Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Pogorszenie notowań Beaty Szydło

W cišgu roku notowania premier Beaty Szydło spadły o 11 pkt proc. Maleje też poparcie dla prezydenta Andrzeja Dudy.
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Kierownictwu Prawa i Sprawiedliwoœci nie udało się zapobiec pogorszeniu notowań szefowej rzšdu.

Nie pomogły kwiaty na lotnisku po powrocie z Brukseli. Według sondażu IBRiS wykonanego na zlecenie „Rzeczpospolitej" tylko 33 proc. badanych pozytywnie ocenia działania szefowej rzšdu, a liczba jej krytyków wzrosła do 62 proc.

 

W cišgu roku liczba respondentów oceniajšcych negatywnie działania premier powiększyła się o 11 pkt proc. Na pytanie „Jak ocenia pan(i) działalnoœć premier Beaty Szydło?", w marcu 2016 r. 45 proc. odpowiadało „dobrze", a 51 – Ÿle.

WyraŸne załamanie to jednak kwestia ostatniego miesišca. Jeszcze w lutym 48 proc. badanych wyrażało opinie negatywne, a 46 proc. pozytywne. Można więc było mówić o równomiernym rozłożeniu sympatii w elektoracie. Teraz poziom złych ocen jest najwyższy od poczštku urzędowania szefowej rzšdu. Prezydentowi Dudzie też pogorszył się wizerunek, negatywnie ocenia go teraz 56.5 proc. badanych. Ten wynik współgra z badaniami preferencji, który publikowaliœmy w poniedziałkowej „Rzeczpospolitej": notowania PiS spadły o 5 pkt proc.

Czy pogorszenie się notowań partyjnych i ocen szefowej rzšdu to wyraŸny sygnał ostrzegawczy dla PiS? – Zawsze patrzymy na pojedyncze sondaże jak na fotografie nastrojów społecznych – tłumaczy dr hab. Ewa Marciniak z Instytutu Nauk Politycznych UW. – Może być ona ulotna, ale jednak obrazuje aktualny stosunek do rzšdzšcych. I mimo zapewnień polityków, że nie warto się kierować sondażami, to zawsze te badania, nawet jednorazowe, sš œwiatłem ostrzegawczym.

Zdaniem politolog wskazania obu sondaży to jeszcze nie jest „œwiatło czerwone, ale można już mówić o kolorze pomarańczowym". – Wyborcy PiS, uwiedzeni retorykš w kampanii wyborczej i obietnicš zmiany, powoli doœwiadczajš rozczarowania praktykš politycznš – analizuje Marciniak.

Nie ma wštpliwoœci, że to rozczarowanie w ostatnim czasie wišże się z przegranš rzšdu w sprawie ponownego wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Beata Szydło usiłowała odwrócić krytyczne oceny i zatrzeć wrażenie, że PiS opowiada się za wyjœciem Polski z UE. W jej obronie stanšł także prezydent Andrzej Duda. - Pani premier zachowała się w jedyny sposób w jaki mogła - oœwiadczył po szczycie UE. Przyjęta strategia nie poprawiła wizerunku ani prezydenta ani premier Szydło. – Pani premier była dla swojego ugrupowania wartoœciš dodanš – uważa dr hab. Ewa Marciniak. – Ocieplała wizerunek partii, działała tam, gdzie inni politycy zawodzš. Była „kołem ratunkowym". Ale teraz, w realnej polityce, pokazuje niższy poziom sprawczoœci politycznej, wpływu na bieg spraw i przywództwa – uważa politolog.

Jej zdaniem nie bez znaczenia jest fakt, że szefowej rzšdu wyrósł poważny konkurent, czyli obdarzony wielkimi kompetencjami wicepremier Mateusz Morawiecki. Wczeœniej bardzo dobre oceny zbierała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, nie stanowiła jednak dla swojej szefowej wizerunkowej konkurencji. – Premier potrafiła wtedy wykorzystać sukcesy programu 500+ plus dla siebie – analizuje Ewa Marciniak. I dodaje: – Teraz nie ma też wštpliwoœci, że wiele elementów jest kreowanych wyraŸnie przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to on jest liderem. Kwiaty na lotnisku i ciepłe słowa nie pomagajš w zatarciu tego wrażenia. Wiadomo, kto rzšdzi.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: zuzanna.dabrowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL