Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Poszukiwanie pracy

Nowy gracz na rynku HR w Polsce

123RF
Chcemy w cišgu najbliższych trzech–pięciu lat stać się liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz usług kontraktingu, zwłaszcza w IT – wyjaœnia Michał Młynarczyk, który po latach (od 2007 r.) zarzšdzania firmš rekrutacyjnš Hays Poland został współwłaœcicielem, a od 1 listopada będzie również prezesem nowej spółki Devonshire Investment Group.

Mimo anglojęzycznej nazwy DIG jest polskš firmš, która stawia sobie ambitny cel konsolidacji rozdrobnionego na razie rynku rekrutacji specjalistów i menedżerów w regionie.

Nowy gracz w branży HR to wehikuł inwestycyjny utworzony ze œrodków trzech partnerów. Wœród nich jest jeden z funduszy należšcych do Opoka TFI, AdNext Group – spółka specjalizujšca się w marketingu internetowym – oraz Michał Młynarczyk, który jest głównym udziałowcem DIG.

Realizację planów konsolidacji rynku spółka już rozpoczęła – po kilku tygodniach działalnoœci ma na koncie pierwsze trzy akwizycje. Pierwszš operacjš nowej firmy było przejęcie we wrzeœniu polskich i niemieckich aktywów agencji zatrudnienia Devonshire Appointments od poligraficznego giganta, RR Donnelley (inwestycję przeprowadził Opoka Ventures). Wkrótce potem do DIG dołšczš dwie inne spółki z branży; polska firma Vlog specjalizujšca się w rozwišzaniach IT w formule time & material (m.in. consulting IT i body leasing) oraz niemiecka Cern, rekrutujšca wysoko wykwalifikowanych inżynierów i menedżerów. W rezultacie DIG startuje z sieciš szeœciu biur, 70 konsultantów oraz bazš ok. 300 informatyków i inżynierów.

Przewagš konkurencyjnš firmy ma być nowa formuła usług HR. – Chcemy całkowicie przemodelować tradycyjny proces rekrutacji kandydatów, opierajšc się w znacznej częœci na digitalizacji, w tym grywalizacji oraz content marketingu – podkreœla Michał Młynarczyk, dodajšc, że kolejne cele ekspansji firmy to Czechy, Węgry i Rumunia. – Strategia DIG zakłada dynamiczny rozwój organiczny nie tylko na rynku polskim, ale również w innych krajach europejskich. Planujemy także kolejne kierunkowe inwestycje w inne podmioty z rynku HR, które wzmocniš siłę grupy i poszerzš jej ofert – zapowiada Tomasz Wołynko, dyrektor inwestycyjny Opoka Ventures.

DIG będzie rywalizować m.in. z należšcymi do giełdowej grupy Work Service spółkami IT Kontrakt i Antal. Artur Skiba, prezes Antala, nie obawia się jednak konkurencji. – My robimy swoje. Jesteœmy jednym z liderów bardzo rozdrobnionego rynku, na którym stale przybywa nowych usług i jest jeszcze mnóstwo do zrobienia – twierdzi Skiba.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL