Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Ulga na badania i rozwój nie tylko dla naukowców

Fotorzepa, Robert Gardziński
Ulga na badania i rozwój ma wzrosnšć do 100 lub nawet 150 proc. wydatków na innowacje.

Zachęty podatkowe dla inwestowania w badania i rozwój to jedna z głównych zmian na rzecz poprawiania otoczenia prawnego działalnoœci innowacyjnej. Rzšd chce znieœć też inne bariery w unowoczeœnianiu gospodarki.

Według przyjętego we wtorek projektu zmian w ustawach o PIT i CIT przedsiębiorcy mogliby odliczać od podstawy opodatkowania wszystkie wydatki majšce charakter tzw. kosztów kwalifikowanych. Firmy majšce status centrum badawczo-rozwojowego nawet 150 proc. Dzisiejszy pułap odliczenia to 50 proc.

– Każdš złotówkę przeznaczonš na badania i rozwój przedsiębiorca będzie mógł sobie odliczyć. Zachęty finansowe to bardzo skuteczna metoda pobudzajšca firmy do działalnoœci innowacyjnej – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W pakiecie innowacyjnym przewidziano też dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju możliwoœć korzystania z instrumentów finansowych oraz udzielania pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (np. pożyczek i poręczeń). Pozwoli to tym instytucjom na większš elastycznoœć w wykonywaniu swoich zadań.

Z kolei Polska Akademia Nauk ma zyskać więcej swobody w tworzeniu spółek celowych. Będš one mogły prowadzić działalnoœć gospodarczš w celu badań zleconych przez przedsiębiorstwa. Mogłyby też œwiadczyć doradztwo biznesowe przy wykorzystaniu potencjału badawczo-rozwojowego uczelni i jednostek macierzystych.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Zmiany w PIT i CIT majš obowišzywać od 1 stycznia 2018 r.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL