Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

„Afazja polska 2”. Zapomnienie gorsze niż śmierć

Przemysław Dakowicz, „Afazja polska 2”, Wydawnictwo Sic!, Warszawa, 2016
Rzeczpospolita
Czytajšc „Afazję polskš 2" – zbiór esejów Przemysława Dakowicza, przypomniałem sobie, że komuniœci, w odróżnieniu od postkomunistów, cenili historię. Oczywiœcie, dostrzegali w niej przede wszystkim potencjał propagandowy, a nie dowód swoich zbrodni, z których byliby rozliczani.

Kierownictwo PZPR upatrywało w odwoływaniu się do przeszłoœci skutecznego narzędzia w sprawowaniu rzšdu dusz. Wzór można było czerpać z towarzyszy sowieckich, którzy zbiorowš pamięć o wielkiej wojnie ojczyŸnianej wykorzystali do zbudowania mitu kształtujšcego œwiadomoœć narodowš Rosjan.

Polacy to jednak nie Rosjanie, więc tkwišcy w historii potencjał propagandowy nie został przez PZPR wykorzystany. Upowszechnianie dziejów w PRL nie tylko podszyte było ordynarnym kłamstwem, w tym rugowaniem z narodowej pamięci bohaterów podziemia antykomunistycznego, ale także przybierało siermiężne formy. W ten sposób komuniœci obrzydzili Polakom historię. Oliwy do ognia dolała w III RP częœć postsolidarnoœciowych autorytetów, która postanowiła to, co minione, odkreœlić grubš kreskš.

A jednak zainteresowanie historiš wróciło, czego wymownym œwiadectwem...

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL