Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polak za granicš

Jak rozliczyć zarobki z zagranicy

123RF
Na rozliczenie zarobków zagranicznych wpływa to, gdzie podatnik koncentruje swojš życiowš aktywnoœć.

W dobie otwartych granic praca za granicš, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, jest dla wielu osób codziennoœciš. Rozliczenie podatkowe dochodów zagranicznych rzšdzi się jednak swoimi prawami.

Kto mieszka na stałe za granicš i tylko tam zarabia – powinien się rozliczyć z fiskusem w kraju, w którym mieszka. Jednak według przepisów podatkowych miejsce zamieszkania jest rozumiane specyficznie i nie ma zwišzku np. z zameldowaniem. Otóż zarówno według polskich przepisów o PIT, jak i międzynarodowych porozumień za miejsce tzw. rezydencji podatkowej w danym kraju uważa się:

- posiadanie tam centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. oœrodek interesów życiowych) lub

- przebywanie w danym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (w przypadku PIT jest to rok kalendarzowy).

Pojęcie „centrum interesów" nie jest jednoznaczne, ale zwykle władze skarbowe rozumiejš to jako posiadanie mieszkania w danym kraju, fakt, że mieszka tam najbliższa rodzina, z którš podatnik utrzymuje kontakt, a także np. działanie w lokalnych organizacjach społecznych. Kto mieszka za granicš, podlega tylko tzw. ograniczonemu obowišzkowi podatkowemu i rozlicza w Polsce tylko dochody tutaj osišgnięte. Kto jest polskim rezydentem podatkowym, powinien się rozliczyć w naszym kraju także z dochodów zagranicznych.

Gdy już wiadomo, czy i co rozliczamy w Polsce, trzeba ustalić, którš metodę obliczenia podatku stosujemy: wyłšczenia z progresjš albo odliczenia proporcjonalnego. O tym decydujš zapisy konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Metoda wyłšczenia z progresjš jest stosowana do dochodów osišganych przez polskich rezydentów podatkowych w krajach, do których Polacy najczęœciej jeżdżš pracować, m.in. w Austrii, Francji, Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech. Według tej metody podatek obliczany jest od całoœci osišgniętych dochodów. Dochód zagraniczny jest zwalniany z opodatkowania w Polsce, lecz należy go wykazać w załšczniku PIT/ZG.

Pełna lista umów podatkowych zawartych przez Polskę, a także szczegóły stosowania obu typów rozliczeń sš dostępne w internecie pod adresem: finanse.mf.gov.pl w zakładce „ABC podatków – umowy międzynarodowe".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL