Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

500 plus: przyrodnia siostra to nie rodzina

Adobe Stock
Dziecko w pieczy zastępczej sprawowanej przez starsze rodzeństwo nie może być brane pod uwagę przy przyznawaniu 500+.

Kobieta starała się o œwiadczenie wychowawcze na dwóch synów. Chciała, by do składu rodziny zaliczyć jej niepełnosprawnš przyrodniš siostrę, dla której z mężem stanowiš rodzinę zastępczš. Spełniliby wtedy kryterium dochodowe, uprawniajšce do wsparcia na pierwsze dziecko.

Burmistrz, a potem samorzšdowe kolegium odwoławcze przyznało jej 500+ tylko na młodszego syna. Nie zaliczył siostry, dla której kobieta stanowi rodzinę zastępczš, do rodziny.

Niekorzystnš decyzję uchylił Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim ze względu na błędne wyliczenie dochodu. Przyznał jednak rację burmistrzowi i SKO, że niepełnosprawna siostra nie jest członkiem rodziny. Decydujšce znaczenie w tej sprawie ma art. 2 pkt 16 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który definiuje pojęcie rodziny. Nie przewiduje on, aby w jej skład wchodzili rodzice zastępczy i dziecko pozostajšce pod ich pieczš. Nie sposób też traktować skarżšcej i jej męża jako opiekunów faktycznych niepełnosprawnej dziewczynki. Ustawa do składu rodziny wprawdzie zalicza opiekuna faktycznego z podopiecznym, ale takim jest jedynie osoba faktycznie opiekujšca się dzieckiem, która wystšpiła do sšdu z wnioskiem o przysposobienie. A skarżšca tego nie zrobiła.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL