Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Outplacement się po prostu opłaca

123rf.com
Mimo wzrostu œwiadomoœci i wiedzy na temat korzyœci z udziału w outplacemencie, firmy nie zawsze oferujš go swoim pracownikom.

Zazwyczaj im trudniejsza sytuacja ekonomiczna na rynku, tym częstsze zwolnienia. Dzisiaj dotyczy to zwłaszcza branży bankowej, w której już rozpoczęły się zwolnienia. Każda firma, która planuje restrukturyzację powinna zastanowić się jak zminimalizować jej negatywne skutki dla wizerunku. Wyrazem dbałoœci o los zwolnionych osób, a także obecnych i przyszłych pracowników może być właœnie outplacement, czyli system zwolnień, polegajšcy na podejmowaniu przez firmy działań służšcych pomocy odchodzšcym pracownikom. Obejmuje głównie doradztwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia a także proces wspierania zwalnianych pracowników w znalezieniu nowej pracy.

Profesjonalny outplacement to dostosowany do potrzeb uczestników program, na który składajš się m.in. takie elementy jak wsparcie w okreœleniu wartoœci uczestnika na rynku pracy poprzez identyfikację potencjału zawodowego i atutów oraz stron do doskonalenia, pomoc w przygotowaniu CV i LM, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przekazywanie wiedzy dotyczšcej poszukiwania ofert pracy odpowiadajšcych kwalifikacjom i doœwiadczeniu uczestników programu. Udział w takim programie daje pracownikom narzędzia potrzebne do znalezienia pracy, wzmacnia ich poczucie własnej wartoœci, bardzo ważne w czasie rozmowy o pracę. Pomoc finansowa w postaci odprawy na pewno daje pracownikowi poczucie bezpieczeństwa i jest bardzo ważna, ale jeœli pracownikowi nie uda się znaleŸć pracy, gwarantuje tylko tymczasowy byt.

- Œwiadomoœć na temat outplacementu, czyli programu wsparcia zwolnień grupowych i indywidualnych w Polsce z roku na rok jest coraz wyższa. Niestety, daleko nam do niektórych krajów Europy Zachodniej, w których tego typu programy sš oczywistym uzupełnieniem procesów zwolnień – powiedziała Izabela Michaliszyn, Konsultant ds. Outplacementu, BIGRAM.

Ogromnš wagę przywišzuje się do właœciwej komunikacji tak trudnych decyzji jak zwolnienia, nie pomijajšc w niej żadnej z grup. Dzięki temu firma stara się uniknšć takich negatywnych następstw zwolnień jakimi sš m.in. dzielenie się złš opiniš na temat firmy na zewnštrz oraz spadek motywacji osób pozostajšcych, od których przecież zależy dalszy los organizacji. Wybór pomiędzy outplacementem a odprawami i oferowanie pracownikom wyłšcznie wsparcia finansowego nie zawsze musi być optymalnym rozwišzaniem. Firmy nie zawsze zdajš sobie sprawę, że w ten sposób tracš lata i pienišdze zainwestowane w employer branding. A zaoferowanie pomocy zwalnianym pracownikom może mieć szereg pozytywnych dla organizacji następstw, ponieważ jest wyrazem troski o los pracowników, sygnałem dla pozostajšcych i rynku pracy, że firma mimo trudnoœci wycišga do osób zwolnionych pomocnš dłoń. Poniesione koszty sš właœnie inwestycjš w utrzymanie wizerunku pożšdanego pracodawcy i warto o tym pamiętać już na etapie planowania procesu zwolnień.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL