Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Rafał Wiśniewski: Mit Piłsudskiego trwalszy od spiżu

Józef Piłsudski w 1899 roku
Wikimedia Commons, Domena publiczna
Według anegdoty Leopold Staff zapytany, czemu nie pisze wierszy o polityce, miał odpowiedzieć, że od polityki to on ma Piłsudskiego.

Anegdota ta pokazuje rys charakterystyczny dla tamtych czasów – aprobatę, podziw, czasem graniczšcy z uwielbieniem częœci poetów, pisarzy, twórców kultury dla Marszałka. Niekiedy przyjmowało ono formy wręcz egzaltowane: słowa Tuwima „Ach czemu, ach po co / Tak męczysz się, tak cierpisz za nas, Komendancie?" z wiersza „Józef Piłsudski" mogš nasuwać skojarzenia z powojennymi panegirykami pisanymi przez twórców na czeœć jakże mrocznych postaci. Tuwimowi jednak nikt nie przystawiał lufy do skroni.

Pisali o Piłsudskim Słonimski, Wierzyński, Lechoń, Baliński, Kaden-Bandrowski, malowali go Kossak, Fałat, Malczewski, a Żeromski zgłosił się do Legionów, choć póŸniej jego i Naczelnika drogi się rozeszły. Ta miłoœć musi zastanawiać, bo Polska między innymi i to wzięła sobie z kultury antycznej, że swoich bohaterów na przemian uwielbiała i wydrwiwała, patrzyła na nich z zachwytem, ale i kpinš, i podejrzliwoœciš. Czy przyczynił się do niej romantyczny kult szlachetnych, a jednak przegranych bohaterów: Koœciuszki, księcia Józefa, Traugutta? Znaczšca częœć XIX-wiecznej polskiej literatury budowała – œwiadomie lub nie – atmosferę oczekiwania na Polskę niepodległš i na walkę o niš. Czyż więc twórcy mogli nie zachwycić się wodzem objawionym? A czy sam Piłsudski dał im szansę, by nie padli przed nim na kolana, nie współtworzyli jego mitu, nie budowali mu pomnika ze słów jeszcze za życia? Literaturę podniósł przecież do poziomu Czynu.

Dzisiaj, 150 lat od urodzin Józefa Piłsudskiego, możemy znaleŸć porównania jego własnej twórczoœci z pisarstwem de Gaulle'a i Churchilla. Dla mnie jednak wyjštkowy pisarski hołd dla Komendanta stanowiš słowa Jana Lechonia:

Więc znowu idŸ przed nami, Ogromna Osobo,

I patrzaj w ciemnš przyszłoœć przez swe oczy siwe,

A my znowu w nieszczęœciu idziemy za Tobš,

Ażeby znowu czynić rzeczy niemożliwe Š?

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL