Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Platforma Obywatelska

Schetyna: PiS obudził antysemityzm w Polsce

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Opozycja jest dziœ poniekšd drugim obiegiem. Tak jak w PRL – uważa lider Platformy Obywatelskie.

Rzeczpospolita: Polska wstała z kolan?

Grzegorz Schetyna, przewodniczšcy PO: Polska po trwajšcym już ponad dwa lata sporze z Brukselš znalazła się w kolejnym konflikcie. I to nie tylko polsko-izraelskim i polsko-ukraińskim, ale również polsko-amerykańskim.

Minister Jacek Czaputowicz mówi, że nie ma konfliktów, sš incydenty.

To nie jest zwyczajny konflikt dyplomatyczny, ale postawienie pozycji Polski pod ogromnym znakiem zapytania. Relacje z USA sš dla Polski strategicznie ważne, gdyż gwarantujš nasze bezpieczeństwo. Historycznie trudne relacje polsko-żydowskie, do wczoraj naprawdę dobre, sš dla nas bardzo ważne i budowane były przez obie strony z mozołem przez dziesištki lat. Również o relacje z Ukrainš dbano ponad podziałami, poczšwszy od rzšdu Jana Krzysztofa Bieleckiego, który jako pierwszy uznał niepodległoœć Ukrainy, przez Aleksandra Kwaœniewskiego i Lecha Kaczyńskiego, po Bronisława Komorowskiego. Dzisiaj polska pozycja na arenie międzynarodowej rozsypuje się jak domek z kart.

O dobre imię Polski za granica miała dbać Polska Fundacja Narodowa.

Domagamy się od rzšdu przedstawienia informacji w Sejmie o tym, co Polska Fundacja Narodowa zrobiła w sprawie ratowania dobrego imienia Polski w trakcie konfliktu polsko-izraelskiego. W poniedziałek złożymy taki wniosek. PiS i spółki zmuszane do wpłacania pieniędzy na PFN powinni się wytłumaczyć z efektu składek.

Pana w trakcie kryzysu nie było w Polsce.

Nie było mnie w tym czasie w Warszawie.

Niczym Barbary Nowackiej.

Z wyjazdów korzystam w bardzo ograniczonym stopniu. Nasze stanowisko było jasne i wczeœniej wypracowane. Platforma Obywatelska nie zabierała mocno głosu mimo odrzucenia naszych poprawek i w Sejmie i Senacie, nie chcšc szkodzić polskiej dyplomacji przed ostatecznš decyzjš prezydenta. Dziœ, kiedy wiemy już, jak postšpił prezydent Duda, Platforma zrobi wszystko, żeby odbudować dobrš pozycję Polski na œwiecie.

Co proponuje PO?

Ustawa o IPN musi zostać znowelizowana. Jak wspomniałem, Platforma składała poprawki, które zostały wyrzucone do kosza. PiS w parlamencie nie słucha nikogo poza sobš. Efekt jest taki, że obie izby w poœpiechu, nocš, przyjęły ustawę rujnujšcš opinię o Polsce na œwiecie. Będziemy zabiegać o nowelizację ustawy.

Nie należy walczyć z okreœleniem „polskie obozy œmierci"?

Jestem przekonany, że należy walczyć z tym okreœleniem, co wczeœniej skutecznie robił rzšd PO-PSL, ale nie w sposób dyletancki, jak proponuje to Patryk Jaki.

Wiceminister sprawiedliwoœci twierdzi, że reakcja Izraela jest aktem protestu wobec ustawy reprywatyzacyjnej.

Jakiemu wszystko kojarzy się z reprywatyzacjš. To poseł Kaczyński pchał do konfliktu Senat. PiS obudził demony przeszłoœci, obudził antysemityzm w Polsce. To jest nie do wybaczenia. Antysemickie wštki w TVP, narodowcy z antysemickimi hasłami na Marszu Niepodległoœci, koniecznoœć zablokowania ulicy, przy której mieœci się ambasada Izraela w obawie przed narodowcami, bezkarnoœć rasistów, antysemitów i neofaszystów – na to PiS daje przyzwolenie. Chciałbym zapytać ministra Brudzińskiego, dlaczego do dzisiaj nie ujęto rasistów z Marszu Niepodległoœci? PiS daje przyzwolenie na antysemityzm, rasizm i neofaszyzm w Polsce swoimi zaniechaniami, jak i wypowiedziami. Od posła Żalka, po minister edukacji Zalewskš – co jest szczególnie kompromitujšce dla tego rzšdu – i Błaszczaka.

PiS zarzuca obecnej opozycji, że będšc u władzy, nie walczyła z okreœleniem „polskie obozy œmierci".

Platforma Obywatelska skutecznie walczyła z „polskimi obozami œmierci". Walczyłem ja, wczeœniej Radek Sikorski. Kiedy prezydent Barack Obama, odznaczajšc poœmiertnie Jana Karskiego, wspomniał o „polskich obozach œmierci", przepraszał Polskę publicznie Departament Stanu, a póŸniej osobiœcie prezydent Obama. W walce z „polskimi obozami œmierci" zawsze mieliœmy skutecznoœć 100 proc. Kiedy James Comey, szef FBI, powiedział, że za Holokaust odpowiedzialni byli „mordercy i ich wspólnicy z Niemiec, Polski i Węgier", głoœno protestowałem. Comey przeprosił.

PiS, podnoszšc temat „polskich obozów œmierci", walczy z kłamstwem historycznym.

PiS ustawš o IPN sztucznie wywołało konflikt na potrzeby wewnętrzne. Podnoszšc temat „polskich obozów œmierci", których ustawš za granicš nie może zwalczać, grajš politycznie. Sam MSZ negatywnie opiniował tę ustawę, która została na długo zatrzymana w sejmowej zamrażarce. Nagle ustawa wpada w proces legislacyjny i jest pilnie przegłosowywana. Dlaczego tak ekspresowo? Dlaczego ustawš zajmuje się wiceminister Patryk Jaki, który nie ma pojęcia o polityce zagranicznej? Dlaczego ustawa jest procedowana mimo negatywnej opinii MSZ? Tych pytań jest dużo więcej.

Patryk Jaki twierdzi, że ambasada Izraela nie miała przez półtora roku zastrzeżeń.

Strona izraelska twierdzi inaczej. Jaki nie powinien firmować ustawy o IPN, co przyznał również premier Jan Olszewski. On był tylko wykonawcš zlecenia politycznego Jarosława Kaczyńskiego. PiS ukłonił się w stronę narodowców, po niezłapaniu rasistów z Marszu Niepodległoœci, materiale TVN o neofaszystach, panu Rybaku występujšcym na imprezach partii Ziobry, po deklaracjach o koniecznoœci rozwišzania ONR. Dlatego ustawa o IPN nagle została uruchomiona w pilnym tempie, by przykryć sympatyzowanie rzšdzšcych z prawicowymi radykałami.

Rzšdzšcy ryzykowaliby relacjami międzynarodowymi Polski na potrzeby słupków sondażowych?

Oczywiœcie! PiS na prawo chce mieć tylko œcianę. Jarosław Kaczyński zrobi wszystko, żeby nie powtórzył się w Polsce węgierski scenariusz, i na prawo nie pojawił się Jobbik.

A co z marszem PiS do centrum?

Nie ma go. To polityczna sekta, która nie rozumie pojęcia społecznego centrum. Jest kolejny ukłon w stronę radykalnego elektoratu prawicowego. Misja Morawieckiego złagodzenia relacji polsko-izraelskich okazała się fiaskiem. Nie podaje się dziennikarzom izraelskim omleta z wieprzowinš ani nie zostawia się tłumaczenia orędzia portalowi internetowemu czy wypowiada, majšc wykształcenie historyczne, słowa o Niemcach mordujšcych Polaków w Katyniu. To kompromitujšce dla premiera polskiego państwa.

Sondaże pokazujš, że taka polityka podoba się Polakom. PiS ma 43 proc. poparcia, PO 17. Minister Jacek Czaputowicz i premier Morawiecki prowadzš dialog z sojusznikami.

Międzynarodowy dialog PiS to gra na czas. Minister Czaputowicz i premier Morawiecki kupujš czas prezesowi Kaczyńskiemu do wyborów. Majš łagodzić konflikty, ale nie cofać się w łamaniu prawa. Zagraniczni partnerzy nie nabiorš się na łagodnš twarz PiS. A co do sondaży, wielu sugerowało się też dobrymi sondażami prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jak się skończyło, wszyscy wiemy. Straty, które poniesie PiS, w zwišzku z aferš, którš wywołał, będš spore. Dlatego też spotkałem się z ambasadorem amerykańskim i będę się spotykał z innymi ambasadorami, żeby powiedzieć, że nie cały parlament to PiS i Polska ma alternatywę dla tych niedemokratycznych rzšdów. Głosem demokratycznej Polski jest głos opozycji. Opozycja jest dziœ poniekšd drugim obiegiem, jak w PRL. Musi być ten drugi obieg wsparty przez ludzi wierzšcych w demokrację i rzšdy prawa. I muszš wiedzieć o tym zagraniczni sojusznicy, skoro rzšdzšcy depczš polskš konstytucję, nie radzš sobie z dyplomacjš i rujnujš reputację Polski. Platforma Obywatelska przygotowuje nowelizację ustawy o IPN. Będę prosił prezydenta Dudę o to, żeby wsparł naszš inicjatywę.

Będzie pan się chciał spotkać z prezydentem Dudš?

Tak, zaraz po powrocie prezydenta z Korei. Liczę, że poprze projekt nowelizacji ustawy o IPN autorstwa PO. Prezydent, nie wetujšc ustawy o IPN, zaszkodził nadzwyczaj poważnie polskiej racji stanu. Reakcja Departamentu Stanu i Rexa Tillersona o rozczarowujšcym stanowisku prezydenta jest druzgoczšca dla Polski. Prezydent obiecywał konsultacje, a tymczasem podpisał i skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, który dziœ jest tylko atrapš. Polska jest w stanie wojny dyplomatycznej. Tymczasem, proszę zwrócić uwagę na to, że 28 maja będzie przedstawiony budżet europejski, o który dziœ dla Polski nie walczy nikt z PiS. Dostaniemy przez to znacznie mniej pieniędzy.

I tak tych pieniędzy byłoby mniej, chociażby ze względu na brexit.

Nie musiałoby być mniej – ze względu na nowe, wyższe składki. Będzie mniej, bo Polska jest odsunięta od stołu negocjacyjnego. Będzie mniej pieniędzy dla rolników, dla województw w funduszu spójnoœci. PiS może sobie poprawiać samopoczucie dobrymi sondażami, ale pozycja Polski jest poważnie nadszarpnięta, a przyszły rozwój zagrożony.

PiS zapowiada, że nie wycofa się z ustawy o IPN, podobnie jak ze zmian w sšdownictwie.

Z ustawy Ordo Iuris wycofali się, gdy zobaczyli tysišce czarnych parasolek na ulicach. PiS czuje respekt tylko przed silnymi.

Dziœ Polacy już nie wychodzš na ulicę. Tłumów protestujšcych nie ma.

Nie zgadzam się. Dziœ nie ma, lecz nie oznacza to, że sytuacja jest jak na Węgrzech. Protesty będš. Polacy to inny naród. Nie zgodzš się na ograniczanie demokracji i praworzšdnoœci. Wiosnš wróci czas masowych protestów. W maju będzie nasz Marsz Wolnoœci. Będš inne marsze protestu przed wyborami samorzšdowymi.

Dziœ nie widać kampanii samorzšdowej, choćby Rafała Trzaskowskiego.

Zrobię wszystko, żeby Rafał Trzaskowski został prezydentem Warszawy. Nie boimy się Jakiego.

W Krakowie kto będzie kandydatem PO?

Namawiamy Jacka Majchrowskiego do ponownego startu w wyborach.

We Wrocławiu Bogdan Zdrojewski?

Bogdan Zdrojewski był już prezydentem Wrocławia. Stawiamy na prof. Alicję Chybickš.

Gdańsk – Paweł Adamowicz?

Myœlę, że Paweł Adamowicz będzie miał inne plany. Jest Jarosław Wałęsa, ale też Agnieszka Pomaska.

11 listopada PO będzie maszerować wspólnie z prezydentem Dudš na marszu dotyczšcym odzyskania niepodległoœci?

Platforma Obywatelska ramię w ramię z narodowcami, ksenofobami i rasistami nigdy nie będzie maszerować. Trudno uwierzyć, żeby do wspólnego œwiętowania doszło. Nie dojdzie też do referendum konstytucyjnego. Prezydent nie ma przecież żadnej wizji nowego ustroju i nowej konstytucji.

PO wie, jak zatrzymać marsz PiS po drugš kadencję rzšdów?

Tak. Budujemy koalicję z opozycyjnymi œrodowiskami. Wystawimy najsilniejszych kandydatów na prezydentów miast. Zakończył się czas sporów w opozycji. Wszystkie ręce na pokład przeciwko przynoszšcym tak ogromne szkody Polsce rzšdom PiS.

Nowoczesna powstała w kontrze do PO.

Wszystko ma swojš historię. Dziœ stoimy wspólnie na straży państwa prawa i demokracji. Nowoczesna nie stanie się częœciš Platformy Obywatelskiej. Integrujemy wspólne wysiłki przeciwko antydemokratycznej władzy.

Opozycja sprawa wrażenie, jakby czekała aż PiS potknie się o własne nogi i władza sama do was przyjdzie.

To niesprawiedliwy osšd. Przed wyborami samorzšdowymi dojdzie do ofensywy opozycji. Najważniejsze, że opozycja nie jest skłócona, jak na Węgrzech. Wybory samorzšdowe będš œwiadectwem nadziei.

Mówi pan, że opozycja nie powinna być skłócona, a PO wyrzuciła trójkę posłów za złamanie dyscypliny.

Jeœli trójka wyrzuconych posłów z Platformy Obywatelskiej odwoła się od decyzji, to sš duże szanse, że wrócš do partii. Wierzę, że znajdziemy porozumienie. Szanuję Marka Biernackiego i pozostałych posłów.

Czy europosłowie PO zagłosujš za prof. Krasnodębskim na wiceprzewodniczšcego PE?

Jeœli będzie przedstawiona kandydatura prof. Krasnodębskiego, to politycy PO zagłosujš za Polakiem. Swojš drogš, zgłoszenie przez PiS Krasnodębskiego obala mit, że odwołanie Czarneckiego było atakiem na Polskę.

Na okładce „Gazety Polskiej Codziennie" znalazło się zdjęcie eurodeputowanych PO z tytułem: „Zawodowi kłamcy, czyli szmaciarze".

Prawnicy przyjrzš się okładce i rozważymy kroki prawne przeciwko GPC. Nie pozwolimy nikogo bezkarnie obrażać, a już na pewno nie przez politruków udajšcych dziennikarzy.

rozmawiał Jacek Nizinkiewicz

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL