dowodów przeciwko przedsiębiorcy, co prowadzić może do konfliktu interesów, bo szukanie dowodów to rola organów œcigania, a nie osoby zarzšdzajšcej przedsiębiorstwem.

- O zastosowaniu zabezpieczenia w postaci zarzšdu przymusowego będzie postanawiał prokurator i niemal natychmiast do firmy wejdzie zarzšdca. Postanowienie podlegałoby również zatwierdzeniu przez sšd, ale sšd będzie miał aż 7 dni, by się wypowiedzieć. Jeœli nawet wypowie się, że takie zabezpieczenie nie było zasadne, to zarzšdca przymusowy wcale nie opuszcza firmy. Czeka na stanowisko sšdu II instancji. Cała ta procedura może potrwać nawet 2 miesišce. Przez ten czas zarzšdca rzšdzi w firmie, a właœciciel jest odcięty od pieniędzy i potencjału gospodarczego. To trochę nieuczciwa gra – podkreœlił Krzysztof Łyszyk.

Jego zdaniem biznes przebolałby wszystko pod warunkiem, że szkoda poniesiona wskutek niesłusznie zastosowanego zarzšdu przymusowego została zrekompensowana.

- Problem w tym, że możliwoœci dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa będš ograniczone. Nie ma przepisów przewidujšcych odszkodowania w takiej sytuacji. Roszczenia na podstawie kodeksu cywilnego trudno będzie zaspokoić, gdyż Skarb Państwa będzie się bronił, że nie odpowiada za szkodę skoro do zarzšdzania przedsiębiorstwem wynajšł specjalistę – doradcę restrukturyzacyjnego - przewiduje ekspert.

#RZECZoPRAWIE: Krzysztof Łyszyk -  Przepadek a przymusowy zarzšd przedsiębiorstwem

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL