Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Fiskus chce wyższego PIT od wynajmujšcych mieszkania

123RF
Skarbówka zmieniła zdanie i nie zgadza się na rozliczanie zysków z najmu prostym i niskim ryczałtem.

Zła wiadomoœć dla zarabiajšcych na wynajmie mieszkań. Z tegorocznych interpretacji fiskusa wynika, że sš przedsiębiorcami, nawet jeœli majš tylko jeden lokal. Wystarczy, że wynajmš go na krótki okres.

– W ostatnich latach fiskus często zgadzał się na opodatkowanie 8,5-proc. ryczałtem, potwierdzajšc, że działalnoœci gospodarczej nie prowadzi nawet ten, kto wynajmuje kilkadziesišt mieszkań – mówi doradca podatkowy Grzegorz Gębka. – I coraz więcej osób korzystało z tej formy rozliczenia.

– Teraz skarbówka wprowadziła nowe kryterium: długoœć wynajmu – mówi Przemysław Bogusz, doradca podatkowy w kancelarii TuboTax.

Turyœci w wakacje

Pokazuje to przykładowo interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Właœciciel wynajmuje jedno mieszkanie i płaci ryczałt. Lokator zamierza wyprowadzić się w czerwcu. Przez wakacje właœciciel chce udostępniać mieszkanie turystom, a od wrzeœnia znowu wynajšć je na dłuższy okres. Zdaniem fiskusa musi rozliczać się jak przedsiębiorca. Wynajem na krótkie pobyty (czyli taki jak w wakacje) jest bowiem działalnoœciš gospodarczš. To szereg cyklicznych, powtarzalnych, zorganizowanych czynnoœci, podejmowanych w celach zarobkowych (interpretacja nr 0461-ITPB1.4511.897.2016.1.AK).

Przedsiębiorcš jest też kobieta, która wynajmuje jedno mieszkanie za poœrednictwem portalu booking.com. Udostępniania lokalu na krótkie okresy nie może bowiem uznać za najem prywatny (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach, nr 2461-IBPB-2-2.4511.918.2016.2.MZA).

Wyjdzie zaległoœć

– Zmiana podejœcia fiskusa to duży problem dla osób, które kierujšc się wczeœniejszymi informacjami, decydowały się na ryczałtowy podatek – mówi Grzegorz Gębka. – W tej sprawie składa się w urzędzie oœwiadczenie, skarbówka go jednak od razu nie weryfikuje. Dopiero podczas kontroli może się okazać, że właœciciel mieszkania nie miał prawa do ryczałtu, bo wynajmował je na kilka dni.

– Jeœli skarbówka uzna, że wynajmujšcy prowadził działalnoœć gospodarczš, będzie musiał naliczyć podatek według skali. Jest to 18 albo 32 proc. w zależnoœci od wysokoœci dochodów (także innych, np. z pracy, bo na skali się wszystkie sumuje) – mówi Beata Hudziak, doradca podatkowy, partner zarzšdzajšcy w kancelarii 8Tax. – Z reguły skończy się to koniecznoœciš zapłaty zaległoœci i odsetek za zwłokę.

Eksperci podkreœlajš, że wštpliwoœci w sprawie zasad rozliczania wynajmu sš już od wielu lat. Przepisy sš bowiem nieprecyzyjne, a stanowisko skarbówki cišgle się zmienia. Tegoroczne interpretacje też nie rozjaœniajš sprawy.

– Trudno założyć, na ile czasu będziemy wynajmować mieszkanie – mówi Przemysław Bogusz. – Lokator z umowš na rok może przecież wyprowadzić się po tygodniu. A osoba, która przyjechała na kilka dni, może zostać dłużej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL