Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Platforma Obywatelska

Platforma Obywatelska idzie na wybory

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Partia Grzegorza Schetyny przygotowuje się nie tylko do wyborów samorzšdowych, ale i do wewnętrznej kampanii.

Szczegółowy harmonogram i zasady kampanii wewnętrznej w Platformie Obywatelskiej nie sš jeszcze znane. Jedno jest pewne: wybory wewnętrzne i przygotowania do wyborów samorzšdowych sš dla PO œciœle ze sobš połšczone. – Kalendarz przygotowań do wyborów samorzšdowych, bo w tym kontekœcie trzeba też widzieć wybory wewnętrzne, podamy jesieniš. To będzie otwarcie sezonu politycznego, jeœli chodzi o naszš aktywnoœć – mówił w czwartkowym programie #RZECZoPOLITYCE Jan Grabiec, rzecznik Platformy.

Wybory zaplanowano na poziomie regionów, powiatów i kół. – Będš one ważne dla odœwieżenia struktur – przekonywał Grabiec. I dodał, że partia chce w nich postawić na ludzi, którzy sš aktywni.

Kluczowe dla układu sił w partii będš wybory na poziomie regionalnym, bo to lokalni „baronowie" tworzš Zarzšd PO. Ale nie tylko – wybory na wszystkich poziomach wyłoniš struktury, które będš póŸniej tworzyć listy i nominować kandydatów w wyborach samorzšdowych. Im szybciej się to stanie, tym lepiej z punktu widzenia szans wyborczych Platformy.

Zgodnie ze statutem partii wybory wewnętrzne powinny odbyć się jesieniš 2017 roku. Ale nie jest jeszcze jasne, na jakich dokładnie zasadach one się odbędš i czy wszyscy członkowie będš mieć prawo głosu. – Zobaczymy, jak to będzie wyglšdało. Mamy dobre doœwiadczenia z wyborami powszechnymi przewodniczšcego. To jest bardzo silny mandat. Ale zobaczymy. Do tej pory wybieraliœmy władze lokalne poprzez delegatów– tłumaczył Grabiec.

Ale po wyborach w 2013 r. zmieniono zasady głosowania. Według tych reguł sš one powszechne.

Jednak według tych nowych reguł dotšd nie odbyły się żadne wybory. Pierwszymi miały być tegoroczne. Jednak z naszych informacji wynika, że rozważany jest scenariusz, w którym wybory na szefów regionów byłyby ponownie dokonywane przez delegatów oraz osoby sprawujšce funkcje publiczne. Jak przekonujš nasi rozmówcy z kręgów zbliżonych do Zarzšdu, ma to uchronić przed pompowaniem struktur na każdym poziomie.

Prace nad zasadami trwajš, bo taka zmiana wymagałaby modyfikacji statutu na specjalnej, nadzwyczajnej konwencji PO. Ta konwencja byłaby też okazjš do prezentacji programu i planów kampanii samorzšdowej. Grzegorz Schetyna zapowiadał, że w paŸdzierniku Platforma zaprezentuje swój program, wtedy mogłaby też zmienić statut. Zmiany mogš wywołać kontrowersje, ale najważniejsze dla władz PO jest to, by uniknšć ostrej kampanii wewnętrznej i maksymalnie skonsolidować partię przed wyborami samorzšdowymi.

Zgodnie z najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wybory jesieniš odbyłyby się w sekwencji i potrwałyby maksymalnie trzy tygodnie, zaczynajšc od poziomu kół przez powiaty po regiony. Platforma chce zakończyć je przed œwiętami Bożego Narodzenia, co umożliwi przejœcie do etapu kampanii samorzšdowej już z nowymi strukturami.  

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL