Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Krzyżak: Ekumenizm według PiS

Po raz kolejny okazało się, że Jarosław Kaczyński stworzył partię wodzowskš, w której brak miejsca na samodzielne myœlenie - pisze Tomasz Krzyżak
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Sejm nie pomógł premierowi. Słaby poczštek rechrystianizacji Europy.

Mikołaj Rej – ten, który odrzucił w swej twórczoœci łacinę i zaczšł pisać wyłšcznie po polsku, bo „Polacy nie gęsi i swój język majš", i m.in. dlatego dziœ nazywa się go ojcem literatury polskiej; Jan Łaski – bratanek słynnego prymasa, sekretarz króla Zygmunta Starego, jeden z tłumaczy tzw. Biblii brzeskiej; Andrzej Frycz-Modrzewski – sekretarz królewski, jeden z najwybitniejszych pisarzy politycznych doby renesansu, twórca rewolucyjnego dzieła „O naprawie Rzeczypospolitej"; Józef Piłsudski – jeden z ojców polskiej niepodległoœci, dziœ niekwestionowany autorytet dla częœci prawej strony sceny politycznej.

Co łšczy te postaci? Wszyscy byli wybitnymi Polakami, ale też każdy z nich był protestantem. Piłsudski wprawdzie bardzo krótko, a konwersję traktował wyłšcznie przedmiotowo. Ale Łaski jest jedynym Polakiem, którego nazwisko widnieje na pomniku Reformacji w Genewie. Zasługi Reja czy Frycza-Modrzewskiego dla kultury trudno przeceniać.

Wydawało się, że przyjęcie przez Sejm uchwały w sprawie upamiętnienia 500. rocznicy reformacji będzie formalnoœciš. Zwłaszcza że projekty tego typu w przeszłoœci przyjmowano przez aklamację, a w tym (przygotowanym przez posłów Nowoczesnej i PSL) znalazły się słowa mówišce o tym, że rocznica ta „jest znakomitš okazjš do wyrażenia szacunku i uznania dla polskich protestantów za ich wkład w rozwój naszego państwa, a w szczególnoœci jego kultury, języka i tradycji".

Tak się nie stało. Sprzeciw zgłosiła posłanka Partii Republikańskiej Anna Maria Siarkowska (obecnie w Klubie PiS). Obwieœciła, „że radosne œwiętowanie wydarzeń, które podzieliły Koœciół, to niedobry pomysł". Z jej sprzeciwem zgodził się marszałek Ryszard Terlecki i partia rzšdzšca odesłała projekt uchwały do komisji. Siarkowska tłumaczyła póŸniej na Twitterze: „Dla mnie, jako katolika, radoœć z Reformacji jest tak samo uzasadniona, jak radoœć z rozwodu. Wolałabym, by wœród chrzeœcijan panowała jednoœć".

Podniósł się polityczny rwetes. Politycy opozycji przepraszali protestantów. A biskupi ewangeliccy poprosili, by projekt uchwały z Sejmu wycofać, bo „z rozczarowaniem" przyjęli „przebieg debaty nad projektem uchwały" i nie chcš, „aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji".

Zabrakło w tej sprawie wyczucia, dalekowzrocznoœci, zimnej krwi. Jeden głos spowodował, że w szeregach partii rzšdzšcej pojawił się chaos. Po raz kolejny okazało się, że Jarosław Kaczyński stworzył partię wodzowskš, w której brak miejsca na samodzielne myœlenie, i nawet w tak prostej sprawie posłowie pójdš za głosem lidera lub namaszczonego przez niego wodza.

Pół biedy, jeœli w tej sprawie było to działanie nieœwiadome. Gorzej byłoby, gdyby w głowach parlamentarzystów PiS pojawiło się proste zestawienie: Luter, protestantyzm, Niemcy. A jak wiadomo, z Niemcami poprawnych stosunków nie ma, więc nie ma co upamiętniać ich religii. Swojš drogš nieprzyjęcie uchwały z pewnoœciš zostało zauważone w krajach protestanckich i nie ma wštpliwoœci, że będzie odebrane Ÿle.

Problem jest jednak dużo szerszy. Wystšpienie posłanki i póŸniejsze głosowanie posłów PiS pokazujš, jak niewiele przeciętny katolik wie o ekumenizmie, dla którego wiele przecież zrobił œw. Jan Paweł II, do którego nieustannie się odwołujemy. I tak naprawdę odrzucajšc dziedzictwo reformacji, odrzucamy nauczanie Jana Pawła. A jeœli chcemy – tak jak posłanka Siarkowska – „by wœród chrzeœcijan panowała jednoœć", to musimy o niš zabiegać – także poprzez tego typu uchwały. Chyba że wychodzimy z założenia, iż poza katolikami nie ma już żadnych chrzeœcijan. Jeœli tak ma wyglšdać rechrystianizacja Europy, o której ostatnio mówił premier Morawiecki, to większych sukcesów w tej dziedzinie nie będzie. Lepiej, by ten obszar politycy zostawili duchownym.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL