Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Mariusz Cieślik & Robert Górski: Od ucha do ucha

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Wœród nocnej ciszy trwajš goršczkowe poszukiwania premiera. Niezła szopka, chociaż szopki nie będzie.

Od poniedziałku premierem ma być Mateusz Morawiecki, choć jeszcze w weekend premierem miała być Beata Szydło, a w ubiegłym tygodniu Jarosław Kaczyński. Co będzie po niedzieli? Naszym zdaniem rosnš akcje Marka Suskiego. I carycy Katarzyny.

O godzinie 0.30 Beata Szydło pod wpływem wydarzeń na Nowogrodzkiej zamieœciła alarmujšcego tweeta w stylu, że „jeszcze Polska nie zginęła". Niby tak jš szanujš, całujš po rękach, dopieszczajš komplementami, a po nocy takie rzeczy. Wcale byœmy się nie zdziwili, gdyby pani premier zaczęła się w social mediach oznaczać jako #MeToo.

No i jeszcze jedno. Tak Bogiem a prawdš to pierwszy politykę przez tweety zaczšł w Polsce uprawiać Donald Tusk. Znaczy PiS kłamie, twierdzšc, że nic dla kraju nie zrobił. Przecież to Tusk wylansował Twittera.

Z doniesień prasowych wynika, że Anna Streżyńska i Witold Waszczykowski siedzš już w kibitce i czekajš, kogo im jeszcze dorzucš. Ona pewnie jeszcze wróci z Syberii, ale on jest skończony. Będzie do końca życia ršbał tajgę i tylko Sikorski będzie mu wysyłał listy. Wyłšcznie obraŸliwe.

A trzeba się było do Rydzyka przytulić. Minister Szyszko jednak wie, co robi. Jak kiedyœ ZOMO œcigało, też się ludzie chowali do koœcioła.

Flagi na budynku, gdzie kręcš „Ucho Prezesa", opuszczone do połowy masztu. Na pustawych korytarzach szepty jak w domu nieboszczyka, czasem przerywane szlochem. Tak przyjęto wiadomoœć o wyborczej przegranej Ryszarda Petru.

No i w memach pytajš Petru: „Rysiek, co teraz będziesz robił?". „Memy będę robił" – odpowiada. Dobre i to.

No, chyba że Katarzyna Lubnauer pokaże, iż jest godnš następczyniš Ryszarda. Na razie się jednak nie myli. Ale, powiedzmy sobie jasno, od polityki najmšdrzejsi ludzie głupiejš. Tak że spokojnie czekamy na Szeœciu Króli i siedmiu zbójów.

Rzutem na taœmę Rysiek i Grzegorz zafundowali nam w Warszawie małš Amerykę. Do wyborów przystšpić ma prezydent (Trzaskowski) od razu razem z wiceprezydentem (Rabiej). No i nieoficjalny kandydat PiS ostał się sam jak taki Putin. Jaki taki znaczy się.

Niepokoi nas stan umysłowy Pawła Kukiza, którego piosenki lubimy i w zwišzku z tym życzymy mu powrotu do zdrowia. Lider Kukiz'15 zaraził się od dziennikarzy „Gazety Wyborczej" i wszędzie widzi dyktaturę (rozbiory, bolszewików – niepotrzebne skreœlić) oraz złowieszcze knowania Kaczyńskiego. To się da wyleczyć, zalecamy jednak odwyk. Na poczštek od mediów.

Jest plan, żeby przynajmniej w Warszawie połšczyć Polaków. Połšczyć przez idealny podział. Jednym postawi się wytęskniony pomnik na Krakowskim Przedmieœciu, drugim odbuduje nieodżałowanš tęczę na placu Zbawiciela. Każdy będzie miał swoje. I w zwišzku z tym nikt nie będzie zadowolony. Przecież chodzi głównie o to, żeby tamci nie mieli.

Połowa narodu czeka na pomnik smoleński i wišżę z nim jakieœ nieprawdopodobne nadzieje. Że gdy powstanie i druga częœć narodu go zobaczy, to przejrzy na oczy. Przypominamy, jakie nadzieje wišzano z filmem „Smoleńsk". Dziœ nikt się nawet nie przyznaje, że go widział, a ci, co w nim zagrali, mówiš, że to jednak nie oni.

W grupie mistrzostw œwiata z Polskš znalazły się Kolumbia, Senegal, Japonia. Piłkarze, trener, kibice – wszyscy sš zadowoleni z losowania. I to nas martwi. Bo tak jest nie tylko w Polsce. W Kolumbii, Senegalu i Japonii też wszyscy sš zadowoleni.

Uroniliœmy łezkę, kiedy się okazało, że dawny lider KOD Mateusz Kijowski nie ma z czego żyć i myœli o emigracji. Naród wcišż go jednak kocha i jest solidarny, dlatego w internecie odbyła się zrzutka. Mamy już nazwę dla tej akcji: „Alimenty dla alimenciarza".

W tej akcji na rzecz Kijowskiego najzabawniejsze jest, że zrzutkę na alimenty organizuje siostra Krystyny Pawłowicz, która w wywiadzie oœwiadczyła: „Urzekła nas jego uczciwoœć". Teraz nie mamy żadnych wštpliwoœci. Może to nie jest zaraŸliwe, ale z pewnoœciš jest rodzinne.

Obejrzeliœmy polskš wersję słynnego amerykańskiego programu „Saturday Night Live". Z internetowych recenzji wynika, że to kopernikański przełom w dziejach rozrywki i teraz to Amerykanie powinni się od naszych autorów uczyć robienia satyry. Podzielamy tę opinię. Uważamy również, że Hollywood powinien się od Patryka Vegi uczyć robienia filmów, Doda powinna uczyć Beyoncé œpiewania, a Popek z Gangu Albanii wyjaœni Amerykanom, co to hip-hop.

No i na koniec smutna wiadomoœć. TVP w tym roku nie pokaże „Szopki noworocznej". A to szopka. Chyba trzeba anulować Nowy Rok.

Robert Górski, Kabaret Moralnego Niepokoju, autor serialu „Ucho Prezesa"

Mariusz Cieœlik, Program 3 Polskiego Radia

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL