Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo drogowe

Na rondzie skręcamy w lewo bez kierunkowskazu - wyrok WSA w Lublinie

Adobe Stock
Rondo należy traktować jako "zwykłe" skrzyżowanie i włšczenie sygnalizacji powinno mieć miejsce w czasie zjeżdżania ze skrzyżowania – orzekł Wojewódzki Sšd Administracyjny w Lublinie.

To już drugi taki wyrok w sprawie sposobu używania kierunkowskazu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, czyli rondzie.

W grudniu 2016 roku na łamach „Rzeczpospolitej", jako pierwsi opisaliœmy głoœne orzeczenie Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt II SA/Gl 888/16), z którego wynikało, że wjeżdżajšcy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie może sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem.

Włšczenie lewego kierunkowskazu

W styczniu tego roku podobny problem rozstrzygał sšd w Lublinie. Sprawa dotyczyła egzaminu na prawo jazdy zakończonego niepowodzeniem. Według egzaminatora, błšd zdajšcego polegał na braku zasygnalizowania zmiany kierunku jazdy w lewo podczas przejazdu przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Egzamin unieważnił Marszałek Województwa Lubelskiego. Argumentował, że wbrew stanowisku egzaminatora, egzaminowany wykonujšc skręt w lewo na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, nie wykonywał zmiany kierunku jazdy i w zwišzku z tym sygnalizowanie manewru nie było wymagane. Egzaminowany poruszał się w ruchu okrężnym. - Włšczenie lewego kierunkowskazu przy dojeżdżaniu do ronda nie jest wymagane – wskazał Marszałek.

Opinię tę podzieliło Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze. Podniosło, że stosownie do § 36 ust. 1 rozporzšdzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się ruchem okrężnym dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. - Zatem przy wjeŸdzie na takie skrzyżowanie kierujšcy zachowuje swój dotychczasowy kierunek ruchu. Zmiana kierunku ruchu następuje dopiero przy opuszczaniu skrzyżowania o ruchu okrężnym. Z momentem opuszczenia ronda kierujšcy pojazdem powinien manewr ten zasygnalizować poprzez włšczenie prawego kierunkowskazu. Wjeżdżajšcy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie może sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem – wskazało SKO. Jak przy tym zaznaczyło, nie dotyczy to sytuacji, gdy wjazd na takie skrzyżowanie jest połšczony ze zmianš pasa ruchu - w przypadku koniecznoœci ominięcia przeszkody, czy też zmiany pasa na samym skrzyżowaniu, jeœli posiada ono co najmniej dwa pasy ruchu.

Egzaminator postanowił zaskarżyć obie decyzje do sšdu. Zarzucił im błędnš wykładnię przepisów, która miała prowadzić do wniosku, że wprowadzenie ruchu okrężnego wyłšcza stosowanie znaków pionowych i poziomych dotyczšcych zasad poruszania się podczas jazdy przez skrzyżowanie, a także innych reguł dotyczšcych zasad zmiany kierunku ruchu na skrzyżowaniach.

Rondo należy traktować jako "zwykłe" skrzyżowanie

W niedawnym wyroku Wojewódzki Sšd Administracyjny w Lublinie (sygn. akt III SA/Lu 326/17) oddalił skargę egzaminatora, podtrzymujšc tym samym decyzję o unieważnieniu egzaminu praktycznego.

W uzasadnieniu sšd wskazał, iż stosownie do § 36 rozporzšdzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się ruchem okrężnym dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Współwystępowanie tego znaku ze znakiem A-7 "ustšp pierwszeństwa przejazdu" skutkuje tym, że wjeżdżajšcy jest zobowišzany do ustšpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom znajdujšcym się już na skrzyżowaniu. Nie zmienia to tego, że ruch odbywa się dalej w kierunku wskazanym znakiem C-12.

- Ma zatem rację Kolegium, że rondo należy traktować jako "zwykłe" skrzyżowanie i włšczenie sygnalizacji powinno mieć miejsce w czasie zjeżdżania ze skrzyżowania. Wtedy występuje zmiana kierunku ruchu. Przy wjeŸdzie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie następuje zmiana kierunku jazdy i brak podstaw by zamiar wykonania takiego manewru należało wczeœniej zasygnalizować – napisano w uzasadnieniu.

Egzaminowany przed wjazdem na skrzyżowanie zajšł lewy, skrajny pas ruchu. - Zatem przy wykonywaniu zadania egzaminacyjnego nie musiał zmieniać pasa ruchu i włšczać lewego kierunkowskazu – wskazał WSA.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL