Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Nie każdy kredyt daje prawo do ulgi na cele mieszkaniowe

Fotolia.com
Za wydatek na cele mieszkaniowe nie można uznać spłaty kredytu, który został zacišgnięty na zakup sprzedanej nieruchomoœci.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaœnił w interpretacji, jak należy rozliczyć dochód ze sprzedaży nieruchomoœci, która została nabyta na kredyt.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która w styczniu 2012 r. kupiła mieszkanie za 390 tys. zł. Na zapłatę ceny oraz sfinansowanie remontu zacišgnęła 404 tys. zł kredytu. We wniosku o interpretację wskazała, że jest to kredyt nr 1. Ostatecznie suma zapłaconej ceny i kosztów dokończenia budowy domu wyniosła 417 tys. zł.

W listopadzie 2016 r. podatniczka kupiła drugi dom z działkš za 560 tys. zł. Na ten cel zacišgnęła 510 tys. zł kredytu (kredyt nr 2).

Kobieta planuje sprzedaż mieszkania nabytego w 2012 r. Szacunkowa cena sprzedaży będzie większa od ceny zakupu. Uzyskane pienišdze chce przeznaczyć na całkowitš spłatę kredytu nr 1 oraz częœciowš spłatę kredytu nr 2. Wystšpiła o interpretację, by potwierdzić, że w takiej sytuacji skorzysta ze zwolnienia z podatku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że dochód ze zbycia nieruchomoœci podlega 19-proc. PIT, jeœli sprzedaż nastšpi przed upływem pięciu lat. Termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastšpiło nabycie. To oznacza, że jeœli kobieta kupiła lokal nr 1 w 2012 r., to może go sprzedać bez podatku w 2018 r.

Jeœli sprzeda lokal wczeœniej, może skorzystać z ulgi na cele mieszkaniowe. Obejmuje ona m.in. wydatki poniesione na spłatę kredytu (wraz z odsetkami) zacišgniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży.

Dyrektor KIS przypomniał też, że kosztem nabycia lokalu nr 1, które podlegajš odliczeniu od przychodu ze sprzedaży, jest zapłacona cena i suma nakładów zwiększajšcych wartoœć lokalu. Będzie to kwota 417 tys. zł.

Dyrektor KIS uznał na tej podstawie, że do ulgi mieszkaniowej uprawnia spłata kredytu nr 2, zacišgniętego na nabycie domu z działkš.

Natomiast wydatki na spłatę kredytu nr 1, którym zostało sfinansowane nabycie i remont lokalu nr 1, nie mogš być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe. Stanowiš one bowiem koszt nabycia lokalu i koszt nakładów poniesionych na ten lokal.

numer interpretacji: 2461-IBPB-2-2.45 11.35.2017.2.IN

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL