Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Kornel Morawiecki: Mam problem z Piotrowiczem

Rzeczpospolita, Jerzy Dudek
Rzšd Morawieckiego powinien uruchomić korytarze humanitarne – mówi polityk Kornel Morawiecki.

Rzeczpospolita: Pański syn zaczšł premierostwo od falstartu, skracajšc udział w szczycie UE? Nie bronił też skutecznie Polski przed uruchomieniem art. 7 unijnego traktatu, nie uczestniczył w spotkaniu dotyczšcym brexitu.

Kornel Morawiecki, lider koła poselskiego Wolni i Solidarni: Bronił Polski i będzie bronić. A to, że nie uczestniczył w spotkaniu dotyczšcym brexitu, mnie osobiœcie bardzo cieszy. Uważam, że brexitu nie powinno być. Może syn, skracajšc swój udział w unijnym szczycie, chciał zasygnalizować krajom Unii, że nie popiera tego kroku?

Co to znaczy?

Polski rzšd powinien wystšpić z inicjatywš przerwania brexitu i zaproponować ponowne referendum w Wielkiej Brytanii. Brexit był błędem. Polska powinna być tym państwem, które zaproponuje Wielkiej Brytanii pozostanie w UE. Tym bardziej że chcš tego teraz też Anglicy.

Ma pan poczucie, że pański syn jest przygotowany do funkcji premiera?

Jest przygotowany jak mało kto. Jest wykształcony, zawodowo doœwiadczony, zarzšdzał dużymi zespołami ludzkimi, piastował ważne stanowiska. Był prezesem trzeciego największego banku w Polsce. Jest moralnie i charakterologicznie przygotowany do funkcji szefa państwa. Podjšł wielkie wyzwanie. Jest niesamowicie pracowity. Aż się martwię, czy nie przypłaci tego zdrowiem.

Nie ma pan wrażenia, że przy zmianach, które PiS wprowadza np. w Trybunale Konstytucyjnym, sšdownictwie, mediach, ordynacji wyborczej, misja poprawy wizerunku Polski to mission impossible?

Do niemożliwych misji my, Polacy, jesteœmy stworzeni. Próba obalenia komunizmu przez Solidarnoœć Walczšcš wydawała się też kompletnie niemożliwa.

Udało się dzięki Solidarnoœci, narodowi i pomocy Zachodu.

Były organizacje, które mówiły o niepodległoœci, ale nie o rozpadzie ZSRR. Misja Mateusza jest wyraŸnie skromniejsza. On w trybie natychmiastowym nie poprawi wizerunku Polski na œwiecie, po tym jak inni politycy psuli go latami. Bruksela nie może narzucać nam swego widzimisię. Niezawisłoœć państw, różnorodnoœć, kultura, odmienne prawodawstwo powinny być bogactwem Unii, a nie problemem. To nie Polska oddala się od UE, ale na odwrót. Liczę, że Mateusz nie tylko poprawi wizerunek Polski na œwiecie, ale również odbuduje wspólnotę podzielonego narodu.

Mateusz Morawiecki podczas exposé mówił o zakopaniu podziałów również między politykami. Ale zaraz po nim wystšpił Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu z PiS, który opozycję nazwał lumpami i kłamcami.

Słowa pana Terleckiego były dzielšce, niepotrzebne, popsuły dobry obraz wystšpienia mojego syna. Na totalnš opozycję odpowiedziš nie może być totalny rzšd.

Nie możemy wyzywać się od faszystów. Byłem na Marszu Niepodległoœci i nie zgadzam się, żeby uczestników nazywać faszystami. Nie zgadzam się też, żeby opozycję nazywać Targowicš i zdrajcami. Unia Europejska nie jest naszym wrogiem. Mam nadzieję, że mój syn zbliży zwaœnionych Polaków i przywróci normalnoœć debacie publicznej.

A nie ma pan wrażenia, że dzisiejszy spór zaczšł się od łamania Konstytucji przez rzšdzšcych i niepublikowania wyroków TK, aż do obecnych, niekonstytucyjnych zmian w SN i KRS?

Konstytucja nie może stać ponad dobrem narodu. Ale konstytucyjny kij ma dwa końce. Tu nie ma oczywistych racji.

Przeciwko zmianom w sšdownictwie występuje nie tylko Komisja Europejska, ale również Departament Stanu USA, OBWE, wydziały prawa uniwersytetów państwowych, europejskie i amerykańskie stowarzyszenia prawnicze, prawnicy tacy jak prof. Andrzej Zoll, Ewa Łętowska czy Adam Strzembosz.

W większoœci te osoby aprobowały stan prawny ostatniego ćwierćwiecza, który powinien zostać zmieniony. Teraz broniš własnych zaniedbań.

Czy minister sprawiedliwoœci, prokurator generalny, poseł i szef partii Solidarna Polska, która jest koalicjantem w rzšdzie PiS, powinien mieć zwierzchnoœć nad sędziami, których zwalnia faksem?

Pamiętajmy, że jednym podpisem premier może odwołać ministra. A sędziowie sš nieusuwalni. Sami siebie oceniajš i kontrolujš. Czy to jest normalne? Czy sšdy majš być ponad władzš wykonawczš i ustawodawczš, czy ma być – jak to stwierdza konstytucja – równowaga władz? Myœlę, że sšdy będš lepiej pracować po przyjęciu ustaw prezydenckich.

Nie ma pan obawy, jak Zofia Romaszewska, że: „Władza prokuratora generalnego nad sšdami i prokuraturš jest groŸna dla kraju"?

Dla kraju groŸniejsza jest władza niesprawiedliwych sędziów, silnych dla słabych i słabych dla silnych.

Pan, bojownik walki z komunš, nie ma problemu, że twarzš PiS zmian w sšdownictwie jest Stanisław Piotrowicz, były prokurator stanu wojennego, odznaczony przez poprzedni reżim za gorliwoœć?

Mam problem z panem Piotrowiczem. Pan poseł Piotrowicz jest na eksponowanym stanowisku przewodniczšcego Komisji Sprawiedliwoœci. To zła decyzja.

A nie będzie tak, że pana syn jako premier będzie dobrš twarzš rzšdu i ładnie mówišcym premierem, a na zapleczu będzie dochodziło do zmian na granicy prawa?

Gdyby Mateusz nie miał gwarancji samodzielnoœci, to nie przyjšłby propozycji Jarosława Kaczyńskiego. To jest rzšd Zjednoczonej Prawicy po uzgodnieniach politycznych.

Węgierskie media piszš, że Mateusz Morawiecki będzie kukiełkš w teatrzyku Kaczyńskiego.

Jak to będzie bardzo dobra sztuka, która będzie się nam podobała, to niech w niej gra.

Grzegorz Schetyna mówi, że testem dla Mateusza Morawieckiego będzie publikacja wyroków TK, których nie opublikowała premier Beata Szydło.

To polityczne czepialstwo. Trybunał Konstytucyjny nie pracował zgodnie z ustawš i premier miała prawo nie publikować wyroków. Prosiłbym Grzeœka Schetynę, żeby nie podkręcał spraw sšdownictwa i nie nastawiał Brukseli przeciwko Polsce. Praworzšdnoœć nie jest w Polsce naruszana.

Brakowało panu w exposé premiera Morawieckiego zwrócenia się w kierunku Rosji, a tymczasem minister Macierewicz publicznie oskarża Rosję o katastrofę smoleńskš.

Antek nie powinien tak mówić bez żelaznych dowodów, bo psuje relacje Polski z sšsiadami. Nie możemy odwracać się od Rosji. Powinniœmy szukać porozumienia.

Liczy pan na to, że zespół ekspertów Macierewicza przedstawi wiosnš prawdę o przyczynach katastrofy smoleńskiej?

W tym zespole nie ma ekspertów z komisji Millera, a powinni w nim być. Raportowi zespołu Macierewicza, choćby był rzetelny, i tak połowa polskiego społeczeństwa nie da wiary.

Antoni Macierewicz powinien zostać w rzšdzie?

Pod warunkiem, że znajdzie porozumienie z prezydentem.

Czy wszystko podobało się panu w tym exposé?

Nie zgadzam się z tezš, że nie chcemy UE dwóch prędkoœci. Kraje Europy zawsze były różnej prędkoœci i niech tak pozostanie. UE powinna być gronem państw solidarnych, ale wolnych.

A problemy z Puszczš czy sprawa uchodŸców?

Puszcza to natura poddana kulturze. Czy Unia ma nam zakazywać pielęgnacji lasu chronionego przez Polaków od 500 lat? Lasu niszczonego przez korniki? Nie dajmy się zwariować pseudoekologom, którzy nie broniš natury i chcš zrobić na złoœć PiS-owi.

Polski rzšd uszanuje wyrok Trybunału Sprawiedliwoœci UE dotyczšcy sporu o ochronę Puszczy Białowieskiej między Polskš a KE – zapowiedział podczas exposé premier Morawiecki.

Nie wiem, czy Mateusz dobrze powiedział. Może liczy na opamiętanie sędziów Europejskiego Trybunału.

A co z uchodŸcami?

Te 7 tysięcy na 40-milionowy kraj, na które zgodził się poprzedni rzšd, nie powinno być problemem. Zaproponujmy im naszš kulturę. Powinniœmy z uchodŸców czynić nas. Tylko powinniœmy przybyszom postawić wymagania, zmusić ich do wysiłku, sami podjšć działania, które „ich" przerobiš na „nas".

A co z korytarzami humanitarnymi, których chce Koœciół i i nawet prezes Kaczyński w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" mówił o gotowoœci ich otwarcia?

Rzšd Morawieckiego powinien uruchomić korytarze humanitarne. Nie ma powodów do zwlekania.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL