Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawnicy

Prawnikiem roku został prof. Adam Strzembosz

Prof. Adam Strzembosz - PRAWNIK ROKU 2016
Fotorzepa, Robert Gardziński
Były prezes Sšdu Najwyższego nagrodzony za obronę rzšdów prawa i trójpodziału władz.

PRAWNIK ROKU 2016 - zobacz wszystkich nominowanych

Przeczytaj wywiad z prof. Strzemboszem: "Nie mogę stać z boku, gdy depcze się prawo"

– To nagroda dla prawnika, który pracš, zaangażowaniem, aktywnoœciš i bezkompromisowoœciš wyróżnił się w minionym roku – uzasadniła wybór Ewa Usowicz, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej", podczas uroczystoœci wręczenia nagród.

To pierwsza edycja konkursu Prawnik Roku, zorganizowanego przez „Rzeczpospolitš".

– Cieszę się, że udało nam się zebrać w takim gronie. Czasy wymagajš solidarnoœci i rozsšdku œrodowiska prawniczego – mówił Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej", witajšc goœci.

Kapituła, w skład której weszli m.in. przedstawiciele œwiata prawniczego, uznała, że tytuł powinien uzyskać prof. Adam Strzembosz, który w 2016 r. aktywnie zabierał głos w debacie publicznej na temat najbardziej fundamentalnych spraw dla państwa, podstawowych zasad porzšdku konstytucyjnego, w tym rzšdów prawa, separacji władz, niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów.

 

Reaktywacja po latach

– Reaktywowanie się w wieku 85 lat to duże wyzwanie, wišzało się z bardzo silnym bodŸcem. Zostałem wywołany do tablicy. Nieraz mówiłem ostro, bo w tym wieku mówi się już tylko prawdę – mówił laureat, odbierajšc tytuł Prawnika Roku.

 

Poza nagrodš głównš zostały przyznane wyróżnienia w pięciu kategoriach: prawnik spraw precedensowych, prawnik edukator, prawnik niezłomny, najlepszy bloger oraz najlepszy autor.

W tej ostatniej kategorii wyróżnieni zostali prof. Piotr Hofmański i  prof. Stanisław Waltoœ, którzy w błyskawicznym tempie uaktualnili podręcznik do procedury karnej.

Wywiad z prof. Stanisławem Waltosiem: "Przepisy zmieniajš się zdecydowanie za często"

Wywiad z prof. Piotrem Hofmańskim: "Sprawiedliwy proces przeszkadza"

Prawnikiem spraw precedensowych została adwokat Paulina Kieszkowska-Knapik. Została wyróżniona za prowadzenie sprawy o prawo do leczenia lekami niedostępnymi w Polsce. Przekonała sšdy do prokonstytucyjnej wykładni art. 39 ustawy refundacyjnej. Pozwala on pacjentom starać się o refundację, ale minister zdrowia, do którego kierujš swoje proœby, zwykle odmawia. Sšdy uznały, że wszelkie wštpliwoœci powinny być rozstrzygane na rzecz zdrowia ludzkiego.

– Żaden z wyroków niestety nie został wykonany. Minister zdrowia, odmawiajšc refundacji, podaje za każdym razem nowe podwody – powiedziała Kieszkowska-Knapik.

Z kolei dr hab. Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego został prawnikiem edukatorem za mšdre, niekoniunkturalne tłumaczenie kwestii ustrojowo-konstytucyjnych, z zachowaniem dystansu do bieżšcych sporów politycznych

Wywiad z dr. Ryszardem Piotrowski: "Prawo to coœ więcej niż mistrzostwo chytrych wykrętów"

Za prawnika niezłomnego został uznany Robert Rolka, prokurator z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Od 2009 r. z poœwięceniem rozlicza kolejne czyny członków nietykalnej wczeœniej tzw. mafii œwiętokrzyskiej. Dotychczas oskarżył ok. 150 osób, z których ponad 100 już zostało prawomocnie skazanych.

– To wyróżnienie dla całego œrodowiska prokuratorskiego – zaznaczył, odbierajšc dyplom.

Najlepszymi autorami zostali profesorowie: Piotr Hofmański i Stanisław Waltoœ. Kapituła konkursu odznaczyła ich za „Proces karny. Zarys systemu. Wydanie 13". Czołowi proceduraliœci w błyskawicznym tempie uaktualnili swoje dzieło, uwzględniajšc ponownš fundamentalnš zmianę modelu procesu karnego w 2016 r.

Najlepszym blogerem został Grzegorz Chmiel, warszawski sędzia, który celnie, często złoœliwie, ale zawsze uczciwie komentuje prawniczš, a zwłaszcza sšdowš rzeczywistoœć na sub-iudice.blogspot.com.

 

Wybór kapituły

W kapitule konkursu zasiadali przedstawiciele różnych œrodowisk i zawodów prawniczych. Sędziów reprezentowała m.in. Katarzyna Gonera, prokuratorów Robert Hernand, adwokatów Jacek Trela, notariuszy Mariusz Białecki, a komorników Rafał Fronczek. Nie zabrakło przedstawiciela resortu sprawiedliwoœci (wiceminister Łukasz Piebiak) i organizacji pozarzšdowych (Bartosz Pilitowski, prezes Court Watch). —rozmowa z prof. Adamem Strzemboszem "Nie mogę stać z boku, gdy depcze się prawo"

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.wojcik@rp.pl

Prawnik Roku 2016: relacja video z uroczystoœci wręczenia nagród

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL