Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Obcy w kulturze. Jak wyobrażamy sobie kosmitów

W filmie „Obcy – 8. pasażer Nostromo” Ridleya Scotta z 1979 r. potwora zagrał mierzšcy 220 cm Zulus
AFP
Nasza kultura zdšżyła stworzyć już tyle wizji Obcych, że można byłoby nimi zasiedlić niejednš planetę. Ich postawa wydaje się zależeć od sytuacji geopolitycznej. Jeœli jest napięta, kosmici sš agresywni, chcš nas napadać, mordować i obracać Ziemię w gruzy. Gdy panuje odprężenie, sš uœmiechnięci, gotowi do współpracy i radzi przychylić nam nieba.

Kino i literatura SF wierzš w Obcych od zawsze. W to, że gnieżdżš się gdzieœ w głębinach kosmosu i utworzyli tam rozwiniętš cywilizację technicznš. Że od czasu do czasu, powodowani imperatywem nie do zwalczenia, podejmujš morderczš wyprawę kosmicznš, przemierzajš astronomiczne odległoœci i pojawiajš się w naszym sektorze przestrzeni. Wtedy obowišzkowo dochodzi do kontaktu z ludŸmi – inaczej starania „nieziemców" nie miałyby grama sensu, gdyż nie byłoby ani o czym opowiadać, ani czego pokazywać.

Ujawnienie się Obcych, kontakt z nimi pozwalajš stwierdzić, jakimi sš istotami: czy to delikatni i piękni filozofowie, czy też odrażajšce typy, które pożšdajš naszej żywnoœci i kobiet. WyobraŸnia twórców SF z biegiem lat wyprodukowała ich całe spektrum, od kosmity przyjaznego, machajšcego nam na powitanie oliwnš gałšzkš z Aldebarana, do bezlitosnego zabójcy. Ze smutkiem przyjdzie stwierdzić, że osobników pierwszego rodzaju notujemy nie za wiele, za to drugiego – zatrzęsienie.

Bierze się to chyba stšd, że kosmici dobrotliwi wypadajš na ekranie słabo – jak ów rzewnie uœmiechnięty przybysz o twarzy idioty z głoœnego „E.T." Stevena Spielberga z 1982 roku. Wycišgajšc gruzłowaty palec, naœladuje gest Boga Ojca wobec Adama z obrazu Michała Anioła na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej. Także we wczeœniejszych o kilka lat „Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia" tegoż reżysera, pełnych wiary w cudowny przebieg kontaktu, niespodziewanie natykamy się na akcenty mistyczne. Z filmu „Mój własny wróg" (1985) o mocno pedagogizujšcym wydŸwięku dowiadujemy się, że lepsza współpraca niż zbrojny konflikt. Reżyser Wolfgang Petersen ukazał skazanych na własne towarzystwo człowieka i gadopodobnego Draca, uwięzionych w wyniku awarii na obcej planecie Fyrine IV. Chcšc przeżyć, muszš się dogadać i poznać; przełamujšc obustronnš odrazę, wywołanš przez propagandę wojennš obu stron, zaczynajš darzyć się szacunkiem.

Na Zachodzie uważa się, że przedstawianie Obcych ma zwišzek z sytuacjš politycznš œwiata. Jeœli w stosunkach międzynarodowych dominuje naprężenie, Obcy sš agresywni, chcš nas napadać, mordować i obracać planetę w gruzy. Jak panuje odprężenie, Obcy sš uœmiechnięci, gotowi do współpracy i radzi nam nieba przychylić. W okresach konfliktowych pojawia się sporo ksišżek, które pokazujš Obcych w sposób odrażajšcy: jako nikczemne gady pałajšce żšdzš niszczenia itp. Gdy społeczeństwo wykazuje oznaki zmęczenia takš politykš, tendencja się odwraca: to ludzie sš agresywni, Ÿli, ksenofobiczni.

Notoryczni mordercy

W dziedzinie ukazywania istot z innych planet przełomem stał się film Ridleya Scotta „Obcy – ósmy pasażer Nostromo" z 1979 roku. Pieczołowitoœć w wykreowaniu gadoczłekopodobnego monstrum przekroczyła wszystko to, co znano do tej pory. Obcego zagrał mierzšcy 220 cm Murzyn z plemienia Zulusów. Wtłoczono mu na barki coœ na kształt opony, z przodu przechodzšcej w paszczę, z której wyskakiwał uzębiony jęzor. Zęby tego jęzora, wizualnie bardzo nieprzyjemne, zachodziły na siebie bramowo, a z całoœci ciekły litry œliny, podkreœlajšce, że potwór jest wiecznie głodny. Paszcza Obcego do tego stopnia była w filmie istotna, że sterował niš specjalny operator, projekt zaœ istoty zlecono szwajcarskiemu plastykowi H. R. Gigerowi.

Potwór nie certolił się z załogš Nostromo, tylko mordował rzetelnie, sam pozostajšc nieuchwytny. Już moment wystrzelenia przylgi ze skórzastego jaja, która trafia w szkło hełmu ziemskiego astronauty, wprasowywał w fotel. Po poczštkowych zachwytach okazało się, że film Scotta jest pełen absurdów. Jednym z nich był sposób rozmnażania się Obcych, wymagajšcy wizyty astronautów, przypadajšcej raz na parę milionów lat, innym ewolucja tak drapieżnych istot na planecie doœć ubogiej w życie. Intrygujšce stało się więc zagadnienie, jak twórcy filmu, zobligowani licznymi kontynuacjami, wybrnš z tej pułapki. Wybrnęli w jedyny dostępny sposób – Obcy sš efektem inżynierii genetycznej.

Sposób przedstawienia Obcego w filmie Scotta zainspirował œwiat filmowy do naœladownictwa, pewne dzieła stały się jego ukrytymi kopiami. Jak na przykład „Life", który trafił na ekrany kin w tym roku. Film opowiada o znalezieniu w marsjańskiej glebie biologicznego przetrwalnika, który udaje się ożywić. Hodowana w zamkniętym urzšdzeniu na stacji orbitalnej istotka, przypominajšca dużš ćmę, sprawia wzruszajšce wrażenie, dopóki nie zaatakuje opiekuna i nie wydostanie się z laboratorium. Podobnie jak w przypadku Obcego z filmu Scotta, błyskawicznie roœnie, żywišc się wszystkim, co zawiera kalorie. Pozostaje też nieuchwytna, raz nawet wydostaje się niewiadomym sposobem na zewnštrz i buszuje po pokryciu statku. Jakim cudem wytrzymuje warunki próżni, dlaczego nie rozrywa jej wewnętrzne ciœnienie – nie wiadomo. Astronauci niby walczš z diabelskim Marsjaninem, ale bez przekonania, niemrawo, i w końcu ginš jeden po drugim. Ileż dobrego sprawiłaby tu dobra maczeta albo miecz samurajski, a nawet zwykły nóż – niestety, załoga jest rozczulajšco bezbronna, a oręża własnym sumptem wytworzyć nie umie. Dzielni zdobywcy kosmosu ginš kolejno, dbajšc jedynie, by stwór z Czerwonej Planety, który osišgnšł całkiem pokaŸne rozmiary i siłę pięciu byków, nie przedostał się na Ziemię. Zachodzi bowiem uzasadnione podejrzenie, że potwór, zanim rozsiał przetrwalniki, spustoszył powierzchnię Marsa, wczeœniej kipišcš życiem.

Tak to jest okazać pomoc nieznanym formom biologicznym: można na własnej piersi wyhodować pogromcę swojej rasy. W przypadku filmu Scotta nawet dosłownie. Po okresie inkubacji w ciele człowieka Obcy wydobywa się bez ceregieli przez klatkę piersiowš, łamišc koœci żywiciela i absolutnie nie przejmujšc się jego dalszym losem.

Gady i owady

W filmach SF Obcy sš przeważnie efektem inspiracji ziemskimi gatunkami biologicznymi, prawie zawsze sš też człekokształtni. Grajš ich ziemscy aktorzy, których tak przeformowano, by statystycznemu widzowi kojarzyli się z obcoplanetarnš dziwnoœciš. W tym celu nakłada się na czaszki przeróżne grzebienie i wyrostki kostne, dokleja szpiczaste uszy, wargi po pięć kilo każda, dziwaczne nosy, a nawet ryje, jak w filmie „Valerian". Ważnš rolę pełniš ogony: smocze, krokodyle, diable, kocie. Niekiedy pojawiajš się skrzydła, żywcem wzięte od nietoperza. Jeœli idzie o wzornictwo biologiczne, to prym wiodš gady i owady, czasem pokazujš się małpy, niekiedy koty. Często występujš hybrydy poszczególnych form, co utrudnia rozpoznanie pierwowzoru.

Niedawno w internecie pojawiła się infografika ukazujšca stadia rozwoju Obcych z filmu Scotta i jego licznych kontynuacji. Na pierwszym miejscu występuje tzw. facehugger, czyli obłapiacz twarzy, jak nazywa się przylgę wystrzeliwanš z jaja na zaciekawionego astronautę i przeżerajšcš kwasami szklany wizjer hełmu. Następny w kolejnoœci jest młody osobnik wyrywajšcy się z żywiciela. Dorosły Obcy, z którym mieliœmy do czynienia w filmach, występuje w dwu wariantach: robotnicy i wojownika, przy czym w razie potrzeby tę pierwszš można łatwo przestroić w tego drugiego. Łańcuch zamyka matka, wyspecjalizowana w składaniu skórzastych jaj, w których kamuflujš się facehuggery. Widać więc, że przy projektowaniu Obcego doszło do połšczenia form gadzich (wyglšd) z owadzimi (cykl rozwojowy, podział funkcji). Innym przykładem tej estetyki jest królowa z filmu „Gra Endera", przy czym projektanci nadali jej zdumiewajšco poczciwy wyraz pyska, co miało chyba œwiadczyć o ukrytych walorach moralnych tej rasy, zanim Ender jš unicestwił.

Nasze domowe Mruczki na terenie SF również nabierajš cech demonicznych. W powieœci Michela Fabera „Pod skórš" na Ziemi, konkretnie w Szkocji, działa placówka kociej cywilizacji z innej planety, zajmujšca się pozyskiwaniem ludzkiego mięsa. Dla owych kotów jest to rzadki przysmak. Pozyskiwaniem egzemplarzy do uboju zajmuje się pewna kotka, przeformowana na seksbombę, która zbiera autostopowiczów z drogi i odwozi na farmę, będšcš zakamuflowanš rzeŸniš. Działajš tam wykwalifikowani rzeŸnicy z planety kotów, spedytorzy, kucharz. Co pewien czas statek kosmiczny odbiera z farmy ładunek.

Koty występujš w powieœci Fritza Leibera „Wędrowiec": jako wredne istoty z kosmosu kruszš nasz Księżyc, zabierajšc jego szczštki w charakterze paliwa. Nic a nic nie przejmujšc się, że dla Ziemi oznacza to de facto zagładę. Na okładce angielskiego wydania powieœci mamy obraz Tigerishki, kociej pięknoœci o złowrogim spojrzeniu, z ciałem i ogonem pokrytymi żółto-fioletowymi smugami, łapami z pazurami i ponętnym biustem wcale nie kociej proweniencji. W „Avatarze" rasa szlachetnych kotów walczy z ziemskš inwazjš. Tu koty bardzo przypominajš ludzi.

Stosunkowo niewiele pojawia się rozumnych oœmiornic i macek – w pierwszym rzędzie godzi się wspomnieć o „Wojnie œwiatów" Wellsa i ekranizacji tego dzieła. Postaci okrutnych Marsjan, zabijajšcych ludzi Snopami Goršca, dobrze konweniujš z ich podłym charakterem i zaborczoœciš. Łapanie ludzi jak chrzšszczy, pojemniki z brzydko wyglšdajšcš cieczš organicznš, przeznaczonš do konsumpcji albo stanowišcš odpad biologiczny, dyskokształtne amfibie kroczšce na trzech szczudłowatych nogach, œwiat oplatany stopniowo wilgotnym czerwonawym bluszczem – to wszystko składa się na sugestywnš i niepokojšcš całoœć. Toteż gdy złych Marsjan w końcu wykańczajš nasze dzielne bakterie (nie wiedzieli o nich?) i marsjańska kończyna zwisa bezwładnie z luku, odczuwamy ulgę i satysfakcję. W „Dniu Niepodległoœci" ziemski pilot pokonuje obcego pilota najeŸdŸcę i słusznie daje mu pięœciš po paskudnej mordzie, a potem cišgnie go po ziemi za mackę w kierunku stacji macierzystej. Tam go przebadajš jak należy.

Z polskiej fantastyki na uwagę zasługujš dwa rodzaje Obcych, oba sš dziełem umysłu Stanisława Lema. W „Edenie" występujš dubelty; na barkach majš dodatkowy rozchylany tors, w którym kryje się głowa. W „Wizji lokalnej" mieszkańcy Encji sš całkiem podobni do ludzi, ale wyewoluowali od ptaków i ich kolana zginajš się do tyłu. Nie znajš też seksu w ziemskim pojęciu, zapłodnienie odbywa się w biegu i polega na przeœcignięciu samicy i wypuszczeniu na niš chmury zarodników. Sš jeszcze dziwacznie ukształtowani Obcy w „Fiasku", przypominajšcy kopce w kształcie kobiecych piersi. Lem w poważnej częœci swej twórczoœci unikał pokazywania Obcych – ale np. w „Cyberiadzie" czy „Dziennikach gwiazdowych" aż się od nich roi.

Na wspomnienie zasługujš jeszcze predatory z obmierzłymi gębami i żuwaczkami owadziego typu z filmu o tym samym tytule, podobni do krewetek Obcy z „Dystryktu 9", wreszcie robale z „Władców marionetek", które owijajš się delikwentom wokół szyi i zapuszczajšc im wypustki w mózg, sterujš nimi jak chcš. Moim ulubionym Obcym jest jednak wrażliwy poeta o zwalistym cielsku z filmu „Autostopem przez galaktykę", deklamujšcy z uczuciem swój wiersz – rozpaczliwie marny. W jego osobie wspaniale została oddana próżnoœć kasty wierszokletów, przekonanych o genialnoœci własnej i własnych wierszy, a także udawana przez nich skromnoœć („Naprawdę chcesz posłuchać mojej poezji?"). To komiczny majstersztyk, choć występujšcy w roli metafory.

Dwie nogi, dwie ręce

Œrodowisko naukowe od czasu do czasu pozwala sobie na refleksje, jak by mogli wyglšdać mieszkańcy innych œwiatów, gdyby istnieli. Uogólniajšc te rozważania: powinni być doœć podobni do nas. Ich ciała powinny cechować się przynajmniej jednš osiš symetrii, powinni dysponować centralnym węzłem nerwowym, narzšdami ruchu i narzšdami do operowania urzšdzeniami. Innymi słowy winni być obowišzkowo wyposażeni w głowę, ręce i nogi, przy czym ršk ani nóg nie powinno być więcej niż po dwie, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzały. Istota rozumna nie może przypominać wojownika fantasy, uzbrojonego we wszelkš dostępnš broń, którš obładowany jest on sam i jego koń. Zanim by zdšżył sięgnšć po jednš z licznych kusz, rohatyn bšdŸ łamignatnic, już by nie żył; nadto walkę utrudniałyby mu ostre zadziory, jakie nie wiedzieć po co wystajš mu z ramion, pleców, kolan czy spod łokci. Tak więc zdrowy umiar w liczbie odnóży i breweriach w budowie ciała powinien być zasadš, której trzyma się ewolucja na Ziemi i gdzie indziej.

Zarazem jednak nie mogš Obcy być ewidentnie podobni do nas, bo niby czemu Wszechœwiat produkowałby istoty rozumne na nasz obraz i podobieństwo? Antropocentryzm wyœmiał Stanisław Lem w „Dziennikach gwiazdowych", referujšc dyskusję istot żyjšcych na powierzchni goršcej planety. „Jak wyglšdajš istoty rozumne z innych œwiatów? Najpierw muszš mieć organy do przyswajania amoniaku, nieprawdaż? Jaki narzšd uczyni to lepiej od skrzypion? Czy nie muszš poruszać się w œrodowisku w miarę opornym, w miarę ciepłym, jak nasze? Jakże czynić to inaczej niżeli obojniami? Podobnie będš się też kształtować narzšdy zmysłowe – wzrocza, łuspiny i kutrwie. Nie tylko wszakże budowš muszš być podobne do nas, pięciorniaków, ale i ogólnym trybem życia". Ten sam Lem w innym miejscu powiada, że wykluczone, by byli zbudowani według takiego samego planu jak my. Obcy będš odbiegać nie tylko od tego, co sobie o nich wyobrażamy, ale nawet od tego, co jesteœmy sobie w stanie wyobrazić.

Mimo to pewne ograniczenia można narzucić. Trudno wymodelować cywilizację rozumnš żyjšcš w œrodowisku wodnym. Podejrzewamy delfiny o inteligencję, zachwycamy się pieœniami wielorybów, ale obu gatunków nie stać na nic więcej poza cywilizacjš typu kontemplacyjnego. Do stworzenia techniki niezbędny jest ogień, suchy lšd, odpowiedniki ršk do produkowania narzędzi i posługiwania się nimi.

Z tego względu, uwzględniajšc zastrzeżenia Lema, Obcych najlepiej nie pokazywać. W takich filmach, jak „Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia" czy „Coœ", kosmici ukryci sš odpowiednio w ciele ludzkim i psim. Takie operacje umożliwia im technika. Innym wyjœciem jest przedstawienie Obcych w kompletnie odjechanej formie, jak myœlšcy ocean z „Solaris" Lema czy rozumny obłok z „Czarnej chmury" Freda Hoyle'a. W niedawno pokazywanym u nas filmie „Nowy poczštek" Obcy przypominajš masywne czarne słupy na trzech nogach – odejœcie od antropomorfizmu wydaje się tu najdalej idšce.

Matryca czy różnorodnoœć

Czy istoty rozumne w kosmosie będš przybierać kształt humanoidalny czy też jakiœ zupełnie inny? Opowiadam się tu za różnorodnoœciš. Przemawia za tym mocny argument: na Ziemi po każdym z pięciu wielkich wymierań nigdy nie doszło do odtworzenia żadnego ze skasowanych gatunków. Ewolucja zawsze szukała nowych rozwišzań w obrębie tego samego materiału. Atrakcyjnoœć ziemskiej matrycy polega na tym, że życie oparte na węglu, z wodš jako uniwersalnym rozpuszczalnikiem, tworzy zdumiewajšce bogactwo form. Niektórzy badacze opowiadajš się za tym, że i w kosmosie musi być podobnie: węgiel występuje tam powszechnie, podobnie wodór i tlen. Mówiło się wprawdzie o życiu opartym na krzemie, azocie, siarce czy fosforze, ale chemia tych pierwiastków jest znacznie mniej uniwersalna od węglowej. Ale gdzieœ daleko, w sprzyjajšcych warunkach, życie takie mogłoby nawet doprowadzić do form inteligentnych. Kosmici z białek krzemowych byliby z pewnoœciš bardziej „obcy" niż ci zbudowani z węgla.

Nawet jednak w obrębie życia węglowego możemy się spodziewać niespodzianek. Jak mogłoby wyglšdać życie na Europie, księżycu Jowisza, gdzie pod wielokilometrowš warstwš lodu rozcišga się wielki ciemny ocean, podgrzewany od spodu przez podlegajšce siłom pływowym jšdro? Byłyby to może stwory emanujšce neonowš poœwiatš jak rureczniki w pobliżu kominów termalnych na dnie ziemskich oceanów. Może byłyby to œlepe amfibie o wielkich rozmiarach, drapieżne co się zowie, wyglšdem przypominajšce złapany ostatnio na Ziemi okaz ryby głębinowej: bez oczu, za to z wielkš paszczš po stronie brzucha. Czy z takich form mogłyby wyewoluować istoty rozumne i stworzyć cywilizację technicznš? Jak wyglšdałoby zetknięcie z nimi, gdybyœmy wylšdowali na Europie?

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL