Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Nabywca nieruchomości z licytacji komorniczej ma problem z odzyskaniem VAT

123RF
Osoba, która kupiła na licytacji nieruchomoœć i w wyniku błędu zapłaciła od transakcji VAT, ma problem, by odzyskać podatek.

Skoro komornik się pomylił i bezpodstawnie doliczył do ceny sprzedawanej na licytacji działki prawie 660 tys. zł podatku, powinien skorygować VAT z błędnej faktury do zera. Przed nabywcš jednak długa i kręta droga do odzyskania pieniędzy.

Fiskus nie widzi bowiem w nim strony postępowania o zwrot podatku. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie w niedawnym wyroku podzielił to niekorzystne stanowisko.

Sprawa zaczęła się od licytacji zabudowanej działki. Z dokumentów i informacji przedstawionych przez komornika póŸniejszy nabywca dowiedział się, że sprzedaż nieruchomoœci podlega bezwarunkowo VAT. Tak wynikało m.in. z operatu szacunkowego i z obwieszczenia o licytacji.

Sšd przysšdził prawo własnoœci działki na rzecz zwycięzcy licytacji, a póŸniej zatwierdził sporzšdzony przez komornika plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji działki. Komornik wystawił za dłużnika fakturę na prawie 2 mln 870 tys. zł plus prawie 660 tys. zł VAT, które pobrał w cenie sprzedaży i wpłacił na konto urzędu skarbowego.

Tymczasem z ustawy o VAT wynika, że w sytuacji, której dotyczyła transakcja, nie powinno się doliczać VAT. Nabywca nie mógł o tym wiedzieć, bo zależy to od okolicznoœci, których nie znał.

Izba skarbowa na pytanie o koniecznoœć wystawienia przez komornika korekty faktury odpowiedziała twierdzšco. Nabywca pytał też, czy będzie mógł się zwrócić do urzędu o zwrot podatku. Trudno bowiem będzie uzyskać nadpłaconš kwotę od komornika, skoro sšd nadzorujšcy egzekucję nie skorygował jego błędu. Dłużnik z kolei już nie istnieje i nie ma organu, który mógłby sporzšdzić wniosek o nadpłatę.

Organ podatkowy odpowiedział, że to komornik lub dłużnik egzekucyjny ma prawo do wystšpienia o zwrot.

WSA oddalił skargę na tę interpretację. Stwierdził, że faktura dotyczy rozliczenia pomiędzy sprzedajšcym i nabywcš. W rozliczeniach z urzędem z kolei nadpłata może powstać w wyniku korekty deklaracji VAT sprzedawcy, a nie samej faktury.

Nadpłata podatku nie mogła powstać, skoro to nie nabywca wykazał w swojej deklaracji VAT do zapłaty i nie on wpłacił podatek na konto urzędu. Fakt, że poniósł faktyczny ciężar zapłaty, jest bez znaczenia.

sygnatura akt: III SA/Wa 2795/15

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.maj@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL