Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Darowizna do ręki, ale bez podatku

Fotolia.com
Pienišdze dla dzieci mogš być zwolnione z podatku, nawet jeœli przekazano je w gotówce – uznał sšd.

Fiskus rygorystycznie podchodzi do wymogów zwolnienia podatkowego dla rodzinnych darowizn. Wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Białymstoku daje jednak nadzieję, że warunki ulgi zostanš poluzowane.

Przypomnijmy: bez daniny można przekazać darowiznę małżonkowi, zstępnym (dzieciom, wnukom), wstępnym (rodzicom, dziadkom), pasierbowi, rodzeństwu, ojczymowi i macosze. Kwoty powyżej 9637 zł muszš być jednak potwierdzone przelewem. Przepisy mówiš o udokumentowaniu dowodem przekazania na rachunek nabywcy (bankowy albo prowadzony przez SKOK) lub przekazem pocztowym.

Dlatego fiskus nie zgadza się na zwolnienie pieniędzy przekazywanych z ręki do ręki, nie zważajšc na praktyczne trudnoœci z przelewami. Przykładowo w jednej ze spraw rodzice sprzedali gospodarstwo, a pienišdze postanowili podzielić między synów. Każdy z nich miał je otrzymać oficjalnie w obecnoœci całej rodziny. Rodzice nie dali się przekonać do przelewu bankowego, żšdajšc przyjęcia pieniędzy i odpowiadajšc na argumenty dzieci: „jak nie, to do pieca". Skarbówka uznała, że taka forma darowizny nie daje prawa do ulgi (interpretacja nr IPTPB2/436-47/12-2/AK).

Fiskus nie zgadza się na zwolnienie także wtedy, gdy pienišdze sš wpłacane na konto, ale przez obdarowanego. Przekonała się o tym kobieta, która dostała sporš kwotę od ojca. Podpisali umowę darowizny, pienišdze zostały przekazane w gotówce, ale jeszcze tego samego dnia wpłaciła je na swój rachunek bankowy. I zapytała fiskusa, czy przysługuje jej zwolnienie.

„Nie, warunki zastosowania ulgi nie zostały spełnione" – przeczytała w odpowiedzi. Pienišdze przekazano w gotówce, darowizna nie została więc udokumentowana w sposób wskazany w przepisach. Trzeba zapłacić podatek.

WSA w Białymstoku był innego zdania. Podkreœlił, że oceniajšc przepis o uldze, należy się zastanowić, jaki był cel jej wprowadzenia. Tym celem było zapewnienie ochrony interesów majštkowych członków najbliżej rodziny. Ulga jest realizacjš konstytucyjnej zasady uwzględniania dobra rodziny. Dlatego wymóg udokumentowania darowizny należy traktować jako warunek natury technicznej.

Kwestionowanie zwolnienia tylko dlatego, że pienišdze wpłaciła na konto obdarowana, a nie darczyńca, prowadziłoby do całkowicie oderwanego od realiów życia formalizmu dowodowego, kłócšcego się z zasadš budowy zaufania do organów państwa. Skoro nie ma wštpliwoœci, że kobieta otrzymała pienišdze, fiskus nie powinien odbierać jej prawa do ulgi (I SA/Bk 266/17).

Jeœli darowizna przekracza 9637 zł, musi być zgłoszona do urzędu skarbowego (chyba że umowa została zawarta u notariusza). Potrzebny jest do tego formularz SD-Z2, a na jego złożenie mamy szeœć miesięcy. Jeœli darowizna jest mniejsza, nie trzeba jej nigdzie zgłaszać. Nie musi być przelewana na rachunek, można jš przekazać w gotówce.

Grzegorz Gębka - doradca podatkowy w kancelarii GTA

Formalny warunek przekazywania darowizn na rachunek bankowy, okreœlony w przepisach, ma zapobiegać fikcyjnym umowom. Chodzi zwłaszcza o wykluczenie możliwoœci powoływania się na rzekome darowizny w postępowaniach dotyczšcych tzw. nieujawnionych Ÿródeł przychodów. W sprawach, w których nie ma niebezpieczeństwa nadużyć, niespełnienie tego technicznego wymogu nie powinno wykluczać prawa do ulgi. Dlatego Wojewódzki Sšd Administracyjny w Białymstoku poszedł w dobrym kierunku, odchodzšc od literalnej wykładni przepisów. W tej sytuacji należy bowiem dać prymat wykładni celowoœciowej i pamiętać, że przepisy o zwolnieniu zostały wprowadzone po to, aby chronić rodzinny majštek.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL