Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Awangarda – wunderwaffe Kremla

AFP
Superszybkie rakiety międzykontynentalne majš być już wkrótce produkowane seryjnie.

– To nie żaden blef, tylko realne fakty – zapewnił rosyjski wiceminister obrony Jurij Borysow.

1 marca w orędziu przed Zgromadzeniem Federalnym prezydent Władimir Putin przedstawił szeœć nowych rodzajów broni, które majš zapewnić Rosji przewagę militarnš. Wœród nich była hipersoniczna rakieta (latajšca z 20-krotnš prędkoœciš dŸwięku) Awangarda. Według Borysowa to ten właœnie pocisk miał zostać skierowany do seryjnej produkcji.

Z powodu ogromnej prędkoœci temperatura na korpusie rakiety (latajšcej na wysokoœci kilkudziesięciu kilometrów) osišga 2 tys. stopni Celsjusza, ale według Borysowa konstruktorom udało się rozwišzać wszystkie problemy, które to powoduje (m.in. z kierowaniem Awangardš).

Jednak mimo zapewnień najpierw prezydenta, a teraz wiceministra 70 proc. Rosjan nie wierzy w istnienie tych rodzajów broni (wg internetowej sondy na portalu Newsru.com). Tyle samo za to jest przekonanych, że wystšpienie Putina oznacza poczštek nowego wyœcigu zbrojeń.

Latajšcy Czarnobyl

Główny zarzut wobec prezydenckiego przesłania był taki, że cztery z szeœciu nowych rodzajów broni pokazano w formie komputerowej animacji. Szczególny sceptycyzm ekspertów wywołała informacja o zbudowaniu przez Rosję rakiety o napędzie atomowym (o której mówił również minister Borysow), mogšcej jakoby latać „przez wiele dni", kršżšc nisko nad ziemiš.

W latach 60. ubiegłego wieku w USA próbowano już skonstruować taki pocisk. Ale po pierwsze nie udało się stworzyć odpowiednio małego silnika rakietowego, a po drugie okazało się, że rakieta skażałaby radioaktywnie teren, nad którym by przelatywała. Waszyngton doszedł wtedy do wniosku, że należy zrezygnować z takiego pomysłu, bo droga do celów na terenie ówczesnego ZSRR prowadziła nad państwami sojuszniczymi, których nie należy obsypywać radioaktywnymi odpadami.

Teraz rosyjscy fizycy również potwierdzajš, że nadal nie ma możliwoœci zbudowania tak małego silnika atomowego. – Być może chodzi o tak zwany atomowy akumulator, w którym energia uzyskiwana jest poprzez rozpad atomów, ale bez reakcji łańcuchowej. Takie „akumulatory" od dawna sš produkowane zarówno w USA, jak i w Rosji oraz w innych krajach. Używane sš m.in. w statkach kosmicznych, a w Rosji – w automatycznych latarniach na dalekiej Północy – powiedział moskiewski ekspert wojskowy Paweł Felgengauer. Dotychczas używano w nich uranu 232, ale możliwe, że rosyjscy wojskowi skonstruowali taki akumulator napędzany za pomocš innego pierwiastka radioaktywnego. Felgengauer zauważył jednak od razu, że rakiety z takimi napędem będzie łatwo namierzyć z powodu ogromnego radioaktywnego promieniowania. Stanowiš one ponadto ogromne zagrożenie dla kraju, który się w nie uzbroi – zarówno z powodu możliwych awarii nad własnym terytorium, jak i zestrzelenia nad nim.

Kto kogo œciga

– Nie zauważyłem żadnej zmiany w rosyjskich możliwoœciach wojskowych, każdy z tych systemów uzbrojenia, o których mówił Putin, jest jeszcze całe lata przed nami. Nie zmieniajš one równowagi wojskowej – powiedział obecnie amerykański sekretarz obrony James Mattis.

– (Rosja) prowadzi wyœcig zbrojeń sama ze sobš – dodał doœć pogardliwie.

Moskiewski ekonomista (i fizyk z wykształcenia) Andriej Mowczas spróbował okreœlić, jakie będš polityczne konsekwencje kremlowskiego „pobrzękiwania szabelkš". – Jeœli tej broni nie ma i nie będzie (co, jak sšdzę, jest prawdš), to nie zobaczymy nic więcej poza dokręcaniem œruby przez Waszyngton, przede wszystkim w dziedzinie eksportu technologii. USA nie zniosš nawet aluzji o technologicznym rozwoju kraju, który jawnie oœwiadcza, że gotów jest zaatakować Amerykę – jeœli tylko będzie dysponował odpowiednimi technologiami – stwierdził.

– Jeœli chcš, to mogš wpakować w to wszystkie swoje pienišdze, w żaden sposób nie zmieni to mojej oceny strategicznej sytuacji. Myœlę tylko, że cała ta zabawa drogo będzie kosztować zwykłych Rosjan – stwierdził Mattis.

– Wszystko to przypomina mi moje dzieciństwo w latach 80. ubiegłego wieku – powiedział jedyny liczšcy się rosyjski polityk opozycyjny Aleksiej Nawalny. – Byłem wtedy pionierem i widziałem podobnš (do obecnej) antyzachodniš propagandę prowadzonš przez sowieckich przywódców. Ale wtedy przynajmniej pokazywano nam realnie istniejšcš broń, a nie œmieszne, komputerowe animacje – dodał.

– To, co robi obecnie Putin, to próba przygłuszenia problemów wewnętrznych za pomocš histerii w sprawie polityki zagranicznej – co jest typowe dla autorytarnych władców – podsumował. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL