Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo i Sprawiedliwoœć

Poseł PiS, który lubi mówić wierszem

materiały prasowe
Trudniej dyskutować z Tuwimem, Waligórskim i Przyborš niż z Giżyńskim – mówi polityk PiS.

W czwartek 8 czerwca sejmowe głosowania skończyły się po północy. Gdy większoœć posłów zaczęła kierować się do wyjœcia, na mównicę wszedł Szymon Giżyński z PiS. – Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Rozmowa Ryszarda z Grzegorzem na kanwie wiersza „Przypowieœć" Zuzanny Ginczanki – rozpoczšł. – O, posłuchajcie! – krzyknšł Sławomir Nitras z PO, a częœć posłów stanęła w miejscu.

Wiersz dotyczył rozmowy niemowy z niemowš, którzy zaczęli na migi dyskutować o polityce. Ryszard i Grzegorz uœmiechami i mruganiem powiedzieli sobie „precz z królem", po czym stanęli na czele pochodu, którzy „czynišc mały hałas", przyszedł „pod sejmowy pałac". Jednak z próby obalenia króla nic nie wyszło, bo tłum „milczał jak zaklęty". – Panu posłowi udała się rzecz niezwykła, zatrzymał prawie połowę sali – podsumował wicemarszałek Joachim Brudziński. A poseł Giżyński mówi „Rzeczpospolitej", że to, co robi w Sejmie, „nie jest ucieczkš od rzeczywistoœci, ale pozostawaniem w jej najgłębszym nurcie". – Wspieram się polskš tradycjš literackš i kulturalnš, czyli zawartš w niej mšdroœciš. Ktoœ może powiedzieć, że to filuterne, ja jednak uważam, że ma to głęboki pozytywny sens – dodaje.

Poseł w nietypowy sposób przemawia w Sejmie od kilkunastu lat, a tradycję kontynuuje w obecnej kadencji. Np. we wrzeœniu ubiegłego roku postanowił „zaprosić do Polski na pobyt stały Komisję Weneckš, i to konkretnie tam, gdzie jest jej naturalne miejsce i dziejowa przystań, czyli do Wenecji pod Żninem".

Wesołoœć na sali obrad spowodowało też jego wystšpienie z lipca 2016 r. w sprawie „antropomorfizacji myszy w polskim życiu politycznym". Odnoszšc się do okreœlenia przez Pawła Kukiza Kamili Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej mianem „myszki agresorki", nawišzał do sukcesów genetyków, którzy w warunkach laboratoryjnych wyhodowali takie okazy, jak „Fearless Mouse (mysz nieustraszona), Mighty Mouse (mysz potężna) czy Frantic Mouse (mysz strachliwa)".

– Matko, gdzie ja jestem? – przerwała tamtš wypowiedŸ posła Małgorzata Chmiel z PO, a w opozycji jest więcej krytyków. – Panu posłowi wydaje się, że znalazł sobie jakšœ niszę i jest oryginalny. Niestety, nie udaje mu się wyjœć poza poziom zwykłej grafomanii – komentuje Sławomir Nitras z PO.

Inaczej wystšpienia posła PiS ocenia Marek Borowski, były marszałek Sejmu, obecnie senator niezależny. – Czytałem wiele oœwiadczeń posła Giżynskiego i choć nie podzielam jego poglšdów, w warstwie poczucia humoru sš niezłe – mówi. Nazywa też Giżyńskiego „ostatnim Mohikaninem" oœwiadczeń poselskich, Zauważa, że kiedyœ posłów, którzy w ambitny sposób podchodzili tego punktu obrad, było więcej.

Przykłady? – Pamiętam jednš z posłanek, która czytała Biblię w odcinkach. – Byli tacy, którzy specjalnie na to przychodzili – opowiada Borowski. Przypomina, że b. posłanka LPR Ewa Sowińska, która póŸniej została rzecznikiem praw dziecka, przedstawiła w odcinkach historię tworzenia się nowego życia. „Randka plemnika i jajeczka może skończyć się fascynujšcym procesem: zapłodnieniem" – opowiadała.

Dziœ takich oœwiadczeń poselskich jest mniej. Oprócz Giżyńskiego na zabawę z konwencjš pozwala sobie w zasadzie tylko Jacek Kurzępa z PiS. Na poczštku kwietnia wygłosił oœwiadczenie w sprawie wiosny. Zachwycał się zachowaniami kobiet, które „przywdziewajš coraz lżejsze sukienki, zwiewne i kolorowe, ich spragnione słonecznych rentgenków oblicza obracajš się wzorem słoneczników ku słońcu".

Pozostali posłowie swoje oœwiadczenia, których w tej kadencji było już ponad 800, poœwięcajš głównie rocznicom historycznym i wydarzeniom w swoich okręgach. Kolegów broni poseł Giżyński. – Choć przeważnie poruszam się w innych rejestrach, uważam, że chwalenie straży pożarnych i kół gospodyń jest dla œrodowisk lokalnych bardzo satysfakcjonujšce i ważne. Posłowie sprawiajš tym ludziom ogromnš radoœć – zauważa.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: w.ferfecki@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL