Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polak za granicš

Karta Polaka ułatwi powrót do ojczyzny

Polacy z Kazachstanu na Dworcu Centralnym
Fotorzepa, Bartłomiej Zborowski
Osoby z polskimi korzeniami dostanš wsparcie finansowe. Szybciej niż teraz otrzymajš obywatelstwo.

Już po roku, a nie po trzech latach, nieprzerwanego pobytu w Polsce osoby majšce Kartę Polaka będš mogły uzyskać obywatelstwo. Wniosek złożš za darmo. Teraz opłaty sięgajš nawet 500 euro. To jedna z głównych zmian, jakie znalazły się w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, który trafił właœnie do Sejmu.

Posiadacze karty poza granicami Polski zyskajš też prawo do pomocy konsula w razie zagrożenia życia lub bezpieczeństwa. – Będš traktowani podobnie jak polscy obywatele, przy poszanowaniu prawa międzynarodowego. Nie było podstawy prawnej, aby ewakuować Polaków z Donbasu. Teraz będzie – mówi Michał Dworczyk, przewodniczšcy Komisji Łšcznoœci z Polakami za Granicš, poseł PiS.

Karty Polaka będzie mógł wydawać nie tylko konsul, ale i wojewoda w kraju. Te zmiany wychodzš naprzeciw problemom rodaków na Białorusi. – Bojš się pójœć do konsulatu, bo mogš mieć nieprzyjemnoœci. Składajšc wniosek w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, mogš ich uniknšć – mówi Michał Dworczyk.

– Powinniœmy przycišgnšć osoby z polskimi korzeniami, zwłaszcza w obliczu niżu demograficznego – ocenia Jakub Płażyński z Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Powrót do Ojczyzny.

Nowelizacja wprowadzi też możliwoœć uzyskania pomocy finansowej dla przebywajšcych w Polsce posiadaczy Karty Polaka. – Teraz właœciwie nie majš prawa do œwiadczeń. Ale ofertę kierujemy tylko do osób, które swój los chcš wzišć we własne ręce. Nikt nie będzie szukał im pracy czy mieszkania, otrzymajš na to wsparcie finansowe – mówi Dworczyk. – Możliwoœć uzyskania pomocy będzie ograniczona budżetem. W przyszłym roku na ten cel zarezerwowano 30 mln zł. Nie wiadomo jednak, ile osób z Kartš Polaka planuje przyjechać do Polski i czy będš chciały skorzystać także z pomocy materialnej.

Wsparcie miałoby polegać m.in. na częœciowej refundacji kosztów wynajmu mieszkania, jego remontu, nauki języka czy aktywizacji zawodowej. Pracodawcy, którzy zatrudniš osoby z Kartš Polaka, dostanš zwrot częœci kosztów zatrudnienia, jeœli zapewniš miejsce pracy na co najmniej 24 miesišce.

Projekt ustawy to po częœci realizacja postulatów „Rzeczpospolitej". Przed wyborami rozpoczęliœmy akcję „Czas na repatriację", apelujšc do polityków o szansę powrotu do ojczyzny.

Na podstawie ustawy o Karcie Polaka na polskie obywatelstwo trzeba poczekać.

– Te osoby sš wcišż traktowane jak cudzoziemcy. Inaczej jest, gdy przyjeżdżajš do Polski na podstawie ustawy o repatriacji. Kartę Polaka mogš uzyskać też osoby o polskich korzeniach z Ukrainy czy Białorusi – wyjaœnia Jacek Białas z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL