Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Polacy chcš liderów z charyzmš

Fotolia
Mamy tradycyjne i doœć stereotypowe podejœcie do przywódców, choć sporo od nich oczekujemy.

Mężczyzna w wieku około 38 lat, z wyższym wykształceniem i różnorodnym doœwiadczeniem zawodowym, żonaty i z dziećmi, który ma charyzmę i autorytet. Tak właœnie najczęœciej Polacy wyobrażajš sobie lidera – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej" badania, które w maju br. przeprowadziła agencja badawcza SW Research na zlecenie Leadership Academy for Poland (LAP). Wynikajšce z badania podejœcie do przywództwa jest bardzo stereotypowe i nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistoœci.

Dla dobra ogółu

– Wbrew powszechnemu przekonaniu przywódcš nie musi być osoba charyzmatyczna. Lider jest przede wszystkim motorem pozytywnych zmian w swoim otoczeniu – mówi prof. Cezary Wójcik, wykładowca SGH i twórca Leadership Academy for Poland, programu rozwoju przywództwa, który od 2016 r. jest realizowany w Polsce przy udziale profesorów Uniwersytetu Harvarda. Do 20 czerwca mogš się zgłaszać chętni do udziału w drugiej edycji LAP. Będzie przyznanych do 40 stypendiów dla osób z potencjałem przywódczym, które w przyszłoœci przyczyniš się do dobrych zmian w naszym kraju.

– Zgodnie z naszym podejœciem w Leadership Academy for Poland, przywódca to ktoœ działajšcy dla dobra społecznoœci – zaznacza prof. Wójcik. Dodaje, że lider nie musi znać wszystkich odpowiedzi. Popełnia też błędy, ale potrafi się do nich przyznać i wycišgnšć wnioski, aby nie popełnić ich ponownie. Ten wzór przywódcy nie jest jednak zbyt powszechny. Wielu uczestników badania, które objęło łšcznie 1210 osób – w tym 200 aspirujšcych do pozycji lidera w swoim otoczeniu – swój obraz lidera opiera na własnych obserwacjach i doœwiadczeniach.

Byle nie chciwy

Niemal połowa ankietowanych spotyka się w życiu codziennym z liderami – najczęœciej w pracy – zaœ co ósmy sam nim bywa. W 200-osobowej grupie potencjalnych przywódców ten odsetek sięga 25 proc. Obie grupy trochę się też różniš co do cech, które uważajš za istotne dla lidera.

O ile np. dla ogółu Polaków bardzo ważnš cechš lidera jest umiejętnoœć nawišzywania relacji z ludŸmi, o tyle potencjalni przywódcy ceniš jš dużo mniej. Wœród istotnych cech przywódczych nie wskazujš też szacunku do innych, na który zwraca uwagę ponad dwie pište Polaków. Potencjalni liderzy wysoko zaœ ceniš wizję, wiedzę i odwagę.

Obie grupy zgadzajš się natomiast co do cech, które dyskwalifikujš lidera. To chciwoœć, podatnoœć na wpływy i egocentryzm. Zgodnie wskazujš też zachowania typowe dla przywódcy, który przede wszystkim powinien inspirować innych do działania, umieć współpracować z innymi, potrafišc także podejmować trudne, niepopularne decyzje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL