Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Oświadczenie prof. Andrzeja Friszke

Rzeczpospolita, Darek Golik

W zwišzku z komunikatem wydanym przez IPN, a dotyczšcym treœci mojego wywiadu dla „Rzeczpospolitej", stwierdzam:

1/ W lutym 2007 prezydentowi Rzeczypospolitej przekazano informację, jakoby minister Andrzej Krawczyk miał być współpracownikiem tajnych służb PRL. Spowodowało to ustšpienie min. Krawczyka ze stanowiska, następnie proces lustracyjny, w którym byłem œwiadkiem. Podstawš było podpisanie deklaracji współpracy i brak jakichkolwiek œladów dalszych kontaktów. Proces został przez min. Krawczyka wygrany.

W przestrzeni publicznej od 1992 r. powtarzane sš oskarżenia pod adresem Michała Boni na podstawie podpisania w 1985 deklaracji współpracy i rejestracji jako tajnego współpracownika, choć w IPN nie odnaleziono żadnych dokumentów potwierdzajšcych fakt rzekomej współpracy. Faktem jest, że oskarżeń takich nie formułuje oficjalnie Biuro Lustracyjne.

W 2015 r. ukazała się ksišżka pt. „Konfidenci", sygnowana m. in. przez S. Cenckiewicza, obecnie członka Kolegium IPN, w której oskarżono o współpracę z SB œp. Wiesława Chrzanowskiego, a także œp. Andrzeja Œwięcickiego, bez właœciwych podstaw. Faktem jest, że Biuro Lustracyjne nie wypowiedziało się w sprawie tych zmarłych wybitnych działaczy katolickich.

Faktem jest, że praktyka działania pionu lustracyjnego IPN pozostawała w kolizji z orzecznictwem Sšdu Najwyższego, co było nie raz powodem krytyki ustalonej przez SN definicji współpracy ze strony osób zwišzanych z IPN.

2/ Powołanie na wysokie stanowisko w IPN osoby, która prowadziła wydawnictwo publikujšce dzieła D. Irvinga, negacjonisty, skazanego prawomocnymi wyrokami, a także inne ksišżki przychylnie opisujšce nazistowskich przywódców, należy ocenić w kategoriach moralnych i w kontekœcie preambuły do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL