Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

PIT: Zapłata dla kancelarii odszkodowawczej za wygranš sprawę tylko w części do kosztów

Fotolia
Osoby, które korzystajš z usług kancelarii odszkodowawczych, majš problemy z rozliczeniem ich wynagrodzenia.

Fiskus nie zgadza się na zaliczenie do podatkowych kosztów całego honorarium wypłacanego firmie, która wywalczyła nam pienišdze za doznanš szkodę. Twierdzi, że jej wynagrodzenie należy rozdzielać – na częœć przypadajšcš na odszkodowanie i odsetki. Tylko drugš można rozliczyć w kosztach. Tak wynika z niedawnej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Jak pisaliœmy w „Rzeczpospolitej" z 15 maja br., na polskim rynku działa już ponad 1000 kancelarii specjalizujšcych się w dochodzeniu odszkodowań. Za œwiadczone usługi naliczajš honorarium, z reguły dopiero po wygranej sprawie.

Wynagrodzenie za sukces

– Wynagrodzenie pobieramy po uzyskaniu odszkodowania. Jego wysokoœć uzależniona jest od stopnia skomplikowania prowadzonej sprawy. Œrednio jest to 25 procent od uzyskanej kwoty – mówi Damian Kuraœ, rzecznik prasowy Europejskiego Centrum Odszkodowań.

Jak uzyskane pienišdze rozliczyć podatkowo?

– Odszkodowania dla osób fizycznych sš generalnie zwolnione z PIT – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA. – Skarbówka uważa natomiast, że opodatkowane sš odsetki. Naliczamy od nich PIT według skali, przy większych kwotach danina wyniesie więc aż 32 proc.

Pienišdze za wywłaszczenie

Obcišżenia wobec fiskusa chciała zmniejszyć kobieta, która wygrała w sšdzie sprawę o bezprawne wywłaszczenie. Otrzymała ponad 600 tys. zł odszkodowania i prawie 300 tys. zł odsetek. Pomagała jej wyspecjalizowana firma odszkodowawcza, z którš umówiła się na zapłatę wynagrodzenia wynikowego, tzw. success fee. Jego wysokoœć to 15 proc. uzyskanej kwoty, czyli około 150 tys. zł.

Ponieważ okazało się, że odsetki to przychód, który należy opodatkować, kobieta chciała pomniejszyć go o kwoty zapłacone kancelarii odszkodowawczej. Argumentowała, że bez tego wydatku nie uzyskałaby pieniędzy, o które się ubiegała. Wydatki sš więc kosztem uzyskania przychodu.

Rozliczamy proporcjonalnie

Co na to skarbówka? Uznała, że kobieta może obniżyć przychód, ale tylko o częœć wynagrodzenia kancelarii przypadajšcš na odsetki. Pozostała częœć wydatków nie może być rozliczona w kosztach, ponieważ została poniesiona w celu uzyskania przychodu zwolnionego z opodatkowania (czyli odszkodowania). Tak wynika z art. 22 ust. 3 i ust. 3a ustawy o PIT (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0113-KDIPT3.4011.113.2017.1.KSM).

– Powoduje to, że od odsetek zapłacimy wyższy podatek, bo przychód pomniejszymy tylko o obliczony proporcjonalnie procent kosztów – mówi Grzegorz Gębka. Dodaje, że strony umowy mogłyby tak skalkulować wynagrodzenie kancelarii, aby większa jego częœć przypadała na odsetki. Jednak i wtedy jest ryzyko, że fiskus nakaże rozliczać je proporcjonalnie.

Opinia dla „Rz"

Gerard DŸwigała, radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii DŸwigała, Ratajczak i Wspólnicy

Odszkodowania dla osób prywatnych sš zwolnione z PIT. Dlatego przypadajšce na nie wydatki sš wykluczone z kosztów uzyskania przychodów. Inaczej jest u przedsiębiorców. Odszkodowanie za szkodę dotyczšcš składników majštku zwišzanych z działalnoœciš gospodarczš jest firmowym przychodem. Wynagrodzenie dla kancelarii ubiegajšcej się o takie odszkodowanie zaliczamy do kosztów uzyskania tego przychodu. Zdarza się jednak, że skarbówka kwestionuje tzw. success fee, argumentujšc, iż nie jest to konieczny element wynagrodzenia kancelarii, a stawki sš regulowane urzędowo. Uważam, że bezpodstawnie, ponieważ przedsiębiorca ma prawo sam zdecydować, ile jest w stanie zapłacić pełnomocnikowi.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL