Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Płk Czesław Juźwik zwolniony z BBN

Fotorzepa/Jerzy Dudek
Minister Paweł Soloch podjšł decyzję o natychmiastowym rozwišzaniu umowy o pracę z płk. Czesławem JuŸwikiem po uzyskaniu informacji o jego służbie w WSW w latach 1983-90.

Płk Czesław JuŸwik był ekspertem w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

BBN poinformował w specjalnym komunikacie, że po otrzymaniu sygnałów ze strony przedstawicieli mediów, szef BBN odbył rozmowę z płk Czesławem JuŸwikiem, podczas której poinformowany został o fakcie jego służby w Wojskowej Służbie Wewnętrznej w latach 1983-1990. Szef BBN, minister Paweł Soloch, podjšł decyzję o natychmiastowym rozwišzaniu umowy o pracę z płk.  JuŸwikiem.

"Jednoczeœnie informujemy, że za osłonę kontrwywiadowczš BBN i przekazywanie tego typu informacji odpowiedzialne sš właœciwe służby ochrony państwa. Ponadto szef BBN w 2016 r. bezpoœrednio zwrócił się do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, a także ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, o przekazywanie wszelkich niepokojšcych sygnałów dotyczšcych zatrudnionych w BBN osób. Dotychczas żadne informacje o takim charakterze nie zostały przekazane" - czytamy w komunikacie.

 

Jak napisała w sobotę "Gazeta Polska", JuŸwik od 1983 r. do 1990 r. był oficerem WSW (kontrwywiadu wojskowego), nagradzanym finansowo za zasługi przez szefów tej służby. Jak pisze gazeta, gdy JuŸwik zgłaszał akces do WSW, szefem tej służby był gen. Edward Poradko, który w 1981 r. zastšpił na tym stanowisku Czesława Kiszczaka. "Gen. Poradko to zaufany człowiek Moskwy: po II wojnie œwiatowej walczył z podziemiem niepodległoœciowym, a do 1957 r. - po przeszkoleniu w Zwišzku Sowieckim - był oficerem œledczym zbrodniczej Informacji Wojskowej" - napisała GP.

Powołujšc się na zawartoœć teczki JuŸwika, opublikowała obszernie umotywowany wniosek o przeniesienie do WSW. Według gazety, JuŸwik pisał w nim m. in, że jego ojciec "jest emerytowanym oficerem Służby Bezpieczeństwa. Miałem okazję poznać charakter i specyfikę jego pracy. Wiem, jak bardzo jest trudna i ucišżliwa, ale też wiem, jakš potrafi dać satysfakcję". Miał również deklarować, że „Polska przeżywa obecnie trudne chwile. Szczególna rola przypada w tym okresie służbom specjalnym. Od ich działania w znacznej mierze zależy, jak długo jeszcze przeciwnicy polityczni będš wichrzyć w naszym kraju. Jako kandydat PZPR chciałbym być w pierwszej linii walki o socjalistycznš Ojczyznę".

Według „GP”, JuŸwik został delegowany przez BBN do konsultacji raportu ze Strategicznego Przeglšdu Obronnego, przesłanego w 2017 r. do Biura Bezpieczeństwa Narodowego przez MON, a jego bezpoœrednim przełożonym był gen. bryg. Jarosław Kraszewski, wobec którego 24 czerwca 2017 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła kontrolne postępowanie sprawdzajšce.

Gazeta twierdzi, że pytany przez niš o całš sprawę rzecznik BBN, odpowiedział, że szef BBN nie był informowany i nie miał wiedzy, iż „płk Czesław JuŸwik był w latach 1983-1990 oficerem Wojskowej Służby Wewnętrznej”.

Jak wynika z biogramu na stronie BBN, Czesław JuŸwik jest pułkownikiem rezerwy, absolwentem Wydziału Cybernetyki WAT oraz Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie. Ukończył też podyplomowe studia służby zagranicznej w PISM oraz zarzšdzanie zasobami obrony w Podyplomowej Szkole Marynarki Wojennej USA w Monterey. Uczestniczył w dwóch operacjach pokojowych ONZ: UNTAG w Namibii w latach 1989-1990 oraz UNPROFOR w byłej Jugosławii w latach 1993-1994. W latach 2003-2006 był dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej MON, a następnie radcš-ministrem, doradcš stałego przedstawiciela RP przy NATO i UZE. Potem był szefem Zespołu Zwierzchnictwa Operacyjnego w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN.

ródło: rp.pl/ PAP

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL