Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

USA wycofujš się z UNESCO

UNESCO
Departament Stanu ogłosił, że Stany Zjednoczony opuszczajš organizację UNESCO.

Departament Stanu poinformował już o swojej decyzji dyrektora generalnego UNESCO Irinę Bokowš. Stany Zjednoczone opuszczš UNESCO 31 grudnia tego roku. Zachowajš jednoczeœnie status obserwatora przy tej organizacji.

UNESCO to wyspecjalizowana organizacja ONZ założona w 1946. Działalnoœć organizacji obejmuje działanie na rzecz rozwoju nauki i kultury oraz udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w organizowaniu oœwiaty.

Do UNESCO należy 195 państw z całego œwiata, w tym Polska.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL