Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Generał Waldemar Skrzypczak: Służby mogš zniszczyć każdego

Forum, Maciej Jarzebinski
Ludzie z kontrwywiadu wojskowego majš takie możliwoœci, że mogš każdego rozjechać bezkarnie. Rozkręcš aferę, zgnojš, zniszczš człowieka i nie poniosš żadnych konsekwencji, gdy ich oskarżenia się nie potwierdzš - mówi generał Waldemar Skrzypczak.

Plus Minus: Służył pan w wojsku w czasach PRL, póŸniej w okresie transformacji, a na koniec w armii należšcej do NATO. Czym się różniły te wojska?

Różnica polegała na ulokowaniu armii w systemie państwa. Przed 1989 r. byliœmy w Układzie Warszawskim, a armia była przygotowywana do działań przeciwko NATO. Ale to było na poziomie politycznym. W jednostkach po prostu ćwiczyliœmy obronę, natarcie, forsowanie, działania opóŸniajšce. Teraz też się to ćwiczy. W czasach PRL w wojsku byli oficerowie polityczni, ale oni siedzieli w salonach, gabinetach, rzadko pojawiali się na poligonach. Oficerowie oczywiœcie byli indoktrynowani. Przykładowo, gdy odbywały się wybory 4 czerwca 1989 r., byłem wtedy szefem sztabu 68. Pułku Czołgów Œrednich w Budowie, padła komenda, że kadra ma iœć głosować, bo kandydatem z tego okręgu był ówczesny minister obrony narodowej Florian Siwicki.

Dostaliœcie rozkaz głosowania na Siwickiego?

Tak, ale wybory były tajne i Siwicki zdobył 2 proc. głosów, czyli poniósł totalnš porażkę.

Odbyło się œledztwo, jak do tego doszło? Kto jak głosował?

Nie, ale mieliœmy potem najazdy z Warszawy, bo szefostwo uznało nas za niedojrzałych politycznie i wymagajšcych lepszej „opieki". Obserwowano nas i próbowano wywierać nacisk, żebyœmy byli bardziej lojalni wobec starej władzy niż nowej. Ten okres przejœciowy trwał kilka lat. Przykładowo dowódca dywizji wydał rozkaz, żeby wartownicy nie wpuszczali do garnizonu księdza po kolędzie. Tego nikt nie wykonywał, ale rozkazy były. Wyższa szarża nie potrafiła zrozumieć, że nastała nowa era. Na szczęœcie w tym czasie doszło też do ogromnych przetasowań kadrowych i stare kierownictwo praktycznie odeszło z wojska, ku uciesze oficerów.

Częœć kadry błyskawicznie przystosowała się do nowych czasów. Był taki generał, który został obdarzony przydomkiem „Klenczon", bo najgorliwiej wykonywał komendę: klęczeć.

Pamiętamy go wszyscy. Nadal funkcjonuje w życiu publicznym. Faktycznie było tak, że wielu spoœród generałów po 1989 r. stało się gorliwie wierzšcymi. Masowo brali œluby koœcielne. Gdy Sławoj Leszek GłódŸ został biskupem polowym, na poligonie drawskim odbyło spotkanie z nim dowódców z całego kraju. Hala sportowa była wypełniona tłumem oficerów – od porucznika do generała. Nikt nas nie pouczył, jak mamy się zachować. Pamiętam moment konsternacji, gdy na widok biskupa cała elita generałów, którzy stali w pierwszym rzędzie rzuciła się na kolana. Po chwili klęczała cała sala. Biskup spojrzał na nas łaskawym wzrokiem.

A kiedy pierwszy raz zetknšł się pan z politykš?

W 1993 r., gdy zostałem szefem sztabu 1. Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie. Stale mieliœmy delegacje polityczne – przyjeżdżali ministrowie, głowy państw. Politycy traktowali nas jak ozdobę. Wojsko było wykorzystywane do obsługi uroczystoœci i pokazów. Nieraz dostawałem rozkaz, żeby przywieŸć w niedzielę 300 żołnierzy na pl. Piłsudskiego, bo jest jakaœ uroczystoœć do obsłużenia. Zabierało się żołnierzom wolny czas tylko po to, żeby zrobić ceremoniałkę patriotycznš na zasadzie spędu. Gdyby politycy wiedzieli, co o tym myœleliœmy, to może by się powstrzymali.

Ale zetknięcie z politykš nie polegało tylko na udziale w różnych ceremoniach?

Oczywiœcie, że nie. Będšc w Legionowie, z bliska obserwowałem œwiat polityczno-wojskowy, a w tamtym czasie gotowało się w nim jak w kotle. To wtedy toczyła się walka między starymi wojskowymi, którzy chcieli jak najdłużej utrzymać się przy władzy w armii. Nadal mieć w ręku polityczne kierowanie wojskiem. Stara kadra ulokowała się przy prezydencie Lechu Wałęsie. W 1994 r. doszło do słynnego obiadu drawskiego. Mój dowódca dywizji pojechał na poligon drawski na kurs metodyczny. Zjawiła się tam cała kierownicza kadra Wojska Polskiego, ale też minister obrony narodowej admirał Piotr Kołodziejczyk, szef Sztabu Generalnego generał Tadeusz Wilecki i prezydent Lech Wałęsa.

To wtedy generałowie zagłosowali za odwołaniem ministra Kołodziejczyka, choć to premier decydował, kogo wzišć do rzšdu.

Z całš pewnoœciš był to rokosz wymierzony w szefa MON. Wojskowi zaangażowali się politycznie po stronie prezydenta, a przeciwko szefowi MON. Wydawało im się, że mogš dzięki temu więcej osišgnšć. Tymczasem udowodnili jedynie, że nie rozumiejš swojego nowego miejsca w układzie MON – prezydent. Poza tym Kołodziejczyk był emerytowanym admirałem. To byli jego koledzy. Tym bardziej nie powinni obrócić się przeciwko niemu. W tamtš rozgrywkę zaangażowano wszystkich, łšcznie z biskupem polowym. Uważam, że to nam bardzo zaszkodziło i wojsko do dzisiaj za to płaci.

W jaki sposób?

A w taki, że politycy do dzisiaj wojskowym nie ufajš. Kilka razy słyszałem, jak politycy mówili, że wojskowi szykujš pucz, bo ktoœ tam uczestniczył w protestach organizowanych przez KOD. Moim zdaniem politycy cišgle się bojš, że jeżeli wojskowi dogadajš się między sobš, to mogš doprowadzić do puczu. A moim zdaniem to absolutna bzdura. To wymysły polityków na usprawiedliwienie swojej nieudolnoœci w kierowaniu wojskiem.

Jaka była kondycja armii w latach 90.?

Wtedy była jeszcze całkiem niezła, bo mieliœmy w miarę przyzwoity sprzęt poradziecki. A wie pani, że dzisiaj nadal wykorzystujemy ten sam sprzęt? Tylko on jest o 20 lat starszy. Przez 29 lat pod względem wyposażenia niewiele się w armii zmieniło. 80 proc. sprzętu mamy poradzieckiego, tyle że sš to już nieomal eksponaty muzealne. Niektórzy próbujš je reanimować, ale na polu walki nie zdałyby egzaminu.

Przecież kupiliœmy nowoczesne myœliwce F-16.

To kwiatek do kożucha, podobnie jak transporter opancerzony Rosomak czy haubica Krab.

To w jaki sposób nasze wojsko było w stanie uczestniczyć w misjach zagranicznych, chociażby w wojnie w Iraku?

Misje uzbrajaliœmy wysiłkiem całej armii. Poza tym nie zabieraliœmy na nie ciężkiego sprzętu bojowego, a on jest w najgorszym stanie. Jedynš misjš, podczas której mieliœmy dobry sprzęt bojowy, była misja w Afganistanie, bo wysłałem tam jako dowódca wojsk lšdowych rosomaki, a to jest właœnie sprzęt do tego typu działań.

W 2009 r. odszedł pan z wojska w atmosferze skandalu. O co poszło?

Odszedłem po awanturze z ministrem Bogdanem Klichem. Klich nie dawał pieniędzy na wyposażenie wojska do Afganistanu. Przez rok walczyłem m.in. o zakup dronów, które zminimalizowałyby nasze straty w ludziach. Nie wywalczyłem. Dla Klicha wielkim sukcesem było to, że koszta utrzymania armii malały. Nie kupował sprzętu, zaczšł redukcję wojsk operacyjnych. Gdy w Afganistanie zginšł porucznik Daniel Ambroziński, powiedziałem nad jego trumnš, co o tym myœlę, i złożyłem dymisję. Jednak nie chodziło tylko o pienišdze, ale też o fatalnš atmosferę w wojsku.

Minister Klich do tego doprowadził?

Klich dopuœcił do powstania w wojsku rozmaitych koterii generalskich, które się wzajemnie zwalczały. W samym Krakowie były ich trzy. Koteria generała B. wspierała ministra i decydowała o wszystkim, również o sprawach personalnych. Temu generałowi wolno było wszystko. Robił rzeczy, o których nie wypada nawet opowiadać. Gdy ktoœ mu podpadł, to nie miał szans w wojsku. Generał Bronisław Kwiatkowski z Krakowa był np. u tej koterii na cenzurowanym i miał nieustanne problemy, a to był bardzo dobry żołnierz. Zresztš rzšdy tej grupy były bardzo krzywdzšce dla wielu oficerów. Pamiętam takš naradę w marcu 2008 r., dotyczšcš redukcji wojsk operacyjnych. Tylko dwóch dowódców stanęło wówczas w obronie swojego wojska – to był admirał Andrzej Karweta, który zginšł w Smoleńsku, i ja. Pozostali zgodzili się na wszystko. Klich i ówczesny Sztab Generalny dopuœcili się skandalicznej redukcji wojsk operacyjnych.

Dlaczego dwa lata póŸniej wrócił pan do armii?

W ministerstwie nastał Tomasz Siemoniak i ukrócił te praktyki, a poza tym poprosił mnie o współpracę. Uwierzyłem, że jako żołnierz z wiedzš i doœwiadczeniem do czegoœ się armii przydam. Zostałem jego doradcš, a on zrobił kilka rzeczy, które mu zaproponowałem, dzięki czemu zyskał sympatię wojska. Przykładowo przyznaliœmy zaległe odznaczenia za Irak i Afganistan, awansowaliœmy też żołnierzy. Niestety w otoczeniu Siemoniaka funkcjonowali ludzie, którzy często wprowadzali go w błšd. Pod ich wpływem nie robił prostych rzeczy, które mogły mu przynieœć sukces. A gdy nastał Antoni Macierewicz, zrobił to w jeden dzień.

Co konkretnie ma pan na myœli?

Był taki przepis mówišcy o tym, że po 12 latach służby zawodowy żołnierz szeregowy, który nie awansował, musi odejœć z armii. Ten przepis powodował ogromne rozżalenie, bo dotykał trzydziestolatków, którzy mieli rodziny, kredyty i nagle tracili pracę, a tym samym stabilizację życiowš. Trzeba im było jakoœ pomóc i miałem na to pomysł, ale doradcy Siemoniaka to blokowali. Wprowadzili limity awansów, obniżyli stopnie etatowe w jednostkach operacyjnych. Gdy nastał Macierewicz, wszystko to załatwił jednego dnia i wojsko go pokochało.

Dlaczego doradcy Siemoniaka to blokowali?

Mieli z tego osobiste korzyœci, zabiegali o względy w imię swoich karier. Gotowi poœwięcić każdego żołnierza i każdš jednostkę wojskowš. Pienišdze, które oszczędzili między innymi z wakatów, przeznaczali na nagrody. Głównie oczywiœcie w sztabach. Siemoniak stracił na tym, że słuchał ludzi, którzy mu się przypochlebiali, merdali ogonkami. Wie pani, że jest taka nauka wojskowa „merdologia"? Doradcy Siemoniaka byli œwietnymi merdologami (œmiech).

A jednak Siemoniak uchodził za dobrego ministra obrony narodowej.

Na pewno na poczštku chciał wiele rzeczy wyprostować po Klichu. Ale póŸniej jakoœ wszystko stanęło w miejscu. Wystarczyło mu to, co osišgnšł, a to było za mało. Można było jeszcze wiele spraw dla wojska rozwišzać. Szkoda.

Za rzšdów ministra Klicha doszło do dwóch spektakularnych katastrof w wojsku – najpierw rozbiła się wojskowa casa z dowództwem wojsk lotniczych na pokładzie, a cztery lata póŸniej doszło do katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku.

Katastrofa casy to było rażšce naruszenie procedur. Po niej wdrożono program naprawczy, ale lot do Smoleńska pokazał, że był on tylko na papierze. Procedur nadal nie przestrzegano. Samolot do Smoleńska nie powinien był w ogóle oderwać się od ziemi, bo w wojsku obowišzuje zasada, że dopóki nie ma sprzyjajšcej pogody na lotnisku docelowym, to samolot nie ma prawa startować. Zlekceważono to. Ceremonia mogła poczekać dwie godziny, aż będš warunki do lšdowania. W wojsku nieraz tak bywało.

Jak ta katastrofa odbiła się na morale armii?

Dla wojska była to wielka strata. Zginęli dobrzy dowódcy, m.in. Tadek Buk. W tamtš sobotę, gdy doszło do katastrofy prezydenckiego samolotu, moja żona cały dzień siedziała przed telewizorem i płakała. W końcu powiedziałem do niej: „Dlaczego płaczesz, nie ma ich i koniec". A ona na to: „Gdybyœ pół roku temu nie odszedł z armii, to ty byœ zginšł". I miała rację. Jako dowódca wojsk lšdowych na pewno byłbym w tym samolocie. Poleciał Tadzio, mój następca. Dowódca lubiany w wojsku. Atmosfera póŸniej była okropna, bo ludzie mieli poczucie, że w tamtej sprawie doszło do wielu zaniedbań. Polscy wojskowi często zachowujš się irracjonalnie, bo choć wiedzš, że czegoœ nie powinni robić, to mówiš: spróbujemy. Taka głupia brawura. Na Zachodzie to jest nie do przyjęcia. Polscy żołnierze wpatrzeni w kariery sš przekonani, że nawet stalowy hełm da się wywrócić na drugš stronę (œmiech).

W 2012 r. został pan wiceministrem obrony narodowej. Po czasie okazało się, że nie był to sukces zawodowy.

To była porażka. Na to stanowisko namówił mnie minister Siemoniak, który nabrał przekonania, że jestem dobry w organizacji. Nie znałem polityki, nie rozumiałem tych wszystkich rozgrywek, koterii, podchodów. Przygotowywałem różne projekty i sšdziłem, że zostanš zrealizowane. Tymczasem nie uwzględniałem czynników pozamerytorycznych, czyli politycznych. Komuœ się naraziłem, naruszyłem czyjeœ interesy i za pomocš przecieków, konfabulacji, dętych oskarżeń zostałem usunięty ze stanowiska. Wielu tak załatwiono.

Zarzucono panu uleganie lobbingowi.

Zaczęło się od artykułu w „Gazecie Wyborczej" o tym, że rzekomo mam powišzania z izraelskim koncernem zbrojeniowym Elbit. Jako wiceminister faktycznie miałem kontakty z moimi odpowiednikami w Izraelu. Mieliœmy wtedy problem z samolotami bezzałogowymi. Mogliœmy je produkować w Polsce, ale nie mieliœmy do nich systemu walki, bo przecież do takich bezzałogowców trzeba podczepić jakieœ pociski. Pojechałem do Izraela, żeby zobaczyć, czym oni dysponujš. Napisałem do ich MON pismo, jak najbardziej jawne, żeby pokazali mi systemy rażenia firmy Elbit, z których sami korzystali. Izraelczycy się zgodzili, pokazali mi bomby odpalane przez GPS, naprowadzane przez lasery, przez podczerwień. Nie było wówczas żadnego przetargu. Zbieraliœmy na wszystkie możliwe sposoby wiedzę niezbędnš do okreœlenia wymagań, jakie powinny spełniać bezpilotowce dla Polski. A tu tymczasem „Wyborcza" napisała, że jestem zwišzany z Elbitem. Podchwyciły to inne media i okazało się, że jestem skorumpowany. Choć nie wiadomo, kto i po co miałby mnie korumpować.

Co na to minister Siemoniak?

Minister Siemoniak powiedział, że mi ufa. Premier Donald Tusk to powtórzył, ale unikano jakiegokolwiek szumu medialnego. Dlatego gdy to wszystko się rozlało, powiedziałem: „Panie ministrze, podam się do dymisji, po co panu ten szum". On powiedział, że porozmawia z premierem, a następnego dnia przyjšł mojš dymisję. Dwa lata prokuratura badała tę sprawę i ostatecznie jš umorzyła. A ludzie ze Służb Kontrwywiadu Wojskowego, którzy to wszystko uknuli, słali na mnie donosy do prokuratury, nie ponieœli żadnych konsekwencji.

Nie był pan jedynym utršconym wiceministrem obrony narodowej. To samo spotkało Romualda Szeremietiewa.

I jeszcze kilka innych osób. Ludzie z SKW majš takie możliwoœci, że mogš każdego rozjechać bezkarnie. Rozkręcš aferę, zgnojš, zniszczš człowieka i nie poniosš żadnych konsekwencji, gdy ich oskarżenia się nie potwierdzš. W moim przypadku nie potwierdził się najmniejszy nawet zarzut. Sprawa została umorzona przez prokuraturę. Nie było żadnych zarzutów, ale mnie się pozbyto.

Czy padł pan ofiarš walki o wpływy, czy o pienišdze?

Chodziło o pienišdze. Po korytarzach MON zawsze kršżyli lobbyœci. Do mnie, gdy zostałem wiceministrem, nie mieli wstępu, i to mogło przesšdzić o końcu mojej kariery. Bo oni wszyscy sš powišzani z naszymi służbami i to w tak skomplikowany sposób, że rozwikłać tego się nie da. To nie sš służby, które działajš na rzecz państwa polskiego. Pracujš tylko na siebie. A to dlatego, że przy każdej zmianie rzšdu zmieniajš się ludzie w służbach. W efekcie ich wiarygodnoœć jest zerowa. Dziœ służby naszych sojuszników z Zachodu nie ufajš naszym służbom. Dlatego nie dostajemy technologii zachodnich, bo nie gwarantujemy ochrony przed innymi służbami. Do tej sytuacji przyczyniła się też likwidacja WSI.

Antoni Macierewicz mówił, że WSI trzeba było rozwišzać, bo to nie były polskie służby, tylko rosyjskie.

Tego nie jestem w stanie ocenić. Ale wiem, że ludzie z WSI – ci, którzy byli na moim poziomie – pracowali na rzecz wojska. Gdy Antoni Macierewicz zlikwidował WSI, byłem na misji w Afganistanie i myœmy autentycznie mieli problemy z tego powodu. Oficerowie WSI mieli informacje, wiedzę, a po nich przyjechali ludzie z zerowym poziomem wiedzy i kompetencji. Na dodatek byli przerażeni wojnš. Bali się wyjœć z bazy.

Naprawdę tak to wyglšdało? Jak w filmie Patryka Vegi „Służby specjalne"?

Oczywiœcie. Dlatego generał Marek Tomaszycki wyrzucił z Afganistanu szefa służb. Ten człowiek pisał bzdurne meldunki, nie wychodzšc z bazy. Wie pani, co jest cechš współczesnych służb? Konfabulacja. Budowanie legendy. Tak powstało Nangar Khel. Człowiek z SKW podsłuchał rozmowy żołnierzy i na tej podstawie doszedł do wniosku, że to była zbrodnia. A przecież to był wypadek, których na wojnie jest mnóstwo. Amerykanie mieli wiele takich historii na koncie, a myœmy mieli jednš i zrobiono z tego proces. To było zwykłe łobuzerstwo. Nieszczęœcie polega też na tym, że służby wojskowe nie podlegajš wojskowym, tylko politykom i realizujš zamówienia polityków. Zbierajš haki na opozycję, a gdy zmienia się ekipa, wymienia wszystkich ludzi służb i znowu zbiera się haki, tylko na kogo innego. A ochronš państwa polskiego nikt się nie zajmuje.

Którego z szefów MON ocenia pan najlepiej?

Nie mam szerokiego przeglšdu, bo byłem dowódcš wojsk lšdowych za Radosława Sikorskiego, Aleksandra Szczygły i Bogdana Klicha, a przy Tomaszu Siemoniaku byłem wiceministrem. Dla mnie najlepszym ministrem był Aleksander Szczygło. Chciał rozumieć wojsko. Identyfikował się z nim. Bez puszenia się i oczekiwania hołdów. Potrafił przejeżdżajšc obok Cytadeli (w warszawskiej Cytadeli mieœci się Dowództwo Wojsk Lšdowych – red.), zajrzeć do mnie na kilka minut, na herbatę i papierosa. Pytał mnie, co sšdzę o jakiejœ sprawie. Nie zawsze brał pod uwagę mojš opinię, ale pytał. I nie miał za złe, gdy np. powiedziałem, że jakiœ pomysł mi się nie podobał. To rzadkie, bo ministrowie zwykle oczekujš, że wojskowi przyklasnš ich pomysłom. Według wielu dowódców był wzorem polityka, który œwietnie się wpisywał się w armię.

A które reformy uważa pan za najbardziej udane?

Reforma wojska doprowadziła do upadku wojsk operacyjnych, reforma dowodzenia nie wyszła, modernizacji wojska nie ma, szkolenie jest coraz słabsze, zbrojeniówka jest na dnie. My nawet nie produkujemy amunicji. Czym będziemy w razie czego walczyć? Mam wrażenie po tylu latach obserwacji, że politycy zmówili się, żeby polski przemysł zbrojeniowy był na dnie, żeby wojska operacyjne miały muzealny sprzęt, bo wtedy Polska będzie słaba i nigdy nie będzie gotowa do wojny.

—rozmawiała Eliza Olczyk (dziennikarka tygodnika „Wprost")

Tadeusz Skrzypczak jest generałem broni SZ RP w stanie spoczynku. W latach 2006–2009 był dowódcš Wojsk Lšdowych. W sierpniu 2009 r. podał się do dymisji w proteœcie przeciwko sposobowi zarzšdzania siłami zbrojnymi przez MON. Od 8 wrzeœnia 2011 r. pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, od 2012 do 2013 r. – podsekretarza stanu w MON.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL