500 plus: są problemy z opieką naprzemienną

aktualizacja: 22.02.2017, 19:00
Foto: 123RF

To, jak rodzice sprawują pieczę nad dzieckiem, ma stwierdzać pracownik socjalny. Brakuje jednak przepisów.

REDAKCJA POLECA
14.09.2017
Nowe podstawy prawne dla rodzinnych wywiadów środowiskowych
21.08.2017
500 plus: gminy różnie stosują przepisy w przypadku opieki naprzemiennej
24.05.2017
RPO chce zmian w opiece naprzemiennej nad dziećmi
10.05.2017
Rozwiedzeni rodzice po podział 500+ muszą iść do sądu administracyjnego
07.04.2017
RPD: babcia lepsza niż dom dziecka
27.03.2017
500 plus: trzecie dziecko nie mogło być pierwszym, czyli problem opieki naprzemiennej
15.03.2017
500 plus: najbiedniejsi nie dostają innej pomocy
14.03.2017
Wyrok WSA: obniżka pensji ma znaczenie dla 500+
10.03.2017
Nie można odmówić 500+ z powodu uzyskania dochodu ze sprzedaży mieszkania
06.03.2017
500 plus: rodziny czekają prawie rok na świadczenia
02.03.2017
Marczuk: główne założenia programu 500 plus bez zmian
27.02.2017
500 plus: kiedy dochód ma znaczenie
23.02.2017
Od 1 marca wzrastają kwoty najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS
23.02.2017
Jednorazowy dochód nie pozbawi 500+
21.02.2017
500 plus: dzierżawa pola ma wpływ na wielkość dochodu
15.02.2017
PIP sprawdza Auchan ws. 500+
09.02.2017
500+ na pierwsze dziecko mogą dostać nieuczciwi ryczałtowcy
08.02.2017
Rafalska: przekroczenie magicznej liczby 400 tys. urodzeń w 2017 r. - prawie pewne
08.02.2017
Ryczałtowcy z 500+ na pierwsze dziecko
08.02.2017
500+ nie zawsze sprawiedliwe - komentuje Jolanta Ojczyk
03.02.2017
Kontrowersyjne kryterium do 500+
02.02.2017
500plus do TK
01.02.2017
500+, stypendia, władza rodzicielska, ulgowe przejazdy - nierówne traktowanie i dyskryminacja pod lupą RPD
31.01.2017
Podział 500 zł na dziecko proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu
kariera
Jak przekonać szefa do awansu?

Do ustalenia, czy rodzic sprawuje opiekę naprzemienną i jak należy podzielić świadczenie wychowawcze 500+, wystarczy wywiad środowiskowy. Zdaniem wojewódzkich sądów administracyjnych powierzenie pieczy nad dzieckiem naprzemiennie nie musi wynikać bezpośrednio z wyroku sądu rodzinnego. Gdy nie ma potrzeby, sąd nie wkracza w dokładne ustalenie relacji między rozwiedzionymi w kwestiach opieki nad dzieckiem.

To pracownik socjalny powinien stwierdzić, czy ma do czynienia z pieczą naprzemienną. Tyle że w polskim prawie nie została ona zdefiniowana. Pojęcie opieki naprzemiennej pojawiło się dopiero w przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wyznaczenie granicy między tym, co nią jest, a co nie, może więc przysporzyć trudności. Nawet sędziowie rodzinni nie są co do tego do końca zgodni.

Ma być pół na pół

– Zasadą pieczy symetrycznej, bo tak jest określana w języku prawnym, są równorzędne czasowo okresy sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeżeli ojciec lub matka ma z nim bardzo szerokie kontakty, ale nie mają one cech symetryczności, nie może być mowy o tzw. opiece naprzemiennej – wyjaśnia Barbara Przytuła-Chrostek, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Rodzice powinni więc dzielić się opieką nad dzieckiem po równo.

Nieco innego zdania jest Dorota Hildebrand-Mrowiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

– Sens pieczy naprzemiennej jest taki, by rodzice w porównywalnych okresach zajmowali się dzieckiem. Okresy te nie zawsze muszą być takie same, ponieważ zależy to od wielu czynników, jak na przykład charakteru pracy rodziców czy miejsca zamieszkania jednego z rodziców i dziecka. Stopień zaangażowana w pieczę nad dzieckiem i forma tej pieczy powinny być głównie ustalane przez rodziców – mówi sędzia Hildebrand-Mrowiec. I dodaje, że gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się w tej sprawie, rozstrzyga o tym sąd, ustalając kontakty z dzieckiem rodzica, przy którym nie zostało ustalone stałe miejsce zamieszkania dziecka.

Komu dać 500+, ojcu czy matce

Niewielkie różnice w rozumieniu pieczy naprzemiennej mogą rzutować na przyznanie 500+ obojgu rodzicom. A wyroków, z których jasno wynika, że rodzice właśnie w ten sposób sprawują pieczę nad dzieckiem, jest niewiele. Mowa o pieczy naprzemiennej poza ustawą o 500+ jest tylko w art. 5821 § 4 kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on o powtarzających się okresach, w których dziecko mieszka z każdym z rodziców. Nie ma słowa o tym, czy są one równe.

– Ustawodawca powinien pojęcie pieczy naprzemiennej wprowadzić do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, aby nie budziło wątpliwości, jaki zakres czasowy pieczy pozwala zakwalifikować ją jako pieczę naprzemienną, zwłaszcza że odwołuje się do tego ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku – podkreśla sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec.

POLECAMY

KOMENTARZE