Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Polacy na paryskim bruku

Bezdomni Polacy w Paryżu (zagadywani przez wolontariuszy Zakonu Maltańskiego). Zwykle przyjeżdżajš za pracš, a gdy ta okazuje się mirażem, lšdujš na ulicy
AFP, Joel Saget
Jest ich około 10 tysięcy, sš trzeciš, po Rumunach i Bułgarach, najliczniejszš grupš narodowš cudzoziemców. Dlaczego w stolicy Francji właœciwie nie ma bezdomnych z Grecji czy Portugalii, krajów na podobnym poziomie rozwoju co Polska, a tylu jest naszych rodaków?

Relacja z Paryża

Gdy Zygmunt i Piotr obudzili się po trzydniowej libacji na kracie nad wylotem powietrza stacji paryskiego metra Oberkampf, Ryszard nadal leżał nieruchomo. Najpierw uznali, że po prostu œpi. Ale po paru godzinach coœ ich tknęło, ruszyli ciało kolegi. Było już zimne. A prawe ramię zdšżyły zjeœć szczury.

– Takich drastycznych historii uzbierało się niestety wiele – mówi „Plusowi Minusowi" Maria Warunek, która dziesięć lat temu założyła w Paryżu stowarzyszenie Pomost-Passerelle niosšce pomoc bezdomnym Polakom. – Mamy takiego pana, który pracował na platformie wiertniczej w Islandii i stracił pół twarzy, gdy spadł na niego dŸwig. Firma wysłała go na leczenie do specjalistycznego szpitala w Paryżu, ale kiedy już nie groziła mu œmierć, został wypisany właœciwie bez œrodków do życia. Ukrywał się, nie chciał, aby ktoœ zobaczył, jak wyglšda. Potrzeba było lat, aby dał się przekonać do pobytu w oœrodku terapeutycznym – mówi pani Maria.

Na paryskich ulicach œpi około 10 tysięcy Polaków, najwięcej ze wszystkich bezdomnych cudzoziemców po Rumunach i Bułgarach. Aby przetrwać w ekstremalnych warunkach, niektórzy sięgajš po narkotyki, ale zdecydowana większoœć wpada w alkoholizm. Wino nad Sekwanš jest bowiem bardzo tanie, w każdym sklepie spożywczym można znaleŸć butelkę podłego sikacza już za 1,2–1,3 euro.

– Alkohol to przyczyna wielu wypadków, œmierci. Niedawno jeden z Polaków wpadł pod pocišg metra, innym razem trzech Polaków wyszło „na miasto", ale wróciło już tylko dwóch, bo trzeci utopił się w Sekwanie – tłumaczy pani Maria.

W każdš œrodę w polskim koœciele przy Rue du Faubourg Saint-Honore, kilkaset metrów od Pałacu Elizejskiego, działaczki Pomostu organizujš skromne œniadanie dla bezdomnych Polaków. Przyjœć może każdy, ale zwykle zjawiajš się ci nieliczni, którzy zdołali „wzišć się w garœć", przestali pić, czasem nawet majš dorywczš pracę.

Ogrody braterstwa

Edmund przyjechał do Francji 26 lat temu. – Brałem chyba wszystko, amfetaminę, crack, heroinę. A to jest drogie – każdego dnia potrzebujesz przynajmniej 30–40 euro. Kradliœmy z kolegami głównie perfumy. W Nicei prostytutki dawały mi spać u siebie, choć nie mogłem ich dotykać. Ale od trzech lat nic nie biorę. Wszystko dzięki wspaniałej lekarce Annie, koniecznie musisz z niš porozmawiać – mówi „Plusowi Minusowi" zwalisty, 50-letni mężczyzna z kucykiem.

Słucha nas kilkunastu mężczyzn, w większoœci raczej nieufnych. Ale Jan się otwiera. Jego historia jest pod wieloma względami typowa i przez to ciekawa: tłumaczy dlaczego choć w Polsce bezrobocie jest rekordowo niskie, a kraj nigdy nie był tak bogaty, w Paryżu wcišż tak wielu naszych rodaków żyje w zupełnie nieludzkich warunkach.

– Pochodzę z Podkarpacia, w Polsce handlowałem drewnem. W 1999 r. syn został skazany na zapłatę grzywny 19 tys. złotych, groziło mu więzienie. Kolega mi powiedział, że we Francji łatwo o pracę. I przyjechałem, żeby zarobić te pienišdze – mówi Jan.

Pracował na budowach, nielegalnie, a więc w razie kłopotów także bez żadnych praw. Œwiat przewrócił mu się do góry nogami 2 kwietnia 2002 r. Jak wynika ze sprawozdania policji, które mi pokazuje, tego dnia wieczorem poszedł na spacer z kolegš Stanisławem, po La Defense, znanego z wieżowców satelickiego miasta na zachód od Paryża. Został zaatakowany i ciężko pobity: musiał jeszcze tej samej nocy przejœć operację chirurgicznš, usunięto mu krwiaka.

Kto dopuœcił się pobicia? Czy był to nieuczciwy pracodawca, który nie chciał mu zapłacić za wykonanš pracę? Stanisław, jedyny œwiadek zdarzenia, zmarł w 2009 r. Jan wcišż walczy o rentę, którš jego zdaniem powinny mu wypłacić francuskie władze. – Nie znam francuskiego, mam 80 proc. inwalidztwa. Ale należnych pieniędzy nie oddam – mówi, chowajšc policyjny dokument jak jakšœ relikwię.

– To wszystko co mam – wskazuje mały niebieski plecaczek. – Ale muszę uważać, ktoœ może to ukraœć, podszyć się pode mnie, aby odebrać moje pienišdze – dodaje. Żona dawno rzuciła Jana, rodzina przestała go szukać. Ale i on nie szuka z nikim w Polsce kontaktu. – Proszę nie podawać mojego nazwiska, nie chcę, żeby mnie poznali – tłumaczy.

Siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona wspólnoty Chleb Życia, która prowadzi w Polsce kilka domów dla bezdomnych, przyjechała do Paryża, aby podzielić się doœwiadczeniami, jak pomóc Polakom żyjšcym na ulicy. – Bezdomnoœć nigdy nie jest wynikiem samych problemów ekonomicznych. To raczej efekt wypadku, problemów psychicznych, zerwanych więzi rodzinnych, uzależnień. Spirali problemów, które się nawarstwiajš i z których potem coraz trudniej się wydostać – tłumaczy „Plusowi Minusowi". – Bezdomni Polacy sš wszędzie: w Berlinie, Londynie, Atenach. Ale tam polskie konsulaty pomagajš, podczas gdy w Paryżu nie jest z tym najlepiej – dodaje. Samo stowarzyszenie Pomost od niedawna otrzymuje jednak niewielki grant od MSZ.

Polscy bezdomni w Paryżu, którzy w porę nie wezmš się w garœć, zwykle kończš na podparyskim cmentarzu Thias, gdzie między 48. a 55. kwaterš władze utworzyły „Jardins de la Fraternite" („Ogrody Braterstwa"). Tu chowani sš ludzie z ulicy, opuszczeni, ci, którzy nie majš rodzin, nikogo, kto by zapłacił za pochówek. Na zdjęciach, które pokazuje mi pani Sylwia z Pomostu, widać rzędy skromnych grobowców z lastrika, pochówek odprawia ksišdz Bogdan z koœcioła przy rue du Faubourg Saint Honore, obok stojš siostry.

Paryż ma długš tradycję opuszczonych, polskich nagrobków, zbiorowych mogił, do których trafiali nasi rodacy. Przy 119, rue du Chevaleret w 13. dzielnicy Paryża wcišż działa Dom Œwiętego Kazimierza, gdzie jedna z sióstr pokazuje mi okno pokoju, w którym ostatnie lata życia spędził Cyprian Norwid. Dziœ zajmuje go student z Indii – przytułek jest otwarty dla każdego, kto jest w potrzebie. Norwid nie był bezdomny, ale gdy się okazało, że nie ma kto opłacić jego grobu, szczštki poety trafiły do zbiorowej mogiły na cmentarzu w podparyskim Montmorency. Dopiero w 2001 r. urnę z grobu przeniesiono na Wawel.

Los Polaków z Wielkiej Emigracji rozstrzygnęły upadek powstania listopadowego i polityka zaborców. Ale dziœ? Dlaczego na ulicach Paryża właœciwie nie ma bezdomnych z Grecji czy Portugalii, krajów na podobnym poziomie rozwoju, co Polska, a tylu jest naszych rodaków? Pani Sylwia z Pomostu tłumaczy, że wielu Polaków trafia tu, bo ma kłopoty w kraju, złamali prawo, sš po rozwodzie. Ale wcišż jest też żywy mit Zachodu, krainy, gdzie życie jest „o wiele łatwiejsze". Właœnie dlatego wcišż z autokarów przyjeżdżajšcych z naszego kraju na placu Zgody wysiadajš Polacy, którym ktoœ obiecał pracę. I gdy się okazuje, że na telefon kolegi nikt nie odpowiada, zamiast wrócić, kręcš się po ulicach, próbujš coœ znaleŸć, ale bez choćby podstawowej znajomoœci języka w końcu lšdujš na ulicy.

Metro, AIDS, Montaigne

Na ulicy ludzie kończš życie œrednio w wieku 49 lat – mówi „Plusowi Minusowi" Laurent Clement, założyciel Stowarzyszenia Morts de la Rue. – Połowa umiera na zwyczajne choroby, jak: zawał serca, rak czy cukrzyca, tylko w dużo młodszym wieku niż ludzie żyjšcy w społeczeństwie. To efekt ekstremalnych warunków, z jakimi wišże się bezdomnoœć. Reszta SDF (Sans Domicile Fixe – bez stałego miejsca zamieszkania) pada ofiarš gwałtownych zdarzeń: ginie pod kołami metra, z powodu upadku we œnie do kanału czy w wyniku pożaru dzikich obozowisk. Ale jest także wiele agresji, zabójstw. Często sš to porachunki między bezdomnymi o alkohol, o miejsce na kracie nad wylotem powietrza z metra. Ale wielu jest też atakowanych przez „normalne" osoby, bo sš bezbronni, drażniš swoim wyglšdem, nie sš już uważani za ludzi – dodaje Laurent Clement.

Rene spotykam na stacji metra Rue du Bac. Jak twierdzi, „mieszka" na tej samej ławce od 23 lat, kiedy to wypuszczony został ze szpitala, w którym przebywał na leczeniu po zranieniu w trakcie służby w błękitnych hełmach w byłej Jugosławii. Czy to prawdziwa historia, czy tylko sposób, aby przed samym sobš wytłumaczyć swój upadek? Widzšc, że mam wštpliwoœci, Rene unosi koszulę i pokazuje mi rany, które mieli mu zadać Serbowie. – Tylko w ostatnim miesišcu ktoœ chciał mnie zepchnšć na tory. Podpalono także mój œpiwór, gdy spałem – mówi z uœmiechem, zadowolony, że „zwykły" człowiek chce z nim rozmawiać. W to ostatnie nie mam już powodów wštpić.

Jest wieczór, ludzie w poœpiechu wsiadajš do wagonów metra, spieszš się do domu. Ale jedna osoba zatrzymuje się przy nas, to 30-letni mężczyzna, Kamil, Polak. Z torebki wyjmuje puszkę piwa: to już taki rytuał, codzienny prezent dla Rene. – Też byłem przez trzy miesišce bezdomny, wiem, co to znaczy. Pracowałem na budowie, w Amiens, po wypłacie przyjechałem zabawić się do Paryża, ale mnie okradziono. Nie miałem pieniędzy na wynajem, a musiałem zwrócić pożyczkę – dodaje.

Rene te œwięta Bożego Narodzenia spędzi ze swoim najbliższym przyjacielem Yves'em. Œciskajš się, chętnie pozujš do zdjęcia pod szyldem stacji Rue du Bac.

– Jesteœ z Polski? A, to macie nowego premiera – mówi Yves, który wieczorami czyta gazety pozostawione na ławkach œmietników. Jest bardziej na bieżšco niż większoœć Francuzów. W cišgu dnia zarabia, deklamujšc wiersze Montaigne'a po starofrancusku. – Mam AIDS, zostało mi pół roku życia. Ale wiesz, Andre, najważniejsze, to być pogodzonym z Bogiem. Przepraszam, nie podam ci ręki, jest brudna – dodaje, gdy się z nim żegnam.

Zmarnowany entuzjazm

Bezdomnych można spotkać w Paryżu wszędzie. Œpiš niemal na każdej stacji metra, w bramach, na przystankach autobusowych. Całe rodziny koczujš na bulwarach, wielu zarabia, żebrzšc w restauracjach.

Już Jack London wcielił się w kloszarda, opisywał, jak był przeganiany przez policję w Wielkiej Brytanii. Tak pozostało do dziœ, podobnie jak w Niemczech, w większoœci krajów Europy. We Francji policja nie ma jednak prawa usuwać ludzi œpišcych na ulicy. – To taka humanitarna tradycja, której poczštki sięgajš Wielkiej Rewolucji, deklaracji praw człowieka. Ale to wywołuje wrażenie, że u nas liczba bezdomnych jest znacznie większa, a to niekoniecznie prawda – mówi „Plusowi Minusowi" Manuel Domergue, dyrektor ds. badań fundacji Abbe Pierre, która zajmuje się pomocš biednym.

Mimo wszystko liczba osób bez dachu nad głowš z roku na rok we Francji roœnie doœć szybko. Gdy w 2002 r. po raz pierwszy narodowy instytut statystyczny INSEE próbował oszacować skalę tego zjawiska, doszedł do liczby 86 tys. Ale w następnej ankiecie, w 2013 r., bezdomnych było już 141 tys. – to 60-proc. wzrost.

– Dziœ szacujemy, że jest około 180–200 tys. SDF we Francji, z czego połowa to cudzoziemcy. Także około połowy mieszka w Paryżu i na jego przedmieœciach – mówi Manuel Domergue.

Skšd bierze się tak wielka, ludzka tragedia? Rzšdowe statystyki podajš, że we Francji 8–9 mln osób żyje poniżej progu biedy. To oznacza, że ich dochód jest niższy niż 60 proc. mediany zarobków nad Sekwanš: 900 euro dla pojedynczej osoby.

Przeliczanie tej kwoty na złote nie ma sensu: ceny we Francji, a już tym bardziej w Paryżu, sš o wiele wyższe niż w naszym kraju. Za 900 euro można wynajšć pokój na przedmieœciach, z trudem się wyżywić. Ale jest wiele osób, które dostajš o wiele mniej. Raczej trzeba się zastanowić, dlaczego z tych 8–9 mln Francuzów, tylko ok. 100 tys. trafia na ulicę. – To w ogromnym stopniu wynik bardzo poważnych dotacji społecznych. Ale jeszcze ważniejsze jest wsparcie rodziny. Dzięki niej zawsze znajdziesz dla siebie miejsce, nie wylšdujesz na ulicy. Bardzo wielu bezdomnych to ludzie, którzy wychowali się w domach dziecka albo zerwali z rodzinš np. gdy okazało się, że sš gejami – mówi Nicolas Clement.

Wielkim problemem Francji jest bezrobocie: 3,5 mln osób nie ma pracy w ogóle, a kolejne 3 mln wykonuje jš z koniecznoœci tylko na częœć etatu. Przez dwa lata po utracie zatrudnienia przysługuje co prawda zasiłek odpowiadajšcy częœci dotychczasowej pensji, ale po tym okresie pozostaje już tylko minimalne œwiadczenie, tzw. RSA: 540 euro. Zaœ młodzi przed ukończeniem 25. roku życia w ogóle nie majš prawa do œwiadczeń poza wspomnianym RSA. – Z tymi 540 euro to już na pewno nie przeżyjesz – mówi Laurent.

Ale bardzo wiele osób nawet tej zapomogi nie dostaje. Nie jest w stanie przejœć przez przeszkody administracyjne albo uważa, że przyjmowanie pieniędzy publicznych to upokorzenie. Aż jedna trzecia osób bezdomnych ma zaburzenia psychiczne, często żyje we własnym œwiecie, bez możliwoœci nawišzania więzi społecznych.

Innym Ÿródłem bezdomnoœci sš niezwykle wysokie ceny mieszkań we Francji. W samym Paryżu i na jego przedmieœciach œrednia cena metra kwadratowego to 10 tys. euro, co powoduje, że nie tylko kupno, ale także wynajem przyzwoitego lokum pozostaje poza zasięgiem bardzo wielu Francuzów.

Jednak liczba bezdomnych jest we Francji tak wielka także z powodu masowej imigracji. – Od lat jeżdżę rozdawać darmowe posiłki na Gard du Nord i koło Chatelet. Jeœli gdzieœ na œwiecie wybucha konflikt, po pewnym czasie pojawiajš się tu uchodŸcy z tego regionu. Wielu chce się przedostać dalej, do Wielkiej Brytanii – relacjonuje Nicolas Laurent.

Uciekinierzy przedostajš się przez porowate granice Europy. Koszt podróży, nieraz 8–10 tys. euro, jest dla nich gigantyczny. Składa się na niego cała rodzina, nieraz cała wioska, liczšc, że nie tylko emigrant zarobi na zwrot pożyczki, ale œcišgnie kolejne osoby do kraju, który z daleka wydaje się niczym innym, niż rajem. Na poczštku imigranci sš pełni entuzjazmu, chcš pracować, integrować się, uczyć francuskiego. – Niestety, w wielu przypadkach ten okres entuzjazmu zostaje przez nasze władze zmarnowany i ci ludzie lšdujš na ulicy – mówi Laurent.

Uciekinierzy rzeczywiœcie występujš o azyl, który nie tylko da im prawo do legalnego pobytu, ale także wspomniany już zasiłek RSA. Ale do czasu otrzymania odpowiedzi, co zajmuje rok lub dłużej, nie dostajš żadnej pomocy finansowej, a wielu także nie ma gdzie mieszkać z braku wystarczajšcej liczby miejsc w oœrodkach dla uchodŸców.

Bezdomni nie majš natomiast żadnego problemu ze zdobyciem pożywienia: w wielu punktach miasta działajš darmowe stołówki, z których korzystajš także ubodzy Francuzi nie mieszkajšcy na ulicy. Bardzo łatwo jest także bezdomnym znaleŸć miejsce, gdzie mogš wzišć prysznic. I rzecz niezwykła, każdemu, nawet osobie przebywajšcej we Francji nielegalnie, przysługuje pomoc medyczna. W koœciele przy rue Saint Honore spotkałem nawet Polaka, który przyznał, że francuskie państwo wydało 70 tys. euro na wycišgnięcie go z poważnej choroby.

Na ulicach bezdomni żyjš jednak we własnych grupach etnicznych, majš swoje zwyczaje, swoje rejony. Polaków można spotkać przy dworcu Saint-Lazare, tu organizujš na przykład własnš wigilię na ulicy. UchodŸcy z krajów muzułmańskich, nawet w tych ekstremalnych warunkach, prawie nigdy natomiast nie pijš. Zupełnie osobnš grupę stanowiš Romowie z Rumunii i Bułgarii, których we Francji jest około 20 tys. Przyjeżdżajš całymi rodzinami i budujš dzikie obozowiska na przedmieœciach Paryża, które sš regularnie likwidowane przez policję. W cišgu dnia zajmujš się żebraniem na głównych ulicach – stšd wrażenie, że jest ich tak wielu.

Mimo wszystko warto żyć

Czy w czasach, gdy prezydent Emmanuel Macron ogranicza wydatki zadłużonego po uszy państwa, a liczba nielegalnych imigrantów nie maleje, Francja jest skazana na coraz większš liczbę bezdomnych? – To kwestia woli politycznej. Jeœli państwo zorganizowałoby dla nich wystarczajšco dużo tanich lokali, dało im poczucie minimalnej stabilnoœci, zalegalizowało pobyt żyjšcych na czarno imigrantów, można by radykalnie ograniczyć liczbę bezdomnych. To sš jednak ludzie, którzy prawie nigdy nie głosujš, a jeœli już to „nie na tych, na których trzeba", więc politycy się nimi nie interesujš – mówi Nicolas Laurent.

Sami bezdomni nadziei jednak nie tracš. – Rzecz niezwykła, w tej grupie liczba samobójstw jest o wiele mniejsza niż œrednio w całym społeczeństwie. Ekstremalne warunki uczš, że mimo wszystko warto żyć – mówi „Plusowi Minusowi" Claude Pawlik, psycholog, który stara się nieœć pomoc osobom żyjšcym na ulicy.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL