Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo i Sprawiedliwoœć

Rzšdowe billboardy zawisnš w całej Polsce

Fotorzepa
„Rzeczpospolita" dotarła do założeń kampanii informacyjnej o reformie sšdownictwa, którš przygotowuje Polska Fundacja Narodowa.

W najbliższy pištek Polacy dowiedzš się, dlaczego zdaniem partii rzšdzšcej zmiany w sšdownictwie sš tak konieczne. Kampania informacyjna to pierwszy taki projekt od czasu lipcowej dyskusji politycznej i kryzysu wywołanego projektami ustaw zmieniajšcych sšdownictwo. Ma ona w kompleksowy sposób docierać z przesłaniem pokazujšcym, dlaczego te zmiany sš przez nich tak forsowane. – Tego zabrakło w lipcu. Nie wytłumaczyliœmy we właœciwy sposób, dlaczego sš one potrzebne i na czym konkretnie polegajš – przyznaje nam rozmówca ze sfer rzšdowych. Teraz ma to się zmienić. Kampania to projekt Polskiej Fundacji Narodowej, która planuje dotrzeć z informacjami do opinii publicznej, także poza Polskš. Na zapleczu rzšdowym można usłyszeć, że brak przekazu zagranicznego spowodował, że reforma jest jednowymiarowo przedstawiana w mediach poza krajem. Dlatego kampania będzie miała też materiały przeznaczone dla odbiorców za granicš. Nieprzypadkowo, jak się okazuje, została poprzedzona wizytš wicepremiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych.

Pierwszy etap już się rozpoczšł – to billboardy w całej Polsce z hasłem „Niech zostanie tak, jak było", które pojawiły się w poniedziałek. To nawišzanie do słów prof. Rzeplińskiego z jednego z ostatnich lipcowych protestów. – Trzeba zmienić wszystko, żeby wszystko pozostało po staremu – powiedział przed Sšdem Najwyższym Andrzej Rzepliński. Zastosowano tzw. teaser, czyli narzędzie wprost z marketingu konsumenckiego. W pištek w całym kraju pojawiš się utrzymane w czarno-białej, kontrastowej stylistyce billboardy z hasłami całego przedsięwzięcia. Materiały majš przycišgać uwagę i stać się przedmiotem dyskusji. – Cel jest œciœle informacyjny – podkreœla nam jeden z naszych rozmówców. Przesłanie całego projektu nie jest wymierzone w konkretne osoby, ale pojawiajš się nawišzania do prawdziwych sytuacji. Na billboardach pokazano hasła dotyczšce m.in. przewlekłoœci postępowań, przykłady niesprawiedliwych wyroków, informacje o sędziach, którzy oceniajš dyscyplinarnie swoich kolegów i koleżanki. Jedno z haseł to „Sędziowie jak wszyscy obywatele". Celem jest przedstawienie tego, co teraz dzieje się w wymiarze sprawiedliwoœci, oraz zrelacjonowanie ogólnych kierunków reformy. Internetowa warstwa całego projektu jest zaprojektowana tak, by mogła być wykorzystana w politycznych dyskusjach przez zwolenników zmian. – Wszystko jest ze sobš spójne i dobrze przemyœlane. Chcemy, by nasi zwolennicy w sieci i nie tylko zyskali konkretne argumenty, które mogš wykorzystać w przekonywaniu innych – mówi nam jedna z osób znajšcych szczegóły. Planowane sš też spoty telewizyjne utrzymane w kampanijnym stylu.

Projekt startuje na kilka tygodni przed planowanym przedstawieniem przez Pałac Prezydencki własnych projektów ustaw reformujšcych sšdownictwo. Jak zapowiadajš doradcy prezydenta, ustawy zostanš zaprezentowane dopiero około 23 wrzeœnia, czyli dwa tygodnie po starcie rzšdowej kampanii informacyjnej.

Pałac Prezydencki od czasu podwójnego weta nie komunikuje oficjalnie nowych założeń reformy. – Będš w niej elementy proobywatelskie – powiedział tylko prezydent Duda w rozmowie z Polskim Radiem. Jednak hasła i przesłanie projektu, który poznaliœmy, sprawia, że kampania jest doœć uniwersalna. Przynajmniej w pierwszym etapie nie ma w niej elementów dotyczšcych konkretnych rozwišzań ustawowych, co sprawia, że Pałacowi Prezydenckiemu trudno będzie interpretować jej pojawienie się jako działanie wymierzone w prezydenckie zmiany.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL