Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Polski rynek HR wart już 7 mld złotych

Bloomberg
Biznes agencji zatrudnienia roœnie w dwucyfrowym tempie, zarabiajšc na œwietnej koniunkturze na rynku pracy i przycišgajšc nowych graczy, w tym startupy HRTech.

Do 4 mld euro powiększy się w tym roku wartoœć usług HR w Europie Œrodkowo-Wschodniej. To oznacza ponad 7,5 proc. wzrostu w skali roku – wynika z prognoz austriackiej firmy doradczej Interconnection Consulting, do których dotarła „Rzeczpospolita".

Niemal dwukrotnie szybciej ma rosnšć największy w regionie polski rynek agencji zatrudnienia. Jego wartoœć przekroczy w tym roku 1,62 mld euro, czyli 7 mld zł.

– Widzimy wyraŸnš poprawę koniunktury. Trudno wprawdzie precyzyjnie wyliczyć œredniš stopę wzrostu, ale na pewno będzie to kilkanaœcie procent – potwierdza Iwona Szmitkowska, wiceprezes Work Service i prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, które zrzesza ponad 60 firm z tej branży. – Szczególnie wyróżniajš się podmioty reprezentujšce produkcję przemysłowš, motoryzację, produkcję AGD oraz branżę BPO – dodaje.

Przybywa klientów

Ten wzrost to zasługa najlepszej od lat koniunktury na polskim rynku pracy, gdzie według najnowszego Barometru Ofert Pracy (BOP) na koniec lipca w internecie było do wyboru aż 178,5 tys. ogłoszeń, o 12,6 proc. więcej niż rok wczeœniej i najwięcej w historii rekrutacji w sieci. Co więcej, liczba ofert wzrosła też w skali miesišca, podczas gdy w poprzednich latach lipiec przynosił zwykle osłabienie popytu na pracowników.

Jego utrzymujšcy się wzrost sprzyja firmom działajšcym na rynku usług HR, w tym portalom rekrutacyjnym i agencjom zatrudnienia, które mogš liczyć na wzrost liczby klientów.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ubiegłym roku z usług agencji zatrudnienia skorzystało 18,6 tys. pracodawców, o 10 proc. więcej niż rok wczeœniej. W tym roku powinno ich przybywać szybciej, gdyż coraz więcej firm, nie mogšc sobie poradzić z obsadzeniem wolnych stanowisk, sięga po zewnętrzne wsparcie.

Michał Młynarczyk, szef firmy rekrutacyjnej Devire, przyznaje, że o ile wczeœniej trzeba było zabiegać o klientów, o tyle teraz łowcy głów majš spory wybór projektów. Pracodawcy zamawiajš też więcej dodatkowych usług – w tym badania ich wizerunku wœród kandydatów, analizy dostępnoœci pracowników. O rosnšcym popycie na usługi doradztwa HR mówi Agnieszka Wójcik, menedżer działu Market Research w firmie rekrutacyjnej Antal, który I półrocze zakończył z 60-proc. wzrostem w skali roku.

Ostra konkurencja

– Coraz więcej organizacji, także tych mniejszych, które nie miały dotychczas w zwyczaju współpracować z firmami rekrutacyjnymi, dostrzega koniecznoœć inwestycji w pozyskiwanie talentów, co wpływa na dobrš kondycję całej branży – twierdzi Yannick Coulange, dyrektor zarzšdzajšcy w PageGroup. Polski biznes firmy urósł w tym roku o jednš trzeciš.

O trzykrotnym wzroœcie rekrutacji stałych w I półroczu mówi z kolei Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR i szefowa agencji Adecco Poland, która rozwija usługi rekrutacyjne poprzez działajšcš od ub. roku Spring Professional. To jeden z nowych graczy, którzy weszli na polski rynek usług HR w ostatnich latach.

W połowie sierpnia w rejestrach figurowało 8400 agencji zatrudnienia – niemal trzykrotnie więcej niż w 2010 r. Roœnie też grupa startupów, które stawiajš na nowe technologie w HR.

– Przyglšdamy się czterem takim projektom zwišzanym z usługami doradztwa HR i rynkiem benefitów – mówi Michał Balsewicz, prezes funduszu bValue, który niedawno zwiększył zaangażowanie w Jobsquare, polskš aplikację okreœlanš jako Tinder do szukania pracy (głównie tymczasowej.)

– Z Jobsquare aktywnie korzysta już 5000 pracodawców – twierdzi jej rzecznik Tomasz Wojciechowski.

O rosnšcej liczbie klientów mówi też Marcin Giełzak, współzałożyciel startupu ShareHire, który rozwija outsourcing programów poleceń rekrutacyjnych. Podkreœla, że firmy sš już gotowe płacić nie tylko za polecenie specjalistów, ale także pracowników z niskimi kwalifikacjami.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL