Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Darowizny w rodzinie: zwolnienie z podatku tylko przy przelewie

Fotolia
Jeœli darowizna została przekazana w gotówce, fiskus nie zgodzi się na podatkowe zwolnienie.

Darowizny w najbliższej rodzinie sš nieopodatkowane. Kwoty powyżej 9637 zł muszš być jednak przekazane przelewem. Skarbówka nie dopuszcza odstępstw od tej reguły.

Potwierdza to sprawa rozpatrywana niedawno przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Kobieta sprzedała mieszkanie. Dostała za nie ponad 100 tys. zł i postanowiła ofiarować pienišdze córce. Nie ma własnego rachunku bankowego, darowizna została więc przekazana w gotówce. W umowie zapisano, że tego samego dnia córka wpłaci pienišdze na swoje konto. Tak też zrobiła.

Czy w takiej sytuacji córka będzie zwolniona z podatku od darowizny? Zdaniem fiskusa nie będzie, gdyż nie zostały spełnione warunki zastosowania ulgi.

Pienišdze przekazano w gotówce, darowizna nie została więc potwierdzona w sposób wskazany w przepisach. Mówiš one o udokumentowaniu kwot powyżej 9637 zł dowodem przekazania na rachunek nabywcy (bankowy albo prowadzony przez SKOK) lub przekazem pocztowym. Córka musi więc zapłacić podatek.

Niedawno opisywaliœmy jednak wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Białymstoku, w którym stwierdzono, że wymóg udokumentowania dokonanej darowizny należy traktować jedynie jako warunek natury technicznej. Ważniejszy jest cel wprowadzenia ulgi, którym było zapewnienie ochrony interesów majštkowych członków najbliżej rodziny. Kwestionowanie zwolnienia tylko dlatego, że pienišdze wpłaciła na konto obdarowana, a nie darczyńca, prowadziłoby do całkowicie sztucznego, oderwanego od realiów życia formalizmu dowodowego, kłócšcego się z zasadš budowy zaufania do organów państwa (sygn. I SA/Bk 266/17, "Darowizna do ręki, ale bez podatku", „Rzeczpospolita" z 13 lipca).

Na orzecznictwo sšdowe powołano się też we wniosku o interpretację.

Fiskus odpowiedział: „organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkujš się wydanymi rozstrzygnięciami sšdów, nie majš możliwoœci zastosowania ich wprost z tego powodu, iż nie stanowiš one materialnego prawa podatkowego".

numer interpretacji: 0111-KDIB4.4015. 63.2017.1.JKu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL