Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Sejm przyjšł uchwałę dotyczšcš Wołynia ze stwierdzeniem o ludobójstwie

PAP/Tomasz Gzell
Ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane mianem ludobójstwa - takie m.in. stwierdzenie znajduje się w uchwale dot. rzezi wołyńskiej, którš przyjšł Sejm.

Głosowanie ws uchwały musiało się w pištek odbyć, po tym gdy z sali został zgłoszony sprzeciw wobec przyjęcia uchwały przez aklamację. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 432 posłów, nikt nie był przeciw, 10 osób wstrzymało się od głosu (3 posłów PO - Janusz Cichoń, Marcin Œwięcicki i Marian Zembala oraz 7 posłów Nowoczesnej - Ewa Lieder, Katarzyna Lubnauer, Jerzy Meysztowicz, Krzysztof Mieszkowski, Monika Rosa, Joanna Scheuring-Wielgus i Adam Szłapka). 

Sejm - na mocy uchwały - ustanawia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Sejm oddaje w niej hołd "wszystkim obywatelom II Rzeczypospolitej bestialsko pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów". 

W uchwale Sejm przypomina, że w lipcu 2016 roku przypada 73. rocznica apogeum zbrodni, które dokonały na ludnoœci cywilnej oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), a także dywizja SS Galizien oraz inne ukraińskie formacje współpracujšce z Niemcami. 

"W wyniku popełnionego w latach 1943-1945 ludobójstwa zamordowanych zostało ponad sto tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej, głównie chłopów. Ich dokładna liczba do dziœ nie jest znana, a wielu z nich wcišż nie doczekało się godnego pochówku i upamiętnienia" - czytamy w uchwale. 

Posłowie przypomnieli, że wœród zamordowanych, obok Polaków, byli także Żydzi, Ormianie, Czesi, przedstawiciele innych mniejszoœci, a także Ukraińcy, którzy stanęli po stronie ofiar. 

"Ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów do tej pory nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane - zgodnie z prawdš historycznš - mianem ludobójstwa" - brzmi przyjęta przez posłów uchwała. 

Jest w niej też fragment dot. akcji odwetowych, których dokonywali Polacy. "Przypominajšc zbrodnie ukraińskich nacjonalistów nie można przemilczeć ani relatywizować polskich akcji odwetowych na ukraińskie wnioski, w wyniku których także ginęła ludnoœć cywilna" - brzmi fragment uchwały. 

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek i wdzięcznoœć Ukraińcom, którzy ratujšc własne życie ratowali Polaków oraz apeluje do prezydenta o uhonorowanie tych osób odznaczeniami państwowymi. Sejm przypomina również postawę znacznej częœci ludnoœci ukraińskiej, która odmawiała udziału w napadach na Polaków" - głosi uchwała. 

Sejm wzywa też w niej do ustalenia miejsc zbrodni i ich oznaczenia, zapewnienia godnego pochówku wszystkim odnalezionym ofiarom, oddanie należnej czci i szacunku niewinnie zamęczonym i pomordowanym, sporzšdzenie pełnych list ofiar. 

Sejm apeluje też o "kontynuację dzieła pojednania i dialogu rozpoczętego przez przywódców politycznych i duchownych, wspieranie współpracy historyków, w tym rozszerzenie dostępu do archiwów państwowych, wzmocnienie współpracy władz Rzeczypospolitej i Ukrainy w najważniejszych dla przyszłoœci obu narodu sprawach". 

W uchwale Sejm wyraża ponadto "solidarnoœć z Ukrainš walczšcš z zewnętrznš agresjš o zachowanie integralnoœci terytorialnej". 

Sejm wyraził najwyższe uznanie dla żołnierzy Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej, Batalionów Chłopskich, którzy podjęli walkę w obronie ludnoœci cywilnej i zaapelował do prezydenta o uhonorowanie tych osób odznaczeniami państwowymi. 

W sejmowej uchwale wyrażono także przekonanie, że "jedynie pełna prawda o historii jest najlepszš drogš do pojednania i wzajemnego przebaczenia". 

O przyjęcie uchwały przez aklamację apelowali poseł PiS Michał Dworczyk (PiS) i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy głosie sprzeciwu z sali marszałek Sejmu Marek Kuchciński zarzšdził głosowanie. Wczeœniej Sejm przyjšł poprawkę klubów Kukiz'15 i PSL do uchwały, która we fragmencie dotyczšcym potrzeby ustalenia miejsc zbrodni, wykreœliła sformułowanie "bratobójczych". 

Przed głosowaniem poseł Dworczyk przekonywał, że dzięki uchwale, przynajmniej częœciowo, uda się "nadrobić stracone, ostatnie dwadzieœcia kilka lat, podczas których państwo polskie nie potrafiło we właœciwy sposób oddać hołdu pomordowanym Polakom i obywatelom innych narodowoœci na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich II RP". 

Jak zaznaczył Polacy na Kresach padli ofiarš zbrodni ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. "Sprawcami tej zbrodni nie byli jacyœ obcy, ale sšsiedzi, którzy zamieszkiwali z nami pod tym samym niebem od wieków" - mówił poseł PiS. 

Dworczyk dodał, że Polska ma prawo i obowišzek mówić o konsekwencjach polityki historycznej jakš prowadzi obecnie Ukraina. Zaznaczył, że uchwała nie jest wymierzona w naród ukraiński, ale wskazuje na morderców, osoby i organizacje, które były odpowiedzialne za ludobójstwo.

"To nie naród ukraiński dopuszczał się zbrodni, ale kilkadziesišt tysięcy konkretnych osób działajšcych w OUN, UPA i SS Galizien" - podkreœlił. 

"'Nie o zemstę, lecz o pamięć wołajš ofiary'. To wołanie wreszcie dotarło do polskiego Sejmu. To jest historyczna chwila" - powiedział Kosiniak-Kamysz. 

"Czy chcemy doprowadzić do bałkanizacji stosunków polsko-ukraińskich? To nie my, politycy powinniœmy rozstrzygać, czy to jest ludobójstwo, tylko Trybunał w Hadze. Im większe słowa, tym mniejsze znaczenie tragedii" - przekonywał z kolei Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej.

Wojciech Bakun z Kukiz'15 zaznaczył, że przyjęcie uchwały przez Sejm "to wielki dzień". Podkreœlił, że walki na Wołyniu "nie były walkami bratobójczymi, ale zwykłym ludobójstwem".

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL